نمایش مریم رجوی با لابی های خریداری شده

با ورود جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران به نیویورک و شرکت در نشست سازمان ملل متحد، فرقه رجوی از قبل فرخوان داده بود که هواداران اجاره ای آن ها در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات کنند. اما حضور انگشت شمار افراد در این خیمه شب بازی مثل اکثر آکسیون های آنان نشان داد چقدر دستشان خالی است و حتی نمی توانند چند نفر ایرانی را برای این گونه نمایشات مسخره گرد هم بیاورند.

در شرایطی که حضور ایرانیان در کمپین های مریم رجوی ملموس نیست تعجب این است که لابی های این فرقه با چه رویی به مجالس آن می آیند و از یک سیاسی مدعی بعید است که دست به این کار بزند.  اما واقعیت این است که قبل از هر موضوع محتوایی این "پول" است که آن ها را به این نمایشات می کشاند تا جیب های خود را برای یک سخنرانی چند دقیقه ای پر کنند و بعد اندر باب دمکراسی برای مردم ایران! لغوزبخوانند و مریم رجوی را به اصطلاح مدافع حقوق بشر و مردم ایران خطاب کنند، در حالی  که در درون  فرقه ی رجوی کمترین آزادی و حق انتخاب هم وجود ندارد.

در نمایش امسال این فرقه، این زن تروریست و پر رو، دست به انتشار یک پیام مسخره زد که واقعاً فکر می کند که مردم ایران مخاطب آن هستند. در بیانات مضحک خانم قجر و زن سوم رجوی و رئیس جمهور خود خوانده مدعی است که روحانی نماینده مردم ایران نیست و او و رژیمش قاتل مردم ایران و عامل اصلی بحران در منطقه هستند.

این گونه جار و جنجال مریم قجر در حالی است که کشور سعودی و مراد این گروه در حال بمباران مردم یمن است و در این حملات رحمی به مردم غیر نظامی و کودکان و زنان نمی کند و در زیر سایه ی نظام سلطه گر جهانی کاملاً دست خود را باز می بیند از هر گونه سلاح ممنوعه در تجاوز استفاده کند و مریم رجوی با دجال گری ایران را مقصر خطاب می کند.

مریم رجوی زن تروریست که دستش در ریختن خون ایرانیان تا مرفق آغشته است و اکنون خلق های دیگر را با حمایت از رژیم های خونریز هدف گرفته تا بتواند از این طریق به خیال خودش به حکومت و قدرت برسد، در گذشته امیدوار بود با کمک جناح جنگ طلب و نئوکان های خونریز و حامی لابی های اسرائیل با حمله نظامی به ایران او را به تاج و تخت برسانند. اکنون در ابتکار جدید با خوش خدمتی به آل سعود  و کشورهای مرتجع و همسو با آنان با فرافکنی ایران را علت اصلی جنگ های شدید منطقه می داند که به گفته اغلب مفسرین و رسانه های آزاد، این جنگ ها و  تروریسم در منطقه از رقابت این کشورها و برای جلوگیری از قیام های مردمی صورت می گیرد که کیان آن ها را به خطر انداخته است.

مریم رجوی که خود را نماینده مردم ایران توصیف می کند و در این سال ها از هیچ کمکی برای تشدید تحریم ها بر علیه مردم کوتاهی نکرده است اکنون از مماشات با رژیم ایران بعد از توافق هسته ایی سوزش دارد که او سعی دارد که بعد از توفیق دیپلماسی با رجز خوانی دولت ها را به جان هم بیندازد تا در این بین همان مردمی که او ادعای حمایت از آنان را دارد نتوانند از فرصت سرمایه گذاری های مشترک زندگی بهتری را داشته باشند. و وقتی که نمایندگان اقتصادی و شرکت های بزرگ به سمت ایران در رفت و آمد هستند با لفظ مماشات (مدارا کردن) به ایران و حکومت انتخابی با آراء ملت حمله ور می شود تا فرصت های سوخته شده قبلی را که چیزی جز نقش بر آب شدن حمله نظامی بود را جبران کند.

مریم رجوی در قسمتی از پیام خود تکرار می کند که تنها راه عدم دسترسی ایران به بمب اتمی! به صورت موثر و تضمین دار برای همیشه تغییر حکومت ایران است.

این زن تروریست که خواب های خود برای براندازی رژیم را به فنا می بیند و این حتی نه از دهان او بلکه از اربابانش گنده تر است وقتی گوش های خودش بسته و از کینه و عقده نمی داند چکار بکند. باید متوجه می شد که آقای اوباما صراحتاً بیان کرد که ما نمی توانیم حکومت ایران را سرنگون کنیم و این عجز آنان می رساند که به خوبی می دانند این حکومت با حمایت مردمی هرگز تن به شغال نمی دهد و در برابر هر تجاوز احتمالی کوبنده و استوار است. اما مریم رجوی که مردم او و فرقه اش را منافق می نامند بنا به سرشتن منافق گونه و تاریخ هم کیشان آن ها در صدر اسلام چون لجوج و یک دنده هستند تا اکنون متوجه نیستند و یا نمی خواهند بفهمند که دنیا تغییر کرده است و تعادل قوای جهانی بر مؤلفه های دیگری تأکید دارد و ایران یک کشور پر قدرت منطقه است که حتی دشمنانش خود را مجبور می بینند به آنان اذعان کنند. که البته مزدورانی چون خانم مریم رجوی چون شعور ندارند و دگماتیسم و تجرد در تمام جنبه ها آنان را کور کرده، به خود امیدواری می دهند و اعضای نگون بخت را با تحلیل های صد من یه غاز شکست خورده دور خود می چرخانند و به اسارت گرفته اند.

خروج از نسخه موبایل