پرونده ای بسته شد و مریم قجر جام شکر خورد

بوق و کرنای شوی جدیدی فضای سایتهای فرقه رجوی را به نحوی متاثر از خود کرده است که مصداق مثال معروف " از حول حلیم افتاد تو دیگ  " را تداعی می کند .
البته، به عنوان یک جدا شده از اینکه فضای تروریست بینی برای اعضای فرقه رجوی که اکثرا ناخواسته درگیر آن شده اند، به انحاء مختلف تصحیح می شود و امکان پذیرش شان به عنوان پناهنده در کشورهای ثالث و خروج از عراق فراهم می شود، من نیز خوشحالم و شادمان از اینکه، ای بسا… سوزاندن تر و خشک بسرخواهد آمد.
سازمان مجاهدین از نظر ما، فرقه ای مخرب محسوب می شود که رهبر و تعدادی که رهبری آن را عهده دار هستند زیر دستی ها و اعضا را در فرایندی مغز شویی کرده و  تحت سلطه گرفته اند. بنا براین می توان گفت: اعضا از لحظه ای که بطور کامل از چرخه تشکیلاتی رجوی خارج می شوند،  و مسیر مردمانی عادی را به خود می گیرند خود به خود از دایره القاب نسبت داده شده به فرقه رجوی نیز خلاص می شوند. و امیدواریم پذیرش آنها توسط کشورهای پناهنده پذیر تسهیل گردد.
از این مقدمه که بگذریم، نگاهی اجمالی به نوشته های منتسب به مریم رجوی و اطلاعیه مجاهدین در رابطه با بسته شدن پرونده 17 ژوئن در سایتهای آنها، اگر چه فرقه رجوی آن را به منزله پیروزی و… اعلام کرده است. ولی اتفاقا اصل حرف را خود به زبان و قلم خود در سایت هایش منتشر کرد.
در اطلاعیه فرقه رجوی آمده است:  " قاضی تحقیق تصریح می‌کند: باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است. "
این همان حرفی است که سالیان فرقه رجوی از اذعان به آن طفره رفته است. این همان حرفی است که جدا شده ها همواره می گفتند  تمام این القاب سوری است و همه آنها یکی است و همه در رجوی خلاصه می شود. آری بالاخره مریم رجوی آن شکر را  خورد و همه را خلاص کرد.
سپس مجددا از قول قاضی تحقیق آورده است:  " در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد ".
 نکته جالب توجه دیگری که به آن اذعان شده است.  این گویش تلویحا به عملیات مسلحانه فرقه رجوی در ایران و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان اشاره دارد ولی بطور زیرکانه ای  کلمه غیر عمدی در بینابین عبارت جایگزین شده است که حساسیتی برانگیخته نشود. که بلحاظ حقوقی در پرونده های آتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
از قول مریم رجوی می نویسد:  "  این حمله (عمل پلیس فرانسه درسال 2003 به مقر فرقه رجوی در اورسوآز فرانسه)  در هنگام سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه‌ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ‌ بین رژیم ایران و فرانسه پشتوانه آن بود ".
خواه یا ناخواه، تاثیر مستقیم این عبارت بر تخیلات هر فردی که کمی قدرت تحلیل و تفسیر را دارا باشد این است که: اگر آن موقع یک قرار داد بزرگ تجاری پشتوانه آن بود، چرا الان که بعد از 10 سال پرونده مختومه شده است، چنین پشتوانه ای نداشته باشد. و یا چرا تصور نشود که اگر این پرونده مختومه شده است، جایی دیگر و پرونده ای دیگر و پشتوانه ای بیشتر در جریان نباشد و…
و مجددا از قول مریم رجوی اینطور می نویسد:  " وی نتیجه‌گیری کرد امروز پرونده‌یی بسته می‌شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد ".
قطعا همین خواهد بود. به قول معروف  این بار هم جستی رجوی، ولی بالاخره محکوم خواهی شد رجوی…
کسی که مردم سرزمینش مهر ابطال بر او زده اند و پرونده او را مختومه اعلام کرده اند، ممکن است چند صباحی درلابه لای بده بستون های عام روزگار ویراژ دهد. ولی دفعه آخر تو چنگمونی رجوی…
راستی، رجوی خودش داستان را بهتر از هر کس دیگری فهمیده است و چه خوب گفت: " پرونده دیگری باز خواهد شد ".
به زبان خودشان می نویسم:  " باش تا صبح دولتت بدمد "
حسینی
 

خروج از نسخه موبایل