نصیحت به مجاهدین

این روزها در سایت های تبلیغاتی مجاهدین این اطلاعیه مردم فریب به چشم می خورد:
گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۲۳ خرداد ۹۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
در ادامه این اطلاعیه از طرفی برای فریب دادن ایرانیان و کشاندنشان به سالن ویلپنت در پاریس کلی چرند و پرند بی سر و ته سر هم شده تا به خیال خودشان با بکار بردن کلماتی چون، یاران اشرف نشان، جوانان، زنان و مردان آزاده ایران ووو… شاید بتوانند نظر کسی را به خود جلب کنند.
از طرف دیگر در نظر دارند که ابراز وجود کرده و بگویند هنوز هستیم، غافل از اینکه مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور با عناوین اشرف نشان و اشرفی آشنائی کامل دارند و کسی با این کلمات فریبشان را نمی خورد.
برگزاری چنین گردهمائی هائی از سوی مجاهدین سالهاست که برای ایرانیان خارج از کشور سوخته و خاکستر شده،بنابراین ایرانیان از شرکت در چنین مراسم هائی امتناع می کنند به همین دلیل هم هر ساله مجاهدین برای ابراز وجود از کشورهای لهستان و مجارستان اشرف نشان وارد می کنند و هر بار هم پس از پایان برنامه توسط اشرف نشانان مجاری و لهستانی پته هایشان روی آب می افتد، اما باز هم بدون شرم در برابر افکار عمومی همان اشرف نشانهای خارجی را ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت اعلام می کنند.
اما آیا تا کنون از برگزاری چنین برنامه هائی که میلیونها دلار خرج آنها می شود استفاده ای هم برده اند؟
برای همه روشن است که خیر، نه تنها برایشان سودی نداشته بلکه در میان ایرانیان مورد تمسخر هم واقع شده اند،پس برای چه این دکان را تعطیل نمی کنند و هر ساله همانطوری که در بالا گفتم هم از کشورهای اروپای شرقی و هم از کمپ های پناهندگان در آلمان اشرف نشان جهت شرکت در تجمعات خود وارد می کنند و غیر ایرانی را به جای ایرانی قالب میکنند؟ البته پیر و پاتال های از دور خارج شده سیا سی امریکائی را فراموش نکنیم که برای چاپیدن و پول پارو کردن برای یازده دقیقه مثلآ سخنرانی و حمایت از مریم رجوی پنجاه هزار دلار بی زبان را به جیب ناشریف می زنند و لابد بعد هم به ریش نداشته مجاهدین هرهر و کرکر می خندند.
اما واقعیت این است که مجاهدین خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که سالهاست بازی را باخته اند، و در دنیای سیاسی ایران هیچ وزنی ندارند چه از نظر مردم ایران در درون ایران و یا ایرانیان خارج از کشور، چه از نظر دول خارجی مانند امریکا و کشورهای اروپائی، در این میان وجود مجاهدین تنها برای دو کشور مهم است یکی سعودی و دیگری اسرائیل که از وجود مجاهدین برای قلقلک دادن حکومت ایران استفاده می کنند و شاید در این میان ممکن است که تامین کننده سوخت مجاهدین هم باشند.
اما از نظر مجاهدین و برپائی چنین گردهمائی از این نظر اهمیت دارد که با سیلی صورت خود را در برابر جهانیان سرخ نگهدارد و از طرفی خانم رجوی با همین ابراز احساسات حتی از سوی دانشجویان اشرف نشان لهستانی و مجاری ارضاع می شود و خود را در دنیای تخیلی خود در تهران بر مسند قدرت می بیند، آخر هم ایشان و هم همسر غایبشان در دنیای رویائی خود در روزگاری که در عراق گرفتار تشکیلات عنکبوتی بودیم هر شش ماه یکبار رژیم را سرنگون می کردنند و مریم را به تهران می بردند، هنوز هم با همین دنیای رویائی زنده هستند و نفس می کشند.
به عنوان کسی که با دنیای مجاهدین آشنائی دارم، نصیحتم به سران مجاهدین این است که چشمشان را به دنیای واقعی باز کنند و ببیند که بازی را باخته اند و با نشان گذاشتن کذائی با عناوینی مثل اشرف نشان. غیره نمی توانند مردم را فریب دهند و با اعزام دانشجویان نیازمند به پول از کشورهای ورشکسته اروپای شرقی هم نمی توانند حکومت را از جای خود تکان دهند چه رسد به سرنگون کردن.
 

خروج از نسخه موبایل