دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده عصمت دهدشتی اخوان از اسیران فرقه رجوی

مورخه  1/8/94 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با آقای غلامحسین دهدشتی بنا به درخواست ایشان دردفترمحل کارشان دیدارکردند.آقای دهدشتی ضمن خیر مقدم به اعضای انجمن گفت خیلی دوست داشتم خودم بیام دفتر انجمن تا آخرین اخبارازوضعیت افراد اسیر درلییرتی بخصوص خواهرم عصمت و موضوع انتقالشان به کشورآلبانی را از شما جویا شوم اما متاسفانه بدلیل مشکلات کاری واینکه خودم مشکل تحرکی دارم نتونستم بیام وازاینکه درخواست مرا برای حضوردردفترکارم پذیرفتید ممنون هستم. آقای دهدشتی ادامه داد همانطور که قبلا هم گفتم عصمت وشوهرش بنام امینیان چندین سال پیش به ما گفتند به جایی می رویم وبرمی گردیم ولی هرگز به جمع خانواده برنگشتند وتا سالها ما نگران بودیم تا اینکه بعدا ازطریق شما ودیگر افراد جداشده متوجه حضور آنها نزد گروه رجوی شدیم ولی همیشه این سئوال را داشتیم که چرا عصمت طی این سالیانی که رفته حتی یکبارهم تماسی نگرفته؟! تا اینکه وقتی بازشما  توضیحات روشنگرانه ای  درباره محدویت های ضد انسانی که سران گروه رجوی برای امثال خواهرمن ایجاد کرده ومی کنند به ما دادید متوجه علت موضوع عدم تماس خواهرم شدیم. طی سالهای گذشته که بقیه خانواده ها چندین بارجلوی کمپ اشرف رفته بودند واخیرا هم جلوی کمپ لیبرتی هرچند که متاسفانه  خانواده ها  دست خالی برگشته بودند من وبقیه برادروخواهرانم بدلیل مشکلات کاری ومشکلات جسمی  نتوانستیم خانواده ها را درسفر به عراق همراهی کنیم.الان خواهرم حدود 60 سال سن دارد ومی دانم که به کمک ما احتیاج دارد اما ازوقتی که درسایت انجمن نجات خواندم  طی ماه گذشته تعداد قابل توجهی ازافراد اسیردرکمپ لیبرتی به آلبانی منتقل شدند من وخانواده ام دربین اسامی منتقل شدگان به آلبانی دنبال اسم خواهرمان می گشتیم که متاسفانه هرچه چک کردیم اسم عصمت بین آنها نبود وهمین مسئله بیشتر مارا نگران کرده، به همین خاطر خواستم حضورا دراین رابطه با شما صحبت کنم .
اعضای انجمن ضمن تشکر از مهمان نوازی آقای دهدشتی، ابتدا درباره روند فریب وعضوگیری اعضای اسیرتوسط سران فرقه وبعد درباره مناسبات فرقه گرایانه رجوی توضیحات مختصری داده وگفتند همانطورکه می دانید متاسفانه وضعیت زنان درمناسبات فرقه و شرایط و محدویت هایی که رجوی جنایتکارعلیرغم  تمامی شعر و شعارهایش درمورد حقوق زنان برآنها اعمال کرده به مراتب شدیدتراست،به همین خاطر متاسفانه تعداد زنان اسیری که موفق به نجات ازفرقه رجوی شدند ازتعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند! اما بهرحال با تلاشی که خانواده های اسیران طی این سالیان برای نجات عزیزانشان داشتند وازطرف دیگر به دلیل افشاگریهای که اعضای جدا شده ازجنایات فرقه رجوی  درافکارعمومی داشتند بلاخره رجوی را علیرغم میل باطنی اش مجبوربه تن دادن انتقال اعضا به کشور ثالث کردند.البته هرچند سرکردگان فرقه با کارشکنی های زیاد خود سعی کردند انتقال اعضا بصورت قطره چکانی باشد! ولی طی ماههای گذشته که خانواده ها برخلاف تصورات رجوی دراطراف کمپ لیبرتی برای پیگیری نجات عزیزانشان حاضر شدند وحشت رجوی را ازادامه حضور آنها  دوچندان کرده است وهمین مسئله باعث شده که اخیرا تعداد بیشتری ازاعضا به آلبانی منتقل شوند.بهرحال آنچه که مهم  است اینکه وروداعضای اسیربه دنیای آزاد می تواند اولا خیال خانواده ها را نسبت به امنیت جانی فرزندان اسیرشان کمی راحت ترکند ثانیا ورود اعضای اسیربه دنیای آزاد می تواند برای آنها نقطه عطفی باشد که بتوانند با بهره گیری ازشرایط موجود خود را ازجهنم مناسبات خفقان آور فرقه رجوی نجات دهند. امری که آنها بواسطه ایجاد کنترل ومحدویت های زیاد ازجانب سران فرقه درعراق نمی توانستند به نجات خود فکر کنند.بنابراین ما امیدواریم که خواهرشما ودیگر زنان اسیرذهنی درفرقه با ورود به دنیای آزاد بتوانند تمامی قیدوبندهای فیزیکی وذهنی را ازروی خود برداشته وزندگی نوینی را برای خود جدا ازمناسبات نکبت بارفرقه رجوی آغازکنند هرچند سران فرقه مذبوحانه تلاش می کنند تا اعضای منتقل شده را همچنان دروضعیت ایزولاسیون نگه دارند!.بهرحال همه ما تلاش می کنیم  تا اگر یک روز ازعمراسیران دربند فرقه هم باقی مانده باشد همان یک روز را آنها جدای ازمناسبات تهوع آور و برده وار فرقه سپری کنند .
درپایان آقای دهدشتی درحالیکه بخاطر دوری و بی خبری ازخواهرش گریه می کرد گفت حقیقتا تا قبل ازاین می گفتم خواهرم الان سن زیادی دارد وامیدی به نجات او نیست ولی با توضیحات امیدوارکننده ای که شما الان به من دادید همینجا ازطرف بقیه خانواده به خواهراسیرم  قول می دهم که تمام توان وتلاش خودمان را برای نجاتش ازدست اسیرکشان رجوی بکارخواهیم گرفت.وازشما هم بخاطرتلاشی که برای نجات امثال خواهرمن کرده ومی کنید ممنون هستیم.باشد تا با آزادی همه افرادی که رجوی ازخدا بی خبر ناجوانمردانه آنها را گرفتار خودش کرده تمامی زحمات ما و شما به بار بنشیند ویقینا شما اجردنیوی واخروی را نسیب خود کرده اید.
 

خروج از نسخه موبایل