بار دیگر زن نگون بختی از فرقه رجوی به دل خاک سرد رفت!

سایتهای فرقه رجوی خبر فوت زن نگون بخت بنام فریده ونایی در آلبانی درج کرده و نوشته این بیست وسومین قربانی محاصره دارویی و پزشکی می باشد!
سایت فرقه مافیایی رجوی در ادامه خبر از قول مریم قجر چند سطری نوشته تا وانمود کند مریم قجر به خاطر فوت این زن نگون بخت ماتم زده است!
همچنین فوت این زن نگون بخت به محاصره دارویی و پزشکی ربط داده که معلوم نیست در آلبانی از کدام محاصره دارویی و پزشکی سخن می گویند!
اما واقعیت چیست؟
این اولین زن نگون بختی نیست که در فرقه رجوی به خاطر بیماری فوت می کند و طبعآ اخری هم نیست و تا زمانی که اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی رجوی زنباره و دیگر سران فرقه هستند چه مرد و یا زن خواه نا خواه سرنوشتی بهتر از این در انتظارشان نیست چون شخص رجوی و مریم قجر برای فرار از پاسخگویی به خون و جنازه بیشتر نیاز دارند تا یک ادم سالم.
فرقه رجوی با پخش پروسه بیماری این زن نگون بخت مدعی شده زمانی که فریده ونایی در عراق حضور داشته به بیماری سرطان مبتلا شده و ۲ بار عمل شده و نهایت در اویل ۲۰۱۳ به آلبانی منتقل شده.
اینجا باید از شخص رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار رجوی پرسید:
ـــ اوردن یک مشت اموزش دیده فدائیان صدام ملعون به اور سوراواز پاریس مهم بود یا اینکه اوردن اعضاء نگون بختی که دچار بیماری های حاد شده اند تا بتوانند از امکانات پزشکی کشورها برای معالجه استفاده کنند؟
ــ به راستی شخص رجوی زنباره و مریم قجر باید جواب بدهند اوردن چند قاچاقچی ؛ متجاوز به ناموس مردم ؛ همجنس باز و….از عراق به اروپا برای در اوردن ادا اطوراهای بوزینه وار در مقابل رها شده گان از فرقه رجوی واجب بود یا اوردن این اعضاء مریض؟
ــ باید شخص رجوی و مریم قجر جواب بدهند پرداخت هزاران دلار برای جولیانی ؛ بولتون ؛ گینگریچ معلوم الحال و ….. واجب بود یا خرج کردن برای خروج این طیف اعضاء که دچار سرطان ؛ بیماری قلب و … هستند؟
ــ مریم قجر باید بگوید خرج کردن برای بزک دوزک پوشیدن لباسهای انچنانی و برگزاری شوهای بی خاصیت با هزینه های صد ها هزار دلاری واجب هست یا نجات دادن این اعضائ نگون بخت از اسارت گاههای فرقه رجوی؟
ــ ایا هزینه کردن و اوردن پس مانده های حزب بعث به اروپا واجب بود یا خارج کردن این اعضاء نگون بخت که عمر و سلامتی شان را در درون تشکیلات فرقه رجوی از دست داده اند؟
ــ ایا پرداخت هزینه های کلان برای جمع کردن یک مشت افغانی ؛ عرب ؛ افریقایی بعنوان سیاهی لشگر و قالب کردن انها بعنوان ایرانی و هوادار فرقه رجوی واجب بود و هست یا هزینه کردن برای این اعضاء نگون بخت تا بتوانند به درمان دردهایی که در درون تشکیلات فرقه رجوی مبتلا شده اند بپردازند؟
ــ تا به حال ۳ نفری که در البانی فوت کرده اند از کمپ لیبرتی در عراق اعزام شده بودند که اگر شخص رجوی و مریم قجر می خواستند به راحتی می توانستند این نفرات برای معالجه به کشورهای اروپایی بیاورند چون سران فرقه بطور خاص مریم قجر بهتر از هر کس می داند که امکانات پزشکی البانی در سطحی نیست که بتوانند به درمان بیماریهای که اعضاء فرقه دچار شده اند بپردازند اما برای شخص رجوی فحش نامه نویس اوردن از البانی به اور سوراواز بهتر از اوردن یک بیمار می باشد و مرگ عضو بیمار نگون بخت برای مظلوم نمایی و خوراک تبلیعاتی مریم قجر بیشتر سود اوره تا زنده ماندنش به همین خاطر و به دستور شخص مریم قجر اوردن بیماران و درمان انها نباید صورت بگیرد.
ــ حال مریم قجر بگوید که ایا این نفراتی که در البانی فوت می کنند اینها هم در محاصره دارویی و یا پزشکی هستند؟
البته دهها سوال و می توانم بگویم صد ها سوال وجود دارد که شخص رجوی و مریم قجر به جای جواب دادن به سوالهای مشخص یا سفسطه بازی و هذیان گویی کرده اند و یا اینکه در سایتها یشان بر علیه انهایی که حقیقت و درون مایه شخص رجوی و ماهیت فرقه گرایانه تشکیلات رجوی را افشا کرده و می کنند فحش نامه نوشته اند و یا برای خاموش کردن و به سکوت کشاندن اعضاء جدا شده از فرقه رجوی شخص مریم قجر تروریستهای اموزش دیده فدائیان و گارد مخصوص صدام ملعون برای ترور اعضاء جدا شده به خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای اروپا فرستاده اند تا دستوری که از طرف شخص رجوی و مریم قجرکه همانا ترور و کشتن اعضاء جدا شده می باشد را عملی کنند.
به راستی قاتل این زنان و مردان نگون بختی که در اسارت سران فرقه هستند جز شخص رجوی و مریم قجر چه کسی می تواند باشد؟
مریم قجر برای ادامه زندگی در ویلاهای پاریس با سس مبارزه و با یدک کشیدن لقب ریئس جمهور البته از نوع حسرت به دلش و با ادا و اطوراهای عجیب و غریب در لفافه طرفداری از زنان و برای فرار از پاسخگویی به جنایاتش در حق زنان نگون بخت که بعضی از انها مورد سوء استفاده جنسی شخص رجوی قرار گفته اند و به دستور شخص رجوی و مریم قجر رحم و تخمدان بیش از ۱۰۰ زن نگون بخت در اورده شده وهمگی این زنان نگون بخت توسط رجوی و مریم قجر از ابتدائی ترین حق و حقوق محروم شده اند و ازادی پوشش ؛ تردد ؛ حتا صحبت کردن با یک مرد را ندارند ؛ به دستور شخص رجوی همگی طلاق داده شده اند و حق ازدواج ندارند ؛ حق دیدار با خانواده و … ندارند ؛ حق فکر کردن به زندگی مشترک را ندارند ؛زنان در درون تشکیلات فرقه رجوی حق یک ارایش معمولی را که همه زنان دنیا انجام می دهند ندارند و این زنان تنها بعنوان بازیچه شخص رجوی و مریم قجر می باشند و توسط شخص رجوی و سران فرقه جسم و روحشان در محاصره می باشد و طبعا فریده ونایی اخرین زن و یا اخرین نفری نیست که بر اثر بیماری فوت می کند هر چه زمان می گذرد هر چه امار این نوع مرگ و میرها زیاد می شود نشان دهنده عمق شقاوت ؛ عمق جنایت و خیانهای شخص رجوی و مریم قجر می باشد که در بین نزدیک به ۳۰۰۰ عضو نگون بخت امار بیماریهای سرطانی ؛ قلبی و … چقدر زیاد هست که منجر به مرگهای زود رس می شود که تمامی اینها ناشی از فشارهایی هست که سران فرقه به اعضاء نگون بخت به لحاظ روحی و جسمی اورده و می اورند و تا زمانیکه اعضاء در اسارت رجوی هستند و درهای اسارتگاه فرقه رجوی به روی اعضاء نگون بخت باز نشود خانواده ها عزیزان خود را از دست خواهند داد و قاتل این افراد به جزء شخص رجوی و مریم قجر کس دیگری نمی باشد.
از این طریق به شخص رجوی زنباره و مریم قجرحرمسرادار رجوی و به ان شوهر زاپاس مریم قجر (مهدی ابریشمچی) و دیگر سران فرقه می گویم ناله های مادران و پدران و فرزندان این نگون بختهایی که در اسارت نگه داشته اید بدون شک و بدون تردید دامن شما را خواهد گرفت و مرگ هر اسیری عمق جنایت و شقاوت شما سران فرقه را نشان می دهد ومطمئن هستم جز لعن و نفرین خلق ایران چیزی عاید شما نمی شود و هر روز که می گذرد تنفر مردم ایران چه در داخل و چه در خارج نسبت به ماهیت ؛ به ان ایدئولوژی دروغین و فرقه گرایانه ؛ به سیاست خیانت بارتان ؛ به ادعاهای دروغینی که در مورد ازادی ؛ برابری ؛ دمکراسی ؛ و …. می کنید بیشتر می شود به همین خاطر هر روز شاهد فرار اعضاء از درون تشکیلات در عراق و یا استعفاء اعضاء شورای دست ساز رجوی هستیم و مطمئن هستم هر روز که می گذرد مرگ نگون بختهایی که درون تشکیلات فرقه گرایانه تان اسیر هستند باعث افشا ماهیت کثیف و پلید رجوی خواهد شد.
 

خروج از نسخه موبایل