خوشحالی فرقه ی رجوی از ریسک باخت- باخت آمریکا، کم دوام است!

درکنار شادمانی های زودگذر دشمنان خارجی مردم ایران که با کاهش تصنعی قیمت نفت درصدد ایجاد تنگناهای علاوه تر برای ما هستند، باند رجوی به ابراز شادمانی دوچندان مشغول شده واز قول نشریه ی وال استریت (نشریه ی یک صدم آمریکائی – صهیونیست های ثروتمند) به نقل خبری بشرح زیر پرداخته است:
" وال استریت ژورنال: ضربه دوگانه به رژیم ایران- روزنامه وال‌استریت ژورنال طی یک گزارش تحلیلی درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی رژیم در ایران، می‌نویسد: «سقوط قیمت نفت و ناتوانی دستیابی به توافق هسته‌یی یک ضربه دوگانه به اقتصاد (رژیم) ایران وارد می‌کند… کاهش قیمت‌ها، مسیر درآمدهای (رژیم) ایران را که وابسته به پول نفت است، مسدود می‌کند. وال‌استریت ژورنال با اشاره به حمایتهای رژیم آخوندی از دیکتاتوری اسد به‌عنوان یکی دیگر از عوامل وخامت وضعیت اقتصادی، می‌افزاید: «مشکلات جدید اقتصادی، به همراه هزینه سیاست خارجی (رژیم) ایران، چالشهای سهمگینی را در برابر روحانی و احساس خوش‌بینی ناشی از ریاست‌جمهوری او قرار می‌دهد… ".
درجواب این ادعاهای غارتگران جهانی که بااستقبال مثبت باند رجوی مواجه شده، باید گفت:
1- دردهه ی 80 میلادی وزمانی که حاکمیت آمریکا درصدد وارد کردن ضربه ی نهائی به اتحاد شوروی و تکمیل پروژه ی فروپاشی این کشور – فروپاشی ای که بی تجربگی ها و بی همتی ها وگاها خیانت رهبران خود نقش درجه اول درآن داشت- با کمک نوکران خود مانند عربستان، موفق شد که قیمت هربشکه نفت را ازمرزهای 50 دلار به 8دلار برساند که این مسئله وضربات ناشی ازآن گریبانگیر ایران جدیدا انقلاب کرده، درحال جنگ و هنوز ثبات نیافته نیز شد.
بطوری که درآمد نفتی ایران درآن سال های سخت به 8 میلیارد دلار درسال تنزل پیدا کرد واگر جمعیت ان روزه ی ایران را نصف جمعیت فعلی آن بحساب آوریم چنین نتیجه میگیریم که ایران امروز 16میلیارد دلار درآمد نفتی دارد وبنابراین اگر درآن شرایط حکومت ایران توانست خود را حفظ کرده و حتی کارهای عمرانی وسیعی هم درسطح روستاها و… انجام دهد، حالا هم باوضعی بهتر از آن سالها قادر به گذراندن کشتی ایران ازگردابی است که درمسیرش واقع شده است!
2- اقدام فعلی آمریکا در راستای پایین آوردن قیمت نفت که عمدتا روسیه، ایران، ونزوئلا و بطور غیر مستقیم کوبا را هدف گرفته تا  درمسیر جاه طلبی اش که سلطه ی بلامنازع وبدون شریک درجهان است، به زانو درآورد که مسلما ضرباتی وارد خواهد کرد اما این عمل روسای آمریکا یک ریسک خطرناکی است که هم برای دیگران ضربه میزند وهم مجبور به تحمل عوارض سنگین آن نیز خواهد بود وبخصوص اینکه کشور چین که میرود درطی همین چهار پنج سال اخیر امتیاز اقتصاد اول جهانی را ازآمریکا بگیرد ودراصل بزرگترین چالش ورقیبی است که دربرابر آمریکا قرار گرفته، ازاین افزایش قیمت نفت سودهای هنگفتی خواهد برد که مسلما بضرر آمریکاست!
3- اگر ضرر ماهانه ی ما ازاین ریسک نفتی دیوانه وار آمریکا، بطورمتوسط 12میلیارد دلار درسال باشد، فقط تنها یک ایالت آمریکا بنام تگزاس، دراین روند 30 میلیارد دلار ضرر میکند!
4- میدانیم که آمریکا حدود دومیلیون بشکه نفت ماسه ای استخراج میکند که هزینه ی  تولید هربشکه ی آن به 50 دلار میرسد که با این روند وقیمت های فعلی نباید به این کار ادامه دهد وشرکت های کوچک تر نفتی آمریکا که دراین امر سرمایه گذاری کرده اند، به ورشکستگی کامل خواهند رسید و طلایه ی این ورشکستگی ها ازهم اکنون با اخراج صدها  وحتی هزاران کارگر  شاغل دراین شرکت های نفتی بچشم میخورد!
5- ایجاد اشتغال که برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد، با اکتشاف اینگونه ی نفت رونقی گرفته بود که با تعطیلی این شرکت های نفتی کوچک تر ازرونق خواهد افتاد و این زمانی است که ما خطرات محیط زیستی این نوع استخراج نفت رادرنظر نگرفته باشیم!
6- وبالاخره دراین گیرودار چیزی نصیب فرقه ی رجوی نخواهد شد ودولت ایران در برخورد با کشورهای دیگر دقت بیشتری خواهد نمود وسیاست های درخور این شرایط ناگوار رااتخاذ کرده و با توجه به پتانسیل های عظیم انسانی ومادی دیگر، کشور را ازاین گردنه ای که درمسیرش ایجاد شده، عبور خواهد داد.
حمید
 

خروج از نسخه موبایل