وحشی گری فرقه رجوی ید طولائی در شکنجه و آزار مخالفان

برخورد فیزیکی با مصطفی محمدی و دخترش و چند مدت قبل با منصور نظری از اعضای جدا شده و ناراضی فرقه که در حال حاضر سرگرم افشای ماهیت فرقه گرایانه این کیس در اروپا می باشند چیز جدیدی نیست، رجوی ها و اعوان و انصارش به دلیل عدم تحمل و ظرفیت لازمه سالهاست در مقابل حقایق با لاپوشانی و اعمال فیزیکی با مخالفان خود بشدت برخورد می کند، و این برخوردها را در درون تشکیلاتش با پوش عملیات جاری و غسل هفتگی اجرا می کرد، حال زیر فشار فروپاشی تشکیلاتشان در عراق و افشاگریهای جدا شده ها از این گروه و رو شدن جنایتها و اعمال کثیف شخص رجوی، طاقت نیاورده و باصطلاح در مهد دموکراسی غربی چهره واقعی خود را برای همگان عیان کرده است، و با برخورد فیزیکی و خشن با امثال محمدی ها و نظری ها آن روی سکه خشونت طلبی و ترور و ماهیتی که سالها بر همه کس پوشیده بود روشد، و همگان به عینه دیدند که این فرقه چه چیزی در چنته دارد، در واقع آنها با این نوع حرکتها می خواهند حقایق پنهان شده زیر ابرهای تیره و تار رجوی را همچنان پنهان نگه بدارند تا مبادا کسی از اعمال سرکوب گرایانه آنها مطلع گردد، شاید همگان مثل آنها سرشان را همانند کبک زیر برف کردند!!!ولی هیهات که در عصر اینترنت و آگاهی خلق ها دیگر مقوله بی خبری و ناآگاهی وجود ندارد، و آنچه می ماند حقایق و واقعیت هاست و لاغیر
اینجانب این عمل شنیع فرقه را محکوم کرده و از جوامع بین المللی و انسانهای آزادی خواه و آگاه درخواست پیگیری این موضوع و جلوگیری این اعمال خشونت بار توسط فرقه رجوی خواستارم و همچنین برای آقای محمدی و دخترشان شفای عاجل را خواستارم.
عبدا لله افغان

خروج از نسخه موبایل