نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

جناب آقای سناتور جان سیدنی مک کین
سنای آمریکا
واشنگتن دی سی
بعنوان کسی که به مدت نزدیک به سی سال درکمپ اشرف ساکن بوده ام، نامه حمایت شما از ساکنین کمپ لیبرتی خطاب به وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری را خواندم.
ساکنین کمپ لیبرتی قربانیان سیاست های تروریستی هستند. قبل از تسخیر عراق از آنها بعنوان سازمان دهندگان، آموزش دهندگان و اجرا کنندگان تروریسم استفاده میشد، بعد از اشغال عراق و فرار رهبران به غرب بعنوان وسیله ای جهت حفاظت از رهبران و کسب انعکاس رسانه ای و بهانه و موضوعی در دست رهبران جهت فریب غرب نسبت به اهداف و افکار شیطانی شان مورد بهره برداری قرار میگیرند.
اطمینان دارم که بیاد دارید که جانیان مجری یازده سپتامبر کسانی بودند که در غرب ساکن بودند وتظاهر میکردند که متمدن هستند. حتی همین روزها نیز شاهدیم که افرادی که تحت نفوذ تروریستها قراردارند از کشورهای متمدن غربی به گروههای تروریستی میپیوندند که در نتیجه جهان در حال پرداخت بهای سنگینی بوده و هست.
درجریان سرنگونی دیکتاتور عراق، در کمپ اشرف توسط مسعود و مریم رجوی بعنوان استراتژی در عراق، به ما گفته شد که به هر قیمت که شده باید در اشرف بمانیم. در صورتیکه مجبور به ترک شدیم باید با طرح درخواست رفتن به کالیفرنیا آمریکا را در بن بست قراردهیم تا نتوانند ما را از اشرف جابجا کنند.
مسعود و مریم رجوی که جریان ۱۱ سپتامبر را بطور زنده از سی ان ان تماشما میکردند، در حضور نزدیک به ۴۰۰۰ نفر ضمن تقدیر از این عمل جنایت کارانه به حضار گفتند. “… اگر القاعده زودتر و بهتر از ما به امپریالیزم ضربه زده نباید فکر کنید که از ما مترقیتر هستند…” مجاهدین به تروریسم و خشونت جهت رسیدن به اهداف خود اعتقاد دارند، نگاه کنید به آرم آنها.
مجاهدین معتقد به نابودی تمدن غرب بعنوان امپریالیزم غرب هستند. و در همین رابطه خود را بیشتر ضد غربی دانسته و خودشان را منتقد و در رقابت با دولت اسلامی شام و سوریه و القاعده میبینند.
عالیجناب
آنچه مایلم تاکید کنم این است که، زمان آن فرارسیده است جهان و غرب با چشمانی باز با تروریسم برخورد کند. تروریسم چهره عوض کرده و تاکتیکهای جدیدی را جهت فریفتن افکار عمومی بمنظور نابودی تمدن بشری بکار میگیرد. تروریسم تلاش میکنند با فریب افکار عمومی وبعضی سیاستمداران از آنها در جهت رسیدن به اهداف شوم خود بهره برداری کنند.
بطور خاص جنابعالی بعنوان یک سناتور شناخته شده و با نفوذ که مسئولیت سنگینی چه از جانب رای دهندگانتان و چه نسبت به بشریت امروزی برعهده دارید، و با امکاناتی که در دسترس دارید نسبت به ماهیت واقعی افراد و گروهها تحقیق کنید. روبرو شدن با آنها با چشمانی بسته دیگر توسط افکار عمومی و آیندگان بخشودنی نخواهد بود.
همه اعضاء مجاهدین از رسانه های عمومی و آزاد، کتب و روزنامه وحتی تماس با خانواده و فرزندان محروم هستند. آنها فقط حق دارند عاشق مسعود و مریم رجوی بعنوان رهبر عقیدتی خود باشند. و در صورتیکه چیز دیگری از ذهن آنها بگذرد باید فورا مراتب را به سلسله مراتب گزارش کنند. آنها یک فرقه تمام عیار هستند تا یکه سیاسی.
مجاهدین به جدایی زن و مرد در فعالیت های مشترک اعتقاد دارند. آنها زنانشان را مجبور ساختند که از همسرانشان جدا شده و با مسعود رجوی بعنوان خلیفه و رهبر عقیدتی و صاحب آن زنان ازدواج کنند.
ساکنین کمپ لیبرتی تا زمانیکه مسعود و مریم رجوی در دسترس قانون هستند توسط ایندو بعنوان طعمه هایی جهت پیشبرد اهدافشان مورد سوء استفاده قرار میگیرند تا از آن طریق در رسانه های غربی مطرح شوند. ایندو همانند داعش و القاعده منتظرند که به قدرت برسند تا چهره واقعی خود را نشان دهند.
عالیجناب
خواهشنمدم اجازه ندهید آگاهی سیاسی شما توسط مجاهدین به سخره گرفته شود.
با تشکر فراوان
احسان روشن ضمیر
 

خروج از نسخه موبایل