عنوان زجر کش کردن بیماران لیبرتی و نتیجه مناسبات فرقه ای رجوی ها

خبری در سایت فرقه توجه ام را جلب کرد، مبنی بر تاخیر سیستماتیک در انتقال بیماران لیبرتی که هدفش زجرکش کردن بیماران می باشد. برای روشن شدن موضوع کمی به جزئیات اشاره می کنم، فرقه برای انتقال بیمار به بیمارستان تخصصی بغداد، دو نفر را به عنوان همراه، یکی به بهانه مترجم و دیگری به اسم پرستار تا بیمار را به طور مستمر کنترل و زیر نظر داشته باشند.
هدف فرقه چیست؟ آیا واقعا بیمار به دو نفر همراه نیازمند است؟
لازم به ذکر است بگویم، بیمارانی را می شناسم که جراحات سطحی داشتند و به لحاظ جسمی سرپا بودند می توانستند از پس مسائل خود بر آیند. اما فرقه از زاویه این که افراد را کنترل کند و زیر نظر داشته باشد تا مبادا با عراقی ها و آدم های عادی جامعه ارتباط برقرار کنند، زیرا از نظر فرقه احساسات عاطفه ای افراد بر انگیخته می شود و در این صورت انقلاب مریم قجر شکاف بر می دارد، در نتیجه مادر عقیدتی مجاهدین به مادر عقوبتی تبدیل می شود. دعوای مجاهدین با عراقی ها، چه آن روزگاری که در اشرف ساکن بودند و چه الان که در لیبرتی مستقر هستند این است که اعضاء هم چنان در کادر فرقه و فرقه گرائی بسته بندی شده باشند و خللی در افکار و ذهنیت آنان ایجاد نشود، تا مبادا این ارتباطات سبب شود افراد از سازمان فاصله بگیرند و نهایتا جدا شوند.
اگر فرقه در اطلاعیه هایش تاخیر سیستماتیک بیمار را در امر انتقال یک اقدام ضد انسانی از طرف ماموران عراقی، متهم می کند، علت این است تا مانع اصلی را دور بزند، مانع اصلی خودش است رهبران به دلیل قانونمندی های فرقه ای نمی خواهند اعضایشان در فضای سالم نفس بکشند اگر نفرات همراه را کوبل بیمار نکنند آن وقت اعضاء از چنگشان خارج می شوند.
برای این که افراد از بیمارستان دست به فرار نزنند آنها را به شدت کنترل می کنند. سازمان دلش به حال بیمار نمی سوزد حاضر است بیمارش بمیرد در مقابل، نونش را بخورد و از طرف دیگر در قبال قربانی هم تغذیه تبلیغاتی داشته باشد و هم این که تظاهر به مظلوم نمائی و در مقابل خودش را حق به جانب جدا بزند.
اما ما جدا شده ها که سالیان در کنار آنها بودیم دست آنها را می خوانیم و می دانیم فرقه چه هدف پلیدی را دنبال می کند، اگر کسی شناختی به فرقه رجوی نداشته باشد قطعا فریب خواهند خورد. فرقه حتی نسبت به خالص ترین آدمهایش بی اعتماد است، جو بی اعتمادی آنقدر بالا گرفته، مطمئن هستم بزودی تشکیلات سازمان شقه شقه و از هم بپاشد. ستونی که با دروغ و فریب بنا شده باشد قطعا استحکام ندارد و روزی فرو می ریزد. در پایان اضافه کنم بالاترین تهدید در مقابل امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، سیاست های غلط رهبران فرقه است نه چیز دیگری.  
محمدرضا گلی اسکاردی
 

خروج از نسخه موبایل