برنامه هسته ای ایران و نمایش های مسخره مجاهدین

براساس ماهیت ارتزاق فرقه تروریستی مجاهدین خلق از هر بحرانی علیه کشور ایران، همواره این سازمان براساس منافع اسراییل و داده های آماری مربوط به فعالیت هسته ای ایران توانسته نظر و توجه لابی های جنگ طلب را در ایالات متحده امریکا بخود جلب کند. هرچند که همواره بلافاصله این گنده گویی های مضحک سیستم رجوی توسط مقامات سرویس های امنیتی اروپایی و امریکایی لو رفته و آنها براحتی اذعان نموده اند که مطالب و موارد به اصطلاح رسانه ای را آنان در اختیار علیرضا جعفر زاده قرارداده اند، اما فرقه ی رجوی آنقدر پرو تشریف دارد که باین مسائل اعتنا نکند!
مثلا در برهه های زمانی اخیر آقای اسکات ریت از صاحبنظران سیاسی امریکایی اعتراف نمود که اطلاعات (گمانه زنی) هسته ای هر از چندگاه افشا شده توسط مجاهدین در امریکا یا پاریس توسط یا از طریق ارتباطات آقای میشل لدین از نئومحافظه کاران امریکایی با دوستان اسراییلی اخذ ودر اختیار این گروه تروریستی قرار می گیرد.
ضمن اینکه تهیه ونمایش این نقشه توسط هر نوجوان 10 ساله و از طریق کامپیوتر خانگی و یک پرینتر در منزل هم مقدور میباشد. در تمامی موارد ادعا شده همواره کلیاتی طرح شده و هیچ مستنداتی رو نشده است. یادم هست حدودا در سالهای 2006 سازمان در امریکا و توسط صونا صمصامی در هتلی افشاگری نمود که در کارخانه الکتریکی البرز در حومه کرج مثلا فلان قطعه یا لوازم برقی مرتبط با چاشنی بمب اتمی!!! ساخته میشود. این حقیر از کتاب خاطرات مرحوم مهندس بازرگان بخوبی بیاد دارم که اصلا این کارخانه از زمان شاه مربوط به ایشان و خانواده ایشان بوده و کلا اقلام کلید و پریزو… روکار و توکار تولید می نماید. پس مطابق ادعای کذایی مجاهدین نهضت آزادی و ملی مذهبی ها هم در فعالیت های هسته ای ایران خودشان را جا انداخته اند و دم و دستگاهی دارند!!!؟؟ رد گم کردن مسیر جمع آوری های اطلاعاتی از سوی موساد و CIA  عملا سازمان تروریستی مجاهدین را بازیچه فضا سازی و شانتاژهای آنان نموده و کار آنان را در ایجاد بدبینی علیه مردم فهیم و شریف ایران زمین به پیش میبرد. پیش دستی مجاهدین در جمع آوری میدانی اطلاعاتی مشخصات دانشمندان هسته ای برای چاپلوسی و تملق به اربابان جدید خود ازموضوعات مورد توجه خاص سازمان وبلکه وظیفه ی اصلی آن بشمار میآید  تا بدین وسیله برای گرم کردن تنور جنگ علیه ایران بکار گیرد تا ناجوانمردانه امکانات اولیه اقدامات تروریستی را برای عاملان اسراییل فراهم آورد. مجاهدین بخوبی میدانند که در مقاطع قبلی مذاکرات، همین اربابان جدید اروپایی و امریکایی بر سر نابودی و ایزوله فراگیر آنان درعرصه جهانی  در بسته های پیشنهادی شان به ایران پارامترهای قابل توجهی را قید نموده بودند که قاطعانه در همان ایام از سوی ایران رد گردید. چراکه ایران موضوعیت آنان را به دلیل عدم دارا بودن پایگاه مردمی و سوابق تروریستی و مزدوری قبول ندارد. نتیجه اینکه این خیانت های ضدملی مجاهدین به هرحال در سینه مردم ایران ثبت و ماندگار شده و بزودی دست سران آن را برای حضور در محاکم قضایی خواهد گرفت.
به تفاهم  نامه اخیر لوزان و سوز وگدازهای مجاهدک ها که بنگریم، ضمن تبریک این شکست های مهلک باند جاسوس رجوی به ” خلق قهرمان ایران”، منتظر افشاگری های دروغین آنها باید بود!
آنها هرچه درچنته دارند ویا ازاسرائیل وعربستان دریافت خواهند داشت، رو خواهند کرد که دربرابر این توافق مهم منطقه ای سنگ اندازی کنند!
سعید

خروج از نسخه موبایل