ملاقات نمایندگان انجمن زنان در سفارت آلبانی در آلمان

با توجه به رشد و پیشروی فرقه خطرناک رجوی در آلبانی و پیشگیری از استقلال فردی افراد روز گذشته چهارشنبه ۱۸٫۲٫۲۰۱۵ خانم ها بتول سلطانی و زهرا معینی با دو نفر از مسئولین سفارت آلبانی در آلمان دیدار و به مدت نیم ساعت گفتگو کردند در این دیدار متن از پیش آماده شده به زبان آلمانی و انگلیسی به سفارت آلبانی در آلمان تحویل داده شد.
نمایندگان انجمن زنان در این نامه ضمن اعتراض به اینکه در کشور آلبانی متأسفانه نمایندگان رجوی در حال پیش بردن خواسته های رجوی می باشند نه افراد و ضمن اعتراض از دولت آلبانی خواستند تا دولت آلبانی مرز واضح و روشنی بین افرادی که نماینده رجوی هستند و افراد را در اسارت خودشان می گیرند و استفاده ابزاری از آنها می کنند با تک به تک نفرات داشته باشند و ضمن به رسمیت شناختن حقوق تک به تک افراد اجازه به تشکیلات و کسانی که خود را نماینده و قیم افراد جای می زنند ندهند.
همچنین جلوی فعالیتهای مذبوحانه فرقه در آلبانی گرفته شود و سعی کردند تا این مسئولین را در جریان ماهیت واقعی این سکت و خطری که گسترش این فرقه گرائی برای جامعه آلبانی و همینطور برای اعضای جدا شده دارد، قرار بدهند. خطری که بعد از شکست مجاهدین در عراق بزودی دامنگیر خیابانهای آلبانی خواهد شد بخصوص که تشکیلات رجوی بصورتی مافیائی و با استفاده از پول کارش را تا کنون پیش برده است.
با توجه به تجربه طولانی خطراین فرقه از جمله کار نامه جنگ و خشونت و صدور تروریسم او در عراق ودستور به خودسوزیهای خیابانی توسط فرقه نظیر آنچه که در سال ۲۰۰۳ در کشور فرانسه و انگلیس شاهد آن بودیم برای جامعه آلبانی هم خطرناک خواهد بود و باعث می شود که کشور آنها را دیر یا زود دچار تنش شود.
آنها با این اعمال خشونت بار و ربط آن به مبارزه و جنگ با حکومت ایران سعی می کنند جلوی قانون ایستادگی کنند.
آنها پایگاههای سری دایر می کنند و بصورت غیر قانونی مواد کشنده نظیرسیانور و … حمل می کنند، آنهااعضاء را تحت کنترل گرفته و شبانه روز کارشان جذب و فریب انسانها در شبکه های اجتماعی می باشد.
آنها بصورتی گسترده بدنبال جمع آوری اطلاعات ایرانیان و حتی فارسی زبانان هستند با هدف اول جذب و کشاندن آنها به تظاهراتهایشان ولو شده با وعده و پرداخت پول و هدف دوم از جمع آوری اطلاعات ایرانیان پیدا کردن افراد مخالف و منتقدشان تا در موقع مناسب بر علیه آنها از این اطلاعات استفاده کنند و یا آنها را بترسانند.
در پایگاههای آنها ساعت زیادی از زمان افراد صرف، تغییر فکر و عقیده و به نوعی مغز شوئی می شود تا در مراحل بعدی بدون هر گونه وابستگی به خانواده یا فامیل بتوانند اهداف رجوی را اجرا کنند
نمایندگان انجمن زنان این گفته رهبر فرقه را تأکید کردند که گفته است در پی ساختن هزار مکان همانند قلعه اشرف می باشد و از آنجا به اعزام تروریست دست می زنند
آنها همچنین به وفور و هر جا که بتوانند قوانین کشورها را دور زده و با تشکیل انجمن های قلابی و پوششی پول اخاذی می کنند یا اقدام به سرقت می کنند
یک نسخه ازآخرین اطلاعیه شورای ملی مقاومت وابسته به رجوی مبنی بر درخواست سلاح مجاهدین در کشورهای اروپائی و عراق به این مسئول داده شد تا به آنها ماهیت واقعی این سازمان نشان داده شود که آنها حتی در کشورهای اروپائی و آمریکائی هم به اسم حفاظت از خود در پی خشونت گرائی و مسلح شدن هستند.
تشکیلات رجوی تمامی مقاصد خشونت بار و تروریستی خودش را در پوشش دفاع از آزادی و درخواست سلاح را برای حفاظت خودشان مطرح می کنند در حالیکه این یک شیادی محض می باشد و کشورهای اروپائی از امنیت کافی برخوردار هستند.
اخیرا رهبر متواری این سکت طی پیامی همه اعضای منتقد جدا شده را تهدید و ترور شخصیتی کرده است، در این دیدار با ارائه اسناد و مدارکی از جمله صدای مستقیم رجوی به آنها هوشیاریهای لازم و چگونگی کارکرد آنها در کشورهای اروپائی و آلبانی برای پیش بردن اهداف رجوی داده شد.
نمایندگان سفارت از کشور آلبانی به گرمی به سخنان نماینده های انجمن زنان گوش دادند و نامه از پیش آماده شده آنان را تحویل گرفتند.
 

خروج از نسخه موبایل