انتقال گروهی دیگر از ساکنین لیبرتی به آلبانی

گروهی  حدود 120 نفر از اسیران فرقه رجوی از قرارگاه لیبرتی به کشور آلبانی منتقل خواهند شد.
در پی توافق سازمان ملل با دولت آلبانی مبنی بر انتقال تعدادی از اعضای گروه مجاهدین به عنوان پناهنده به این کشور، مقدمات انتقال حدود 120نفر دیگر از اعضای حاضر در کمپ لیبرتی به کشور آلبانی فراهم شده است.
اعضای مجاهدین که به کشور آلبانی منتقل می شوند در کمپ پناهندگی در «تیرانا» پایتخت این کشور نگهداری می‌شوند.
بسیاری از اعضای منتقل شده به کشور آلبانی؛ خارج از فشارها و مناسبات فرقه گرایانه مجاهدین، نارضایتی خود را از این گروه اعلام کردند و زندگی آزادی را شروع نمودند.
 

خروج از نسخه موبایل