آیا عدم توافق به ایران، امنیت جهانی را حفظ میکند؟!

هرخبر مهم و نامهمی که بخواهد درتوافق هسته ای ایران با آمریکا خلل ایجاد کند، مورد استقبال وسیع رسانه های رجوی ها قرار میگیرد، بطوری که ما شاهد درج هرروزه وهرساعته ی این اخبار در رسانه های این باند ضد ملی میباشیم.
به خبری که دررسانه ی اصلی فرقه ی رجوی وبا عنوان: " رئیس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا: توافق با رژیم ایران به زیان امنیت جهان است " درج شده است توجه شود:
" رئیس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گوید، توافق احتمالی شش قدرت جهانی موسوم به گروه ۱+۵ و رژیم ایران در گفتگوهای هسته‌یی جاری، چشم‌انداز امنیت منطقه و جهان را «‌تیره و تار» خواهد کرد ".
قضایا نشان میدهد که تعریف جهانشمولی از امنیت وصلح وجود ندارد وامنیت ازدید نئوکونسرواتیوهای آمریکائی وهمفکران اروپایی و پادوهای ایرانی شان مانند سازمان سابق مجاهدین خلق ایران به ان نوع شرایطی گفته میشود که برابر آن، امنیت کمتر از ده درصد مردم برخوردار جهان، ازنظر آزادی درچپاول بیشتر وبازهم بیشتر مردم جهان وازجمله مردم کشورهای متروپل، تامین گردد وگرنه خود این عالیجنابان نومحافظه کار، اصلی ترین نیروهای برهم زننده ی صلح وثبات وامنیت جهانی اند.
هیچ جنگ واختلاف منطقه ای وبین المللی بدون حضور مستقیم وغیر مستقیم نئوکان های خونریز که مبنای فکری شان همان نازیزم هیتلری است، انجام نگرفته وبنابراین امنیت موعود آنها ارمغانی جز خانه خرابی و مرگ برای اکثریت مطلق مردم جهان دربر نداشته است!
 اما امنیت مورد رضایت ما مردم اکثریت جهان به راه کارهایی اطلاق میشود تا بموجب آن با داشتن حقوق انسانی برابر بادیگران وبدور ازجنگ وخونریزی، به آرامش خاطر، رفاه و صنعتی ترکردن کشور خود و کسب استقلال اقتصادی- سیاسی نائل آییم!
درمتن خبر مربوطه آمده است:
" ژنرال مایکل هایدن این سخنان را روز سه‌شنبه ۲۴ مارس (4فروردین) در جلسه‌یی در کمیسیون امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا بیان کرد. این جلسه به بحث درباره جنگ با بنیادگرایان اسلامی اختصاص داشت. ژنرال هایدن گفت: به فرض آن که گفت‌ و گوها به نتیجه برسد، باز تمام خصوصیات دیگر رژیم ایران، مانند حمایت از تروریسم و تمایل برای تسلط بر منطقه دست نخورده باقی می‌ماند. اما با امضای این موافقت‌نامه، رژیم ایران که کشوری ناقض حقوق بین‌الملل است، کم و بیش به‌صورت کشوری عادی جلوه خواهدکرد".
بازهم بنظر می رسد که حمایت ولو لفظی از مردمی که ازجور وستم حکومت کشور خود و دخالت های اجنبی های قلدر بجان آمده و درپی نفی این سیستم زورمدار بپا خاسته ودرصدد تعیین مقدرات خود بدست خودشان میباشند- امری که مقبولیت جهانی دارد وبا موازین سازمان ملل متحد درتضاد نیست-، صفت حمایت از تروریزم نهاده داده شده است تا تروریزم اصلی که عمدتا درقالب طالبان ها، القاعده ها، داعش ها و… وتوسط همین نئوکان ها ساخته وپرداخته شده  منسی گردد!
حالا دیگر کاملا روشن شده که تعریفی که نئوکان ها ازتروریزم دارند،  تنها با خصوصیات تحرکاتی که زمانی " نهضت های رهائی بخش" نامیده میشد، همخوان است وباردیگر یادآوری این نکته خالی ازفایده نیست که سیستم آمریکائی وبخصوص جناح نومحافظه کار آن، تعریف هایی ازتروریزم وبنام های " خوب "- درخدمت منافع اقلیت برخوردار- و"بد " – نهضت های رهائی بخش –  داشته وبرخورد دوگانه ای با مسئله ی تروریزم دارند!
دراین مورد خاص از این مقام اسبق آمریکائی و رجوی هایی که سخنان ضدبشری اورا مثل نقل ونبات نوشین پخش میکنند باید پرسید که چه عملی ازایران باید سربزند که سوء ظن؟! شرافتمندانه ی؟! شما را برطرف سازد!
غیر ازآنست که شما سیستمی عربستان گونه درایران میخواهید که کیسه ی پولتان باشد و یا گاو شیرده تان!
دراین مورد واقعا کور خوانده اید ونمیدانید که میزان رشد شعور مردم ایران اجازه ی برقراری چنین سیستمی را هرگز نمیدهد وخوابتان ابدا تعبیر نخواهد شد!
 

خروج از نسخه موبایل