این دست و پا زدنها بخاطر اقامت دائمی غیر ممکن در کمپ لیبرتی است!

خبر زیر که با تفرعات بیشتر در رسانه های فرقه ی رجوی که نام بی مسمای مجاهدین خلق را کماکان یدک میکشد، بازهم دراشکال دیگر خوراک رسانه های  این گروه مافیایی شده و موضوع طوری مطرح میشود که گویا آسمانها بزمین ریخته وهمین فرداست که رژیم سقوط میکند و رجوی ها درمیدان آزادی تهران،  در میتینگی مشابه آنچه که دراوایل سال جاری دراکراین اتفاق افتاد، به رقص وپایکوبی خواهند پرداخت ومردم ایران صاحب حکومتی خواهند شد که نمونه اش را درمناسبات فرقه ی رجوی در کمپ های اشرف و لیبرتی دیده و شنیده ایم!
وبسایت فرقه ی نامبرده خبر را بصورت  متفاوت تر از قبل بشکل زیر تیتر کرده است:
" کابوس وحشت نظام از قطعنامه مجلس انگلستان و فراخوانهای پارلمانی به محاکمه خامنه ای و ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت "
وطی آن که دراصل تکرار یکی دوجمله در چند صفحه است میخوانیم:
" به دنبال ثبت قطعنامه پارلمانی درحمایت از حقوق مجاهدان لیبرتی و فراخوانهای فزاینده در کنفرانس پارلمانی در انگلستان و پارلمان اروپا و سخنان نمایندگان و حقوقدان برجسته یی هم چون پرفسور سارا چند لر ازسوی 850هزار حقوقدان ووکیل در کشورهای اروپایی، که خواستار شناسایی حقوق بنیادین مجاهدان لیبرتی ازجمله حق تردد آزاد و تعیین لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی شده اند، غیظ و کین و ترس و وحشت نظام ولایت را فرا گرفته و از جمله  در خبرگزاری سپاه پاسداران فوران کرده است ".
من اصل و هسته ی مرکزی خبر چند صفحه ای فوق را درآوردم که خواننده بداند که تمام بازیهای این باند مافیایی شبیه همان ادا واطوارهای خرس بخاطر تصاحب گلابی های یک درخت است ولاغیر! وتیتر خبر که  " کابوس وحشت نظام از قطعنامه مجلس انگلستان و فراخوانهای پارلمانی به محاکمه خامنه ای و ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت " است با این نیت اصلی رجوی ها همخوانی ندارد وباصطلاح معروف مرگ را پیش کشیده تا به تب رضایت داده شود وحکم کشک را دارد که افراد بیکار ومستاصل وگرفتار این باند مافیایی آنرا سابیده و مشغول باشند وفکرهای دیگری ازقبیل جدا شدن ویا درخواست آزادی برای تماس بادنیای خارج نداشته باشند!
دراین میان میماند حق تردد زندانیان لیبرتی که جای تعجب است وهمگی میدانیم که این نگون بخت های تاریخ معاصر ایران ازطرف گماشتگان ونگبانان خود رجوی محروم از داشتن این حق تردد هستند و بنابراین چاره ای جز این نداریم که نتیجه بگیریم که این تردد ازقماش دیگر وازنوع آن تردد های تشکیلاتی و کنترل شده توسط رجوی ها وبمنظور خرابکاری در کشور عراق وامکان اعزام تیم های تروریستی به داخل ایران است که دراین مورد باید گفت که خواب دیده اید که خیری درآن نیست!
ضمنا این پارلمانتاریست های دست ساز رجوی چه حقی دارند که به کشور عراق امر ونهی کنند که بگذارد کمپ لیبرتی بعنوان پشت سند نکاح خانم مریم رجوی، بطور دائمی دراختیار این باند بماند؟!
آیا مردم عراق متعهد به تضمین مالی نکاح خانم رجوی هستند و اجرای این تعهد؟! باید فقط وفقط با بخشیدن قسمتی ازاراضی شان باشد؟!
خنده دارتر اینکه این موضوع زمانی مطرح میشود که دولت عراق صبر وتحمل این بند بازی های رجوی را ازدست داده وباید که طبق قوانین آن کشور، خاک عراق را ترک کنند!
ضمنا، ارجاع پرونده به شورای امنیت با شکل وشمایلی که فرقه ی رجوی خواهان آن است وسخت تر ازآن صدور قطعنامه ی دلخواه رجوی ها بان سادگی هانیست که تصور میشود!
نه! هموطنان مستاصل وگرفتار در مناسبات منحط فرقوی! آن موقعیت محبوب شما را لو لو برده و روابط اعضای اصلی شورای امنیت باین خوبی نیست که میپندارید دستمالی را نصیب شما خواهد کرد و برعکس، هر قطعنامه ی این چنینی درجا رد خواهد شد!
پس این اقدامات پرهزینه راه بجایی نمیبرد وبرای شما مسیری غیر از انتقال سریع این گروگان های رجوی ازعراق باقی نمانده است!
 به عنوان یک هموطن، بشما پیشنهاد میشود که  مخارج این نشست ها وخرید امضای پارلمانتاریست های این چنینی را صرف این کار خیر "انتقال لیبرتی نشینان به خارج از عراق" بکنید!
خودتان را فریب ندهید ودلخوشی های دروغینی هم دراین افراد اسیر تولید نکنید که ابدا فایده ای نداشته و تنها اعتباری در سطخ " عرض خود بردن"- اگر باقی مانده باشد – دارد!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل