مصاحبه با قربانعلی رفیعی بعد از رهایی از فرقه رجوی و بازگشت به میهن – قسمت پایانی

مجری: آقای رفیعی چه عاملی باعث شد تا بالاخره بعد از 12 سال از فرقه رجوی جدا شوید؟
رفیعی: ببینید اصلی ترین علت جدایی من از فرقه رجوی، نفاق وتناقض درشعار وعمل سران فرقه بود، من تا قبل ازاینکه بطورمستقیم وارد تشکیلات فرقه شوم نه تنها من بلکه همه کسانی که ازقبل فریب شعر و شعارهای سران فرقه را خورده بودند هیچ شناختی نسبت به ماهیت درونی فرقه نداشتند. اما وقتی ازسال 79 بطورمستقیم دربطن تشکیلات فرقه قرارگرفتم طی پروسه به عینه دیدم فرقه ای که روزی امثال مرا با شعر و شعارهای فریبنده جذب کرده بود، چگونه و در ادامه دگردیسی خائنانه خود به تمامی ارزش ها وشعارهایی که سرداده بود پشت و به یک جریان خائن، مزدور و به یک فرقه تبدیل شده بود ودرعمل هم سران این فرقه نشان دادند که به هیچ اصول و پرنسیب اخلاقی پایبند نبوده و نیستند. من 12 سال از نزدیک و بطورمستقیم خیانت و جنایت های این فرقه را با گوشت و پوستم لمس کردم، می دیدم که چگونه سران فرقه هرخیانت وجنایتی را آشکارا بخاطر منافع شخصی رجوی توجیه می کنند! هیچی ازعمل به آن همه شعروشعارهای دروغین و فریبنده که سران فرقه درسال 58 وبعد از آن سر می دادند درتشکیلات فرقه من ندیدم! بنابراین به مرور که به ماهیت رجوی و فرقه اش پی بردم به این نتیجه رسیدم که از اول ورودم به این تشکیلات اشتباه بوده وتنها راه جبران اشتباهم این است که هر طور شده ازاین فرقه جدا شوم تا بیشترازاین خود را آلوده به خیانت های رجوی نکنم.متاسفانه اگرماندن من درفرقه 12 سال طول کشید بخاطر فریبکاریها و فشارهای مختلف فرقه بود، چون واقعا سران فرقه همه ترفند ها وتهدیدهای مختلف را بکار می گرفتند تا مانع از جداشدن اعضا شوند و به همین خاطرجدا شدن ازفرقه را خیلی سخت و رویایی کرده بودند.
مجری: شما به تناقض درشعار وعمل سران فرقه رجوی اشاره کردید اگرممکن است کمی بیشتردراین باره توضیح دهید؟
رفیعی: ببینید من وامثال من درابتدا صادقانه هوادار این فرقه شده بودیم یعنی اینکه از اول به این فکر نکردیم که شعارهای آنها فقط "شعار" است ودر خام خیالی خودمان فکر می کردیم چنین جریانی که چنین شعارها واهداف به ظاهرمترقی عنوان می کنند حتماهم  درعمل هم به اجرای آنها پایبند است!! اما متاسفانه طی 12 سال حضورم درتشکیلات  فرقه  به مرور متوجه شدم که همه چیز درآن رنگ وبوی دروغ و فریب داره و اصلا خبری ازعمل به آن شعارهای کذایی نسیت!! مثلا ازآزادی، دمکراسی وسکولاریسم دم می زدند درحالیکه این فرقه یک قشردگماتیک وفناتیک هستند. می گفتند که اعضا آگاهانه وبا انتخاب خود وارد تشکیلات می شوند!درحالیکه سران فرقه عملا همه با فریب ونیرنگ وارد تشکیلات کرده بودند.اعضا را از تمامی حق وحقوق انسانی خود ازجمله آزادی بیان،عقیده،حق انتخاب مسیرزندگی،دسترسی به اخبار واطلاعات آزاد،گوش دادن به رادیووتلویزیون آزاد رابه بهانه مختلف محروم کرده بودند!! بدلیل طلاق های اجباری کانون خانواده را متلاشی وحتی فکرکردن به پدر،مادر، همسر وفرزند درمناسبات ممنوع وبه نوعی جرم محسوب کرده بودند!! واهرم سرکوب ابراز بیان چنین احساساتی در فرقه را نشست های به اصطلاح "عملیات جاری وغسل هفتگی " گذاشته بودند! دم ازنفی استثمار می زدند درحالیکه اعضا درتشکیلات به طروق های مختلف استثمارمی شدند! رجوی عملا به همه اصول هایی که خود ترسیم کرده وهمه ما روزی بخاطرآن به فرقه پیوسته بودیم پشت پا زده بود! با عرض معذرت انگارکه یک مشت گوسفند را جهت قربانی کردن آنها درمراسمات جمع  کرده باشند، می گفتند شما بعنوان اعضا فقط یک حق را دارید آن هم نثارخون وجان خود به رهبرفرقه یعنی رجوی وغیرازاین هیچ حقی ندارید!! بنابراین چنین عملکردها وبرخوردهای ریاکارانه ای که سران فرقه داشتند حاکی ازتناقض درشعار وعمل آنها بود ودراین فرقه  فقط زندگی عده ای را به بازی گرفته می شود تا منافع کثیف رهبر فرقه را پیش ببرند.
مجری: شما چگونه توانستید ازدام فرقه درلیبرتی نجات پیدا کنید؟
قربان: سئوال خوبی است که توضیح خواهم داد، ببینید همانطورکه گفتم جدا شدن ازفرقه واقعا سخت است! رجوی خروج ازفرقه را مرزسرخ کرده بود وهمه ترفند ها وتهدید ها را بکار می گرفت تا هرطورشده مانع جدا شدن اعضا ازفرقه شود!! اما چون من بعد از پی بردن به ماهیت فرقه تصمیم گرفته بودم که هرطور شده ازجهنم فرقه خلاص شوم و منتظر فرصت بودم. چون زمزمه جدایی دربین اعضای فرقه زیاد شده بود سران  فرقه درتشکیلات فضا سازی کرده بودند که بعد ازانتقال به لیبرتی بزودی همه کسانی که نمی خواهند درتشکیلات بمانند به کشورهای  ثالث فرستاده خواهند شد!! من هم مثل خیلی ازنفرات دیگر فریب این قول الکی سران فرقه را خوردم،اما دیدم که سران فرقه وشخص رجوی کم کم زمزمه بازگشت به اشرف و بحث ماندن درعراق به هرقیمت را پیش کشیدند وازما برای ماندن درعراق تعهد گرفتند وهرسال هم به بهانه ای دیگر تعهد نامه را تمدید می کردند!! وقتی احساس کردم که ظاهرا خبری ازرفتن به اروپا نیست نامه ای به مسئول تشکیلاتی ام که فردی بنام یوسف بود نوشتم وگفتم که می خواهم بروم،که ابتدا نامه مرا پاره کرد! تا اینکه نامه دوم را نوشتم ودادم دست فرمانده مقرکه زنی بنام فرشته شجاع بود، که بازمدتی گذشت وخبری ازپاسخ درخواست من نشد! من روی جداشدن خودم اصرار و پافشاری کردم تا اینکه یک روز مرا نزد مهدی براعی (احمد واقف) ازمسئولین فرقه بردند واو گفت اسم تو را گذاشتیم تو لیست نفراتی که قرار است به  آلبانی بفرستیم ولی شرطش این است که اولا باید صبرکنی ثانیا اگر نفرات کمیساریا آمدند لیبرتی به آنها بگو من فقط درکمپ با شما صحبت می کنم ثالثا اینکه اگر رفتی آلبانی باید هوادار بمانی، واینکه باید فرم اخراج خود ازفرقه را پرکنی!! که بازمدتی صبر کردم ولی خبری ازرفتن به آلبانی نشد!تا اینکه روزی نمایندگان کمیساریا آمدند لیبرتی ومن به آنها مراجعه کردم وگفتم می خواهم ازاینجا خارج شوم آنها هم گفتند آماده باش که فردا برمی گردیم تا تورا ازاینجا خارج کنیم، مسئولین فرقه خیلی ازاین کارمن عصبانی شده بودند ویکسری خزعبلات را تحت عنوان پا روی خون گذاشتی،به رهبر فرقه پشت کردی وبه آرمان فرقه خیانت کردی و… به من گفتند!! بنابراین روز بعد که نفرات کمیساریا به لیبرتی آمدند با آنها رفتم و از جهنم رجوی خارج شدم. اما درمورد فرم اخراج می خواستم به این نکته اشاره کنم که مسئولین فرقه قبل ازجدایی نفرات فرمی بنام فرم اخراج به آنها می دهند که پرکنند این به این منظور است که اگربعدا فرد دربیرون علیه فرقه افشاگری کرد این فرم را رسانه ای کرده وهمراه با زدن اتهام های واهی به وی عنوان کنند که ما خودمان این فرد را ازفرقه اخراج ویا به بیرون فرستادیم!! تا به زعم خود افشاگریهای فرد علیه فرقه را خنثی کنند. به همین خاطراحتمالا اگر سران فرقه مصاحبه مرا بخوانند می دانم که حتما به من عنوان مزدور و خائن نسبت می دهند و یا اینکه عنوان می کنند ما خودمان وی را اخراج کردیم !! ولی واقعیت این است که من با پی بردن به ماهیت کثیف رجوی قصد کردم به هر نحو ممکن از مناسبات دروغین فرقه اش جدا شوم و الان هم ازاین بابت خیلی خوشحالم.
مجری: آقای رفیعی الان که ازدام فریب ونیرنگ فرقه رجوی نجات پیدا کرده وبه میهن و آغوش خانواده بازگشتید چه احساسی دارید؟
قربان رفیعی: احساس یک تولد جدید دارم،احساس کردم که بعد ازسالیان اززیرآب بیرون آمدم ودارم آزادانه نفس می کشم،احساس می کنم برای اولین بار بدون تناقض ودوگانگی زندگی می کنم،وبطور واقعی الان معنی آزادی وعشق به زندگی را بخوبی احساس می کنم، وقتی بعد ازسالها دوباره خود را درکنارخانواده ام بازیافتم احساس عجیبی پیداکردم واقعا خدا را شکرمی کنم که به من کمک کرد تا از دنیای پر از کابوس تشکیلات فرقه رجوی نجات پیدا کنم.جدا الان اصلا نمی خواهم به دورانی که درفرقه بودم فکرکنم.فقط همین را می گویم که الان خیلی خوشحالم.همینجا هم ازخانواده ام نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم که برای نجات من تلاش و با ورودم به ایران با روی باز از من استقبال کردند. وهمچنین باید از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکرکنم  که برخلاف خزعبلات و دروغ هایی که رجوی طی سالیان در اذهان ما کرده بود مرا مورد عفو و بخشش خود قرارداده و از لحظه ورودم به ایران با نهایت احترام با من برخورد و رفتاری بسیار انسانی را داشتند، و از شما هم بعنوان اعضای انجمن که همواره برای افشای ماهیت فرقه رجوی ونجات اعضای دربند این فرقه تلاش می کنید تشکر و قدردانی می کنم.
مجری: در پایان چه پیامی برای اعضایی که هنوز دربند فرقه رجوی هستند دارید؟
قربان رفیعی: البته رجوی جنایتکار با جو اختناق و محدودیت هایی که برای اعضای خود درمناسابت ایجاد کرده همواره از رسیدن هرگونه صدای آگاهی بخشی به گوش اعضا جلوگیری کرده و می کند!! و به همین دلیل هم رجوی تا حالا توانسته این همه سال آنها را دربند واسارت خود نگه دارد.ولی حالا که صدایم به گوش اعضای دربند نمی رسد! فقط می توانم افکارعمومی و وجدانهای بیدار را مخاطب قرار دهم و به آنها بگویم که: رجوی سالهاست قریب به 3000 انسان که عمدتا به بیماریهای مختلفی مبتلا و ازلحاظ روحی و روانی در وضعیت بسیار بدی بسر می برند را  فقط بخاطر منافع هیچ وپوچ خود درعراق به بند کشیده ومتاسفانه هربارتعدادی ازآنها را قربانی اهداف شوم خود می کند،بنابراین ازآنها می خواهم که بخاطرحفظ کرامت وارزش های انسانی، تلاش خود را برای نجات نفراتی هنوز دراسارت ذهنی وعینی فرقه رجوی هستند دریغ نکنند. اما امیدوارم اعضایی که  هنوز درتشکیلات فرقه منفوررجوی هستند هرچه زودتر تجارب دیگرنفراتی که توانستند به طرق مختلف از فرقه جدا شوند بکارگرفته و برای همیشه خود را ازجهنم رجوی نجات دهند.
مجری: آقای رفیعی با تشکر از این که در این مصاحبه شرکت کردید و یکبار دیگر نجات شما را از فرقه منحوس و ضد انسانی رجوی و بازگشت به میهن و آغوش خانواده تان را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گویم و بیا همینجا با هم برای آنهایی که هنوز هم متاسفانه در بند اسارت جعل و فریب فرقه رجوی هستند دعا کنیم، دعاکنیم تا آنها هم هرچه زودتر از دست این تباه کنندگان انسانیت و ارزش های انسانی نجات و به آغوش پرمهرخانواده خود بازگردند. آمین    
 

خروج از نسخه موبایل