جعل خبر و یک وارونه نمایی مضحک دیگر از رجویها

از سایت رسمی رجوی ملاحظه بفرمایید
رشت – تجمع اعتراضی رفتگران در مقابل شهرداری"
صبح روز یکشنبه 7 تیرماه شماری از رفتگران شهرستان رشت در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوقشان در برابر شهرداری رشت دست به تجمع اعتراضی زدند."

 ملاحظه: حقیقت امر اینستکه هرروزه اول صبح قبل ازشروع کار نارنجی پوشان شریف و زحمتکش درمقابل شهرداریهای 5 گانه رشت اجتماع میکنند ومتعاقب ثبت وربط وتوجیه حول وظایفشان هریک به جانب مناطق تحت پوشش خود در امر نظافت روانه گشته واشتغال می یابند.
 

خروج از نسخه موبایل