حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی – گزارش دوم و سوم

گزارش سوم
خانواده ها همچنان در مقابل دروازه اردوگاه لیبرتی مستقر هستند و به کمتر از ملاقات با عزیزان خود رضایت نمی دهند. بعد از موشک باران اردوگاه این حق مسلم آنانست تا مطمئن شوند که عزیزانشان سالم هستند. آنان به حق از کمیساریا می پرسند که چه مانعی بر سر راه انتقال آنان به مکانی امن در ظرف بیش از ۱۲ سال گذشته که صدام حسین ساقط شده است وجود داشته و دارد و چرا ملل متحد از پاسخگوئی و بیان شفاف طفره میرود؟
 امروز مأموران فرقه رجوی در داخل اردوگاه از بالای تی وال ها به صورت مخفیانه و البته بزدلانه به تهیه عکس و فیلم مشغول بودند که معلوم نیست برای چه کاری نیاز داشتند. فرقه فشارهای خود بر روی کمیساریا را آغاز کرده و آنان را تهدید کرده است که باید خانواده ها زودتر از محل دور شوند. راستی کمیساریا چه برخوردی با رجوی داشته است که او را اینقدر گستاخ کرده که اینطور وقیحانه برای مقامات بین المللی تعیین تکلیف میکند.
تا گزارشات بعد…

گزارش دوم
روز جمعه خانواده ها در مقابل اردوگاه لیبرتی بعد از صرف ناهار به صورت کاملا میدانی، به فراخواندن بستگان خود در داخل اردوگاه ادامه دادند تا شاید صدایشان به گوش عزیزانشان برسد.
مقامات محلی ملل متحد و مسئولین عراقی اجازه استفاده از بلند گو را نمی دهند و همچنین نمیگذارند خانواده ها از تی وال ها جلوتر بروند. آنان مجبورند از فاصله دور صدای خود را برسانند.
 بنیاد خانواده سحر امروز برای چندمین بار نامه ای در خصوص درخواست های خانواده ها و نگرانی ها و دغدغه های آنان تسلیم کمیساریای عالی ملل متحد در عراق نمود که متن آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
 خانواده ها بار دیگر تمامی فعالان و جداشدگان و خانواده ها در اروپا را به یاری و پشتیبانی از حرکت خود فراخواندند.

خروج از نسخه موبایل