خانواده های چشم انتظارهوشیارتر ازآنند که فریب رجوی ها را بخورند

چندی است که گماشته های رجوی با القاب مختلف ازجمله کریمیان وبا عناوین جعلی مختلف ازجمله درپوش خانواده ای که عضوی از خود دراسارت رجوی دارد ازخارج کشورمثلا دانمارک،  نابخردانه با شماری ازخانواده های چشم انتظارگیلک – به منظورتخلیه اطلاعاتی واخاذی پول،  تماس تلفنی برقرار می کنند.

رجوی ها بدین صورت ترس و واهمه بی مانند خود را ازحضورگسترده ی خانواده ها دراسارتگاه لیبرتی نشان دادند.

تحسین وهزارآفرین برخانواده های چشم انتظارگیلک که خیلی زود به مکر و دروغ و حیله تماس گیرنده فرقه پی برده وبا پاسخ قاطع وکوبنده مخاطب را به جای خود نشاندند تا پی کارش یعنی مزدوری برای صهیونیسم وامریکای جنایتکار برود.

انجمن نجات گیلان ضمن تقدیروتشکرازهوشیاری خانواده های دردمند درقبال توطئه های رجوی خاطرنشان می کند که ضروری است که  بیش از پیش رجوی های مستاصل را رسوا وبی آبرو بکنند.

به امید روانه شدن کاروان بنیان شکن خانواده های اعضای گرفتار درفرقه رجوی به لیبرتی و رهایی تمام اسرای گرفتاردرآینده ای نه چندان دور.

خروج از نسخه موبایل