سرانجام بادکنک «انتقال به آمریکا» هم ترکید

چند سالی بود که رجوی ها هدف شوم خود از به کشتن دادن نفرات در اشرف و بعد در لیبرتی را پشت این بهانه پنهان کرده و می کردند که خواهان انتقال موقت نفرات فرقه به آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا هستند. بارها و بارها مریم قجر در سخنرانی ها و پیام های خود با حیله گری برای ممانعت از انتقال افراد اسیر از اشرف به لیبرتی و از لیبرتی به کشور ثالث می گفت که یا نفراتی که به لیبرتی رفته اند به اشرف بازگردانده شوند و یا همه نفرات را به کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا منتقل نمایید!!. خلاصه اینکه این حرف شده بود لق لق دهان او و در افکار جنایتکارانه خود تصور می‌کرد که آمریکا و کشورهای مهم اتحادیه اروپا حاضر به پذیرفتن نفرات نیستند و در نتیجه آنها با این ترفند کماکان نفرات را در عراق نگه داشته و به کشتن می دهند و از سوی دیگر با درخواست انتقال نفرات به کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا خود را حامی انتقال نشان خواهند داد.
آنها پا را از این فراتر گذاشته و با وقاحت تمام برای سرکوب خانواده های اعضا خود و جدا‌شدگان، ادعا می کردند که جدا شدگان و دولت ایران مانع از انتقال نفراتشان به کشور ثالث می‌شوند!!
اما اینبار باصطلاح سخنگوی فرقه در اسلو که اسم مستعار خود رجوی است، وقتی متوجه شد که آمریکا می خواهد تعدادی از نفرات را بپذیرد، ناچار نقاب از چهره کشید و بعد از عربده‌کشی‌های تروریستی و درخواست مسلح شدن!! شروع به کارشکنی برای انتقال نفرات نموده و با حقه بازی گفت: "درخواست نفی عضویت برای انتقال به آمریکا یک درخواست پست و انزجارآور است"
به این ترتیب بادکنک ادعاهای فریبکارانه رجوی ها در مورد انتقال به آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا هم ترکید و معلوم شد تنها چیزی که در فکر آنها می گذرد به کشتن دادن اعضا خود است.
بدین ترتیب رجوی ها مشخص کردند که تنها خواسته و هدف شان مانع تراشی و سنگ اندازی در مسیر انتقال افراد به کشور ثالث برای زمینه سازی جهت به کشتن دادن آنهاست. رجوی ها به خوبی می دانند که با انتقال نفرات به هر جایی که ذره ای از کنترل مطلق تشکیلات فرقه ای کم شود، انحلال این فرقه در راه خواهد بود. جدا شدن یک سوم نفرات منتقل شده به آلبانی نیز به خوبی این را نشان داد.
رجوی ها به همان اندازه که از ملاقات نفرات با خانواده های شان در اشرف وحشت داشتند و آن را مرز سرخ خود می دانستند، از خارج شدن نفرات از کنترل تشکیلات فرقه ای نیز وحشت دارند. چرا که تنها راه حفظ تشکیلات فرقه ای را در قطع کامل ارتباط نیروهای خود با دنیا می دانند و هر نوع برانگیختگی عاطفی، کسب خبر و اطلاع رسانی از نظر رجوی برابر خوردن جام زهر است.
 

خروج از نسخه موبایل