حرف های تکراری وعبث” ریموند تنتر”، حامی باند رجوی!

خبری از رسانه های فرقه ی رجوی بشکل " پروفسور ریموند تنتر پژوهشگر متخصص در امور خاورمیانه در دانشگاه می‌شیگان:  راه‌حل مقابله با رژیم ایران حمایت از مقاومت ایران است "، منشر شده است.
 دربعضی ازنوشته ها آمده است که وی " رئیس کمیته سیاست ایران " نیز هست ودراینجا معلوم نیست که رئیس کمیته ی سیاست ایران کدام کمیته است، کمیته ای درداخل حکومت یا درمرکز تحقیقات دانشگاه میشیگان!
درهرصورت سخنان او که از رسانه های باند رجوی گرفته شده است، بشرح زیر است:
" پروفسور ریموند تنتر در مصاحبه با سیمای آزادی، راه‌حل مقابله با رژیم آخوندی را حمایت از مقاومت ایران دانست. وی گفت: رژیم ایران کانون بی‌ثباتی در خاورمیانه است. (این رژیم) عامل بی‌ثباتی در سوریه است، راه را برای نیروهای حزب‌الله جهت پیوستن آنها به سپاه پاسداران هموار می‌کند تا اسد را در قدرت نگه دارند ".
آیا این رژیم ایران بود که اعتراضات مدنی مردم سوریه درچند سال سوریه را تبدیل به جنگی مسلحانه به رهبری دنیای تجاوزگر غرب وبدست تکفیری ها وسلفی ها کرد؟!
زیربنای بی ثباتی درخاورمیانه، اقلا با مجاهد؟! پروری های آمریکا، پاکستان، عربستان و… وقبل ازتولد جمهوری اسلامی ایران، ازافغانستان شروع شده و این کارها که جهت متشتت کردن خاورمیانه وکشورهای اسلامی برای باقی ماندن در تقسیم بندی ظالمانه ی بازار جهانی که بموجب آن این کشورها فقط به صادرات مواد خام واستراتژیک خود پرداخته وکاری با توسعه ورشد صنعتی نداشته باشند، بوده وهست!
با این حساب اگر این استاد دانشگاه  وعضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا، طرفدار ایران؟! وفرقه ی رجوی،  اگر صداقتی داشت، باطرح مسائلی که فوقا عرض شد، این حرف ها را نمیزد و به قدرت های بزرگ توصیه میکرد که دست از سر ایران، مسلمانان وخاورمیانه برداشته وبگذارند مردم زندگی خود را داشته باشند!!
به حزب اله لبنان که می رسیم، باید گفت که این جریان عضو کابینه لبنان بوده ودارای نمایندگان قابل توجه در پارلمان آن کشوراست واگر نبود، اسرائیل کماکان تمام یا بخشی از لبنان را تحت اشغال داشت و بدین ترتیب میتوان دریافت که رژیم ایران با کمک به یک گروه بزرگ ومشروع درلبنان، سبب برقراری امنیت درآن کشور شده ومانع جاه طلبی ها واشغالگری های اسرائیل میشود، دراصل به استقلال لبنان- کشوری با عضویت رسمی در سازمان ملل متحد- برایده های اولیه ی این سازمان که کمک به حفظ استقلال کشورهای عضو است، خدمت میکند وجای تقدیر وتشکر ازایران ازطرف این سازمان جهانی وجود دارد!
این لابی پرحرارت گروه مافیایی رجوی میگوید:
" پروفسور تنتر تأکید کرد: اگر یک ارتباط واقعی با اپوزیسیون اصلی ایران که حکومت مذهبی را در ایران رد می‌کند وجود می‌داشت، احتمال از هم‌پاشیدن رژیم از درون، بسا بیشتر می‌شد. وی بر لزوم حمایت از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین تأکید کرد و گفت: که تا وقتی این اقدام صورت نگیرد، «رژیم ایران به تقلب» و «به ساختن سایتهای مخفی» ادامه خواهد داد؛ سایتهایی که فقط اپوزیسیون ایران «آن‌را فاش می‌کند… مثل لویزان 1، لویزان 2 و لویزان 3".
شما پروفسور عزیز که درپای سیمای ضدآزادی رجوی حضور پر رونقی دارید، این عمل خود را بمعنای ارتباط واقعی به نیابت ازطرف نئوکان های جهان، نمیدانید؟!
شما که علنا از لزوم تغییر حکومت درایران وسپردن آن بدست رجوی که در یک جمع 3هزار نفره، ازتجاوز به مال، جان وناموس همرزمان خود، دریغ نورزید، آیا میتوانید خود را یک انسان وجیه المله دانسته و این درخواست ها را مطرح کنید و منطق تان هم این باشد که مجاهدین رجوی بخاطر جاسوسی برعلیه کشور خود قابل حمایت هستند؟!
نویسنده ی این سطور معتقد است که انسان با سوء نیت جلو آمده را هیچ منطق محکمی مجاب نمیسازد وعملکردد وحرف های شما ازنمونه های بارز چنین انسانی است وما که نمیتوانیم شما را براه انسانیت بکشانیم، تقصیری نداریم!
حمید
 

خروج از نسخه موبایل