سیاست رجوی یک بام دو هوا

باند تبهکار رجوی سیاست یک بام و دو هوا را در همه جا به کار می برد و فکر می کند تا به آخر توان ادامه این روش  را. رجوی با سنگ اندازی و با بزرگ نمائی مسائل هسته ای ایران خود را یکی از مخالفین انرژی هسته ای در ایران می دانست و از اینکه اطلاعات ظاهرا محرمانه را در اختیار جامعه بین الملل قرار داده است ذوق و شوق فراوانی داشت و همواره به کارنامه سیاه خود می بالید. گذشته از این اخبار و اطلاعاتی که به عنوان اسناد و مدارک با برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی توسط خود فروختگان سازمان ارائه می دهد برای خوش رقصی  نزد استکبار و صهیونیست ژست آن را می گرفت  تا خودشان را مطرح کنند. کمتر کسی هست نداند رجوی ابزار دست است.  رویا پردازی وفکرو خیال های کودکانه در محاسباتش تصور می کرد نتیجه هرچه باشد برایش نفعی خواهد داشت وقتی نتیجه دلخواه میسر نشد منفعلانه طوری وانمود کرد که نظام در هرصورت سرنگون است در حال حاضر هم این مغز متفکر مدعی است ایران در این توافق چیزی بدست نیاورده و خیلی امتیازها را باید بدهد. این اطلاعیه دادن و وز وز کردن بر اثر سوختن تا فیها خالدوناست.
شما که تا دیروز بر طبل مخالفت می کوبیدید و ایران رابزرگترین خطر برای منطقه  می دانستید الان طور دیگری اشک تمساح می ریزید.درست میگویند که حسود هرگز نیاسود. رجوی حسود نه  شادی ما را می تواند تحمل کند و نه غصه مارا آنهم به خاطر عناد و دشمنی ونه از روی دل سوزی.
رجوی همواره به خاطر همین مواضع و سیاست خیلی از جاها بهای گزافی پرداخته ولی هنوز شرم نمی کندو نهایتاهم دست بالا کرده و با یک پس گردنی عقب نشینی می نماید رجوی به خاطر نداشتن مواضع اصولی  همیشه تلاش کرده از شکاف آفرینی ارتزاق کند. این خصلت فرقه هااست  که هیچ گاه مواضع روشن و واضحی ندارند و افراد را همیشه در اوهام و اما و اگر نگه می دارند. در فرقه ها شفاف سازی در کار نیست و بر حسب زمان، مکان و شرایط بحث  را عوض می کنند.ایران هیچگاه کوتاه نیامد و در برابر تمامی قدرت های جهانی در این بحث ایستاد و از حق خودش دفاع کرد و آخر نتیجه هم این شد. حال اگر رجوی ذره ای وجود و احساسات ناسیونالیستی داشت وضع طور دیگری بود.

خروج از نسخه موبایل