از دزد ناموس، دزد اعتماد اعضاء، دزد میلیونها دلار پول مردم ایران و عراق چه انتطاری دارید؟

روزنامه های فرانسوی از گل دزدی از گورستان اوورسوراواز توسط اعضائ فرقه رجوی خبر نوشته بودند.
خبر گل دزدی از گورستان توسط اعضاء فرقه مافیایی رجوی ژاندارمری منطقه را مجبور کرد تا از این دزدی در مقر مریم قجر تحقیقات کند.
اما یک لحظه کوتاه فکر کردن در مورد کارهای گذشته و حال رجوی و دار و دسته اش همه چیز را مشخص می کند.
شاید نسل جدید و جوان ایرانی از اوضاع زمان انقلاب ضد سلطنتی خبر زیادی نداشته باشند اما نسلی که در زمان انقلاب ضد سلطنتی حضور داشتند همه چیز را بیاد دارند.
شخص رجوی رذل زنباره بارها در نشستهای درونی در مورد مسائلی صحبت می کرد که با مسائلی مثل گل دزدی از گورستان همخوانی دارد.
رجوی بارها در نشستهای درونی به زمان پیروزی انقلاب ضد سلطنتی اشاره می کرد و می گفت زمانی که نیروهای مردمی و چریکها و … در خیابانها سنگر بندی کرده و با گارد شاهنشاهی و ساواک درگیر بودند شخص رجوی تیمی تشکیل داده بود که کارشان فقط غارت بانک ها و مراکزی که امکان وجود پول نقد بود را به عهده داشته از حمله ئ تسخیر ساختمان بنیاد علوی و یا دفتر مرکزی حزب رستاخیز و ….
این فاکت که گفته شخص رجوی رذل زنباره بد نشان می دهد زمانی که مردم در خیابان درگیری مسلحانه با گارد شاهنشاهی داشتند و از جان خود می گذشتند رجوی به فکر دزدی و مال جمع کردن بوده.
فاکت دیگری که بارها توسط شخص رجوی زنباره و مریم قجردر نشستهای درونی به ان اشاره می شد انتقال تجارب دزدی از فروشگاههای اروپا توسط افراد فرقه رجوی در زمانی بود که هنوز کنترل دوربینی و یا الکترونیکی وجود نداشت شخص مریم قجر می گفت در ان زمان یکی از کارهای مسئولین انجمن یا پایگاههای فرقه برای اعضاء هر پایگاهی مشخص کردن جنس (دزدیدن) مورد نیاز هر پایگاه برای اعضائ فرقه بوده و اعضاء موظف بودند به دستور مسئولین فرقه از فروشگاهها دزدی بکنند تا سران فرقه پولی برای جنس مورد نیاز نپردازند.
فاکتهای دزدی و کلاه برداری اعضاء فرقه رجوی به دستور سران فرقه انقدر زیاد هست که اگر بخواهیم به تک ؛ تک فاکتهای ان بپردازیم روزها باید نشست و درباره فاکتهای دزدی اعضاء فرقه رجوی نوشت.
اما فاکتها و نمونه های دیگر از دزدیهای رجوی رذل زنباره وجود دارد که هزاران هزار بار پست تر از گل ؛ پول وسایل دزدی می باشد که توسط شخص رجوی و مریم قجر و به دستور انها صورت گرفته است.
از جمله:
ــ دزدیدن زن دوست خود توسط شخص مسعود رجوی رذل زنباره (دزدیدن مریم قجر از مهدی ابریشمچی و پوشاندن دامن ایدئولوژیک به این دزدین ناموسی توسط شخص رجوی زنباره.
ــ دزدیدن اعتماد اعضاء توسط شخص رجوی رذل زنباره و مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی و کشاندن اعضاء به عراق و به کشتن دادن عده زیادی از اعضا نگون بخت.
ــ دزدیدن اعتماد اعضاء نگون بخت توسط شخص رجوی و مریم قجر و نگه داشتن اعضاء نزدیک به ۳۰ سال در اسارتگاههای عراق تحت عنوان سرنگون کردن رژیم ایران!
ــ دزدیدن عمر اعضاء توسط شخص رجوی رذل زنباره چنانکه اعضایی که در زمان انقلاب در سنین جوانی بودند اکنون در اسارتگاههای فرقه رجوی به پیر مردانی به انواع مختلف مریضی روزگار سپری می کنند.
ــ دزدیدن اعتماد اعضاء توسط شخص رجوی و مریم قجر در زمانی که اعضاء نگون بخت در بیابانهای عراق زیر شدید ترین بمباران تاریخ بودند مریم قجر به همراه نزدیک ۲۰۰ عضو از سران فرقه از عراق به پاریس فرار کرد و تا زمانی که در پاریس دستگیر نشده بود اعضاء فکر می کردند رجوی زنباره و مریم قجر در عراق تشریف دارند!
ــ فرار شخص رجوی رذل زنباره و رها کردن اعضاء در عراق در صورتیکه قبل از جنگ رجوی بارها در نشستهای درونی همراه با مریم قجر روی سن چنین وانمود می کردند که در صورتیکه عملیات و جنگی شروع شود زن و شوهر سوار بر تانگ سفیدی جلوتر از همه وارد معرکه خواهند شد اما به عین دیدیم که ترقه ای در عراق منفجر نشده مریم قجر به پاریس فرار کرد و رجوی رذل زنباره هم نزدیک به ۱۰ سال درسوراخ موشی پنهان شده و هر از گاهی از دست افشاگری رها شدگان از فرقه رجوی زوزه های بنفش می کشید و مدتی صدای زوزه کشیدنهایش از افشاگری جدا شده ها خاموش شده و در نمی اید و به جای ان اوور نشینان از زبان شخص رجوی سوزش رجوی را به نمایش می گذارند.
ــ دزدیدن ایرانیان اواره از ترکیه و دبی و فرستادن انها به عراق تحت عنوان کاریابی در کشورهای اروپایی که این پروژه زیر نظر شخص مریم قجر و چند تن از زنان رجوی اداره می شد و شخصا مریم قجر که هم اکنون در مقر فرقه در اوور سوراواز نشسته مسئول قاچاق صدها نفر بصورت غیر قانونی از ترکیه و دبی ؛ پاکستان از طریق گرفتن لیسه پاس عراقی (پاسپورت یکبار مصرف و یک طرفه) از سفارت های زمان صدام ملعون می باشد و صدها نفر هم اکنون حاضر هستند در مورد قاچاق انسان از طرف فرقه رجوی در هر دادگاهی شهادت بدهند که چطور فرقه رجوی با وعده فرستادن به اروپا و زندگی بهتر اواره های ایرانی به عراق اعزام کرده اند.
ـ دزدیدن بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خودروهای عراقیان در زمان سقوط صدام ملعون و بعد از رنگ زدن و درست کردن اسناد جعلی فروختن همان خودروها به مردم عراق.
ــ اما مهمتر از همه سوء استفاده رجوی از اعتماد زنان نگون بخت و دزدیدن ناموس انها توسط شخص رجوی رذل زنباره و راه اندازی رقص رهایی و مجبور کردن زنان نگون بخت برای رقصیدن جلو رجوی می باشد.
حال با این وضعیت و فاکتهایی که از شخص رجوی رذل زنباره به چشم دیده ایم که دزد ناموس ؛ اعتماد؛ عمرو جان اعضاء فرقه خود می باشد انتظار دارید از گورستان گل دزدی نکنند؟!
البته یک مثلی هست که می گویند تخم مرغ دزد اخرش شتر دزد می شود همه کارهای فرقه رجوی بر عکس می باشد رجوی از اول از شتر دزدی شروع کرده الان به گلدان دزدی از گورستان روی اورده.
اخر سر هم سران فرقه برای ماست مالی کردن کار حرفه ای شان که دزدی ؛ ترور ؛ قاچاق انسان ؛ سند سازی جعلی و … با فرستادن یک بچه شیاد بنام افشین علوی که یکی از جنایتکاران فرقه رجوی در اردوگاه اهدائی صدام در اردوگاه بد نام اشرف و اردوگاه جلولا بود مدعی شده دزدیدن گلدان از قبرستان توطئه رژیم ایران بر علیه فرقه رجوی بوده!
به این بچه شیاد و سران فرقه می گویم برای یکبار هم شده بیائید در یک رویاروئی و مناظره رو در رو با حضور همه خبرنگاران و شخصیتهای سیاسی ایرانی و نمایندگان سازمانهای حقوق بشری به فاکتهایی که بصورت مختصر اشاره کردم جواب بدهید شاید اینهایی که من و صدها جدا شده از فرقه به چشم دیده ایم توطئه رژیم ایران بوده و حتما در این مناظره مشخص می شود که دزدیدن مریم قجر از دست مهدی ابریشمچی توسط شخص رجوی زنباره هم توطئه رژیم ایران بوده و رجوی هیچ نقشی در گرفتن مریم قجر ازدست مهدی ابریشمچی نداشته است.
 

خروج از نسخه موبایل