آنگاه که سرکرده تروریست ها، دلسوز معلمان می شود؟!

مریم قجر سرکرده فرقه رجوی و حرکت منافقانه وی که تجمعات معلمان را با پیامی به خود گره می زند و از کارگران و دانشجویان می خواهد که این حرکتها و خیزشها ادامه دار و مستمر باشد و با حمایت از فرقه رجوی به عنوان تنها آلترناتیو مردمی بتوانند آینده ای روشن را رقم بزنند؟!
 قبل از هر چیز باید از مریم قجر پرسید که شما که بطور مستمر داد و فغان سر می دهید در ایران جو اختناق و سرکوب قرار دارد وهیچ کس اجازه کمترین فعالیت و اعتراضی را ندارد  ولی باز در اطلاعیه های دیگرتان  به طور واضح بیان می کنید که اقشاری در ایران اعتراض کردند.  کدام را باید باور کرد آن اظهارات شما که بیان می کنید دولت در ایران مانع هرگونه اعتراضی می شود و یا این اظهارات شما که بیان می کنید در ایران تظاهرات اعتراضی برپا شده است. پس کمی در باره این اطلاعیه ها و ماشین اطلاعیه پردازتان دقت بیشتری کنید. مریم قجر خودش را می خواهد با این حرکتها یکی کند در صورتی که این قبیل اعتراضها در هر کشوری وجود دارد و امری طبیعی است.  
خانم قجر بنظرم هر کس جانبداری از شما کرد آخر و عاقبتش،  نیست و فنا شدن می شود و شما که کسی در داخل و خارج کشور برایتان تره هم خرد نمی کند  انتظار نداشته باشید مشکل ایران را یک فرد بیگانه حل کند.
شماها معمولا در توهم به سر می برید چطوری دل خودتان را خوش کرده اید و هوا برتان داشته که در سخنرانی بیان می کنید که در ایران  پایگاهی دارید؟! مثال این توهمات همان آمار و ارقامی است که شوهر غیرشرعی ات و به اصطلاح خودتان سردار بزرگ سر می داد و می گفت  70در صد مردم ایران خواهان ما هستند و آدمهای بی خبر در اشرف سابق که تصوری از فضای ایران نداشتند فکر می کردند الان مردم ایران بیصبرانه مشتاق آمدن شما هستند،  حال که ما خودمان آمدیم و از آن جهنم اشرف جدا شدیم فهمیدیم تماما دروغ و حرف مفت است.گذشته شما آنقدر تیره و تار است که کسی به شما فکر نمی کند. اگر اعتراضی هم در جامعه ایران  باشد در نفی  نظام نیست بلکه مشکلات خود را مطرح کردن است و شما بی جهت  رنگ و بوی سیاسی به آن ندهید و خودتان را نچسبانید به مردم و اقشار مختلف.  چون شما به عنوان افرادی تروریست در ایران که بیش از 12000 تن از مردم این کشور را به خاک و خون کشیدید وصله ناچسبی هستید. مثال شما علف های هرزه ای است که  در کنار نهری خود را به آب می زند تا شاید از این حرکتها چیزی عایدش شود.  
 

خروج از نسخه موبایل