عیادت اعضای انجمن نجات خوزستان از آقای علیرضا وادیان دربیمارستان

بعد ازظهر پنجشنبه مورخه 14/7/94 اعضای انجمن نجات خوزستان دربیمارستان طالقانی آبادان ازآقای علیرضا وادیان عیادت کردند.آقای وادیان بدلیل تاثیرات ناشی ازکشته شدن برادرش رضا درحمله اخیرموشکی به کمپ لیبرتی دربخش مراقبت های ویژه قلب بستری شده بود.
اعضای انجمن ضمن ابراز تسلیت وهمدردی باآقای وادیان به ایشان گفتند واقعا متاسفیم که علیرغم تمامی تلاش های شما وخانواده اتان برای نجات برادرتان ازجهنم رجوی چنین حادثه تاسف باری روی داد، در واقع برادرشما قربانی تمایلات قدرت طلبانه وجاه طلبی های رجوی گردید.البته کشته شدن برادرتان بخصوص وقتی برای سالیان اورا ندیده باشی خیلی سخت وطاقت فرسات که صبرومقاومت فراترازفرزند انسان را طلب می کند وشما می توانید اینگونه خود را تسلی و تسکین دهید که برای آزادی ونجات برادرتان ازجهنم رجوی تمامی تلاش خودتان را کردید.
آقای علیرضا وادیان درپاسخ ضمن تشکر و قدردانی ازابراز همدردی و حضور اعضای انجمن درمنزل و عیادت از وی در بیمارستان گفت خدا لعنت کند رجوی جنایتکار را که اینچنین برای کسب منافع شخصی کثیفش داغ بردل خانواده ها گذاشت وما قطعا رجوی را بدلیل مانع تراشی هایش درانتقال اسیران به خارج ازعراق و اصرار بر ماندن آنها در کشور نا امن عراق مسبب و مقصر اصلی این حادثه می دانیم و به همین دلیل هم تا سپردن او بدست عدالت کوتاه نخواهیم آمد ما شکایتی را خطاب به کمیساریا، دبیرکل ملل متحد ومقامات عراقی تنظیم کردیم که بزودی آن را برایشان ارسال خواهیم کرد. این نکته را هم اضافه کنم همه نفراتی که درچنگال رجوی جنایتکارهنوز اسیرند مثل برادرم رضا هستند وتا آزادی آنها به همراه خانواده هایشان دست ازتلاش برنخواهیم داشت تا روزی که درب لیبرتی را همچون درب کمپ سابق خراب شده اشرف را گل بگیریم.
اعضای انجمن ضمن تشکر از آقای وادیان که برغم وضعیت نامناسب قلبی آنها را پذیرفته برای وی سلامتی وبهبودی هرچه سریعتر را آرزوکرده وگفتند انشاءالله وقتی مرخص وبهبودی کامل یافتید بیشتربا شما صحبت خواهیم کرد اما اطمینان داشته  باشید همچنان که ما تا به آخر درکنارخانواده های اسیران دربند برای آزادی فرزندانشان هستیم تا رسیدن شما ودیگر خانواده های قربانیان به خواسته به حق خود یعنی سپردن رجوی خائن وجنایتکار به دست عدالت درکنارتان خواهیم ماند وازهر کوششی دراین رابطه دریغ نخواهیم کرد.بعد ازآن اعضای انجمن بعد ازیک ملاقات نیم ساعته بیمارستان را ترک کردند.
 

خروج از نسخه موبایل