تبلیغ جان بولتن صهیونیست از طرف فرقه ی رجوی

این سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد که جنایتکارانه ترین مواضع را در اشغال عراق ومسائل هسته ای ایران و… اتخاذ میکرد و از طرفدارن قهار صهیونیزم جهانی بوده و نئوکان افراطی پرآوازه ای بحساب میآید، اظهار نظر مشکوک، مبهم و قابل تفسیری نموده که مجاهدین رجوی در بخش اخبار وبسایت رسمی خود با اشتیاق و سرعت قابل تعمق اظهار نظر این جانی را درج کرده اند.
متن خبر منتشره ازطرف باند رجوی درداخل گیومه عینا آورده شده ونشان داده خواهد شد که مردم ایران با چه ضد بشرهایی مواجه اند که به آب واتش زدن های زیاد، درصدد جلب کمک این فرآورده های صهیونیزم جهانی برای کمک به آنها درجهت کسب حاکمیت ایران هستند:
" جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل‌متحد بر ضرورت کمک به اپوزیسیون سوریه در جنگ با داعش تأکید کرد. وی گفت: من روی اپوزیسیون سوریه حساب می‌کنم. جان بولتون که با فاکس‌ نیوز مصاحبه می‌کرد افزود: باید ببینیم در عمل چه کشورهایی به ائتلاف می‌پیوندند و حملات مشخص هوایی را انجام می‌دهند و چه کسی به پیشمرگه‌ها و نیروهای کردی و به ارتش آزادی سوریه و سنی‌ها در عراق کمک می‌کند ".
لازم به ذکر است که حتی به اعتراف خودشان ودرتحلیل نهائی، رهبری مستقیم وغیر مستقیم این اپوزیسیون در دست خود داعش است و معلوم نیست که این متحدان داعش، چگونه برعلیه آن خواهند جنگید!
کرارا ازطرف دیگران در رسانه های مختلف اعلام شده که برابر اقرار مامورین سازمان سیا که خود قسمتی ازآموزش غیر داعشی های هوادار غرب در مرز ترکیه و اردن را بعهده دارند و کسانی که میخواهند بنام نوچه های این ائتلاف درهم و برهم، برعلیه داعش بجنگند، افرادی هستند که گرفتار فقر و تنگدستی و اعتیاد بوده و نیرو و اراده ی لازم برای جنگیدن نداشته ودر سرفرصت با گرفتن پول وامکانات راهزنی ازداعش، به عمله ی آن تبدیل میشوند و یا از جرگه ی مبارزه بیرون رفته و وقت خود را صرف عیش و نوش با کمک های دریافتی و نیز پولهایی که از گردنه گیری و بستن جاده ها واخاذی از مغازه داران بدست آورده اند، میکنند!
قسمت آخر سخنان جان بولتون جلاد مربوط به کمک به سنی های عراق است که برای راقم این سطور معنی و مفهوم آن روشن نگردید!
آیا سنی های عراق با داعش میجنگند که کمک به آنها ضروری باشد؟ اگر میجنگند کار بسیار شرافتمندانه ای انجام میدهند ومشکلی وجود ندارد. اما مسئله دراینجاست که درصورت جنگیدن سنی های عراق با داعش، در موقعیتی که گروههای مسلح شیعی نبرد بی امانی را با آن شروع کرده واجازه ندادند که نیروهای وحشی داعش به بغداد وسامره وارد شده وآنجا ها را اشغال کنند، دراینصورت چه احتیاجی به ائتلافی که خارجی ها به سردمداری آمریکا تشکیل میدهند، وجود دارد؟
ازاین قسمت است که قضیه میلنگد وهر ذهن پرسشگری قادر به درک علت وجودی این ائتلاف نمیباشد وتصور میکند که کاسه ای زیر نیم کاسه اس!
فرید
 

خروج از نسخه موبایل