باز هم مثل همیشه تحلیل ها و پیش بینی های رجویها غلط از آب درآمد!!

فرقه وطن فروش رجوی که تمام سعی و تلاش خودرا در این رابطه بکار گرفته بود که توافق هسته ای انجام نشود و ایران و شش کشور٬ بعد از پیمودن تمام مسیر سخت و پر پیچ  و خم٬ نهایتا با دست خالی و بدون برداشت محصولی از این همه مذاکره٬ به کشورهای خود بازگردند.اما خدا را شکر که باز آنها خار و خفیف شدند و ایران توانست با اقتدار٬به خواسته خود که همانا حفظ دانش هسته ای و برداشته شدن تحریمها که اهم خواسته ایران هم بود٬ برسد! برای فرقه رجوی همین که خواسته اش مانند خواسته نتانیاهو است٬ کافیست! هر دو با انجام توافق مخالف بودند! براستی که بقول قرآن دشمنان  خدا٬ خودشان دست خودشان را رو میکنند! اکنون دیگر برای هرکسی کاملا مشخص شده است که اینهمه اصرار و سرمایه گذاری فرقه رجوی برای انجام نگرفتن توافق٬ بدلیل دشمنی وکینه ای که از مردم ایران و از طرفی مزدوریش برای اسراییل و امریکاست! هرچند که امریکایی ها مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند و با ایران توافق کنند٬ اما نباید فراموش کنیم که حرف اصلی امریکا همان بود که خود اوباما گفت که اگر میتوانستم تمام پیچ و مهره های هسته ای ایران را باز میکردم!
 واقعیت اینستکه ایران مستقل٬ایران قدرتمند٬ایران با علم و دانش البته که اجازه نخواهد داد که منطقه جولانگاه امریکا و نوچه هایش باشد! و بهتر از هرکس هم اینرا خود امریکایی ها و اسراییلی ها میدانند!
واقعیت اینست که ایران با دست یابی به توافق هسته ای با شش کشور قدرتمند جهان٬ بطور کلی مسیری جدید بسوی پیشرفت و دستیابی به پیروزهای بیشتر در همه عرصه ها انتخاب نمود. و اینجاست که دشمنان و دوستان خودشان را نشان میدهند. دشمنانی مانند اسراییل و فرقه رجوی و … که با توافق از هرموضعی مخالف بودند و دوستان کشور عزیزمان ایران که همانا مردم ایران هستند٬ با جشن و پایکوبی به سرانجام رسیدن مذاکرات را پاس داشتند! هرکس از هرموضعی باین توافق دشمنی میکرد.یکی مثل اسراییل که مثل مرگ از قدرت نظامی ایران میترسد و اگر زورش میرسید میگفت: که بایستی سلاح های کلت و کلاشینکف را هم تحویل دهید.هرچند که بایستی به اسراییلی ها ملعون٬ بگویم که باید درخواب ببیند که ایران موشکهای بالستیک و بطور کلی قدرت نظامی خود را محدود کند.شما هرگز از ترس ایران٬ خواب خوش نخواهید دید.و اینجا جا دارد که بعنوان یک ایرانی٬ از نتانیاهو سوال کنم که خیلی دوست داشتی که میتوانستی دفاع موشکی ایران را محدود کنی که بعد بتوانی با دست باز٬ هر غلطی که دلت خواست با کشورهای مسلمان منطقه انجام بدهی و از آنطرف اربابت٬امریکا هم فقط نظاره گر جنایات شما باشد؟! خیر! بدجور در اشتباه هستی! با وجود کشوری متحد و قدرتمندی همچون ایران٬ تو در خوابت هم نمیتوانی باین آرزویت برسی! ……  و یکی هم مثل دار و دسته رجوی که معلوم الحال هستند و فقط مزدوری میکنند و البته پولش را میگیرند  و بدنبال آن هستند که جنگی راه بیفتد و بهاء توهمات وبه قدرت رسیدن  خواهر مریم را میخواهند از خون مردم ایران و به نابودی کشاندن زیرساختها و شروع جنگی خانمان سوز بپردازند و عده ای داخلی یا خارجی دیگر که مخالف توافق بودند هم قطعا منافع مالی شان در گرو تحریم های ایران است. آنها دلال هستند و دلالی را در تحریم ایران میدانند! اما خداراشکر که تلاش چندین ساله تیم دیپلماسی کشورمان که حقیقتا جای خسته نباشید و تبریک دارد٬به نتیجه رسید و باز مثل همیشه تحلیل های مسعود رجوی٬ این عقل کل شهر دیوانگان٬ که بدجور روی به نتیجه نرسیدن مذاکرات حساب باز کرده بود بور شد! بیاد دارم زمانی که قطعنامه های شورای امنیت یا سازمان ملل علیه ایران تصویب میشد٬ مسئولین سازمان چه جشنی راه میانداختند.حالا که این قطعنامه ها از درجه اعتبار ساقط میشود٬ قیافه رجوی و دار و دسته اش دیدنی خواهد بود!
مراد
 

خروج از نسخه موبایل