دیدار اعضای انجمن خوزستان با خانواده محمدرضا والی زاده از اسیران دربند فرقه رجوی

شامگاه پنجشنبه مورخه 3/10/94 اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده  محمد رضا والی زاده ازاسیران دربند فرقه رجوی درشهرستان اندیمشک دیدارکردند.
دراین دیدار ابتدا آقای محمود والی زاده ودیگراعضای خانواده وی به اعضای انجمن خیرمقدم گفته و توضیح دادند  هرچند ما بصورت تلفنی با شما درارتباط هستیم واخبارمربوط به وضعیت برادرمان را بخصوص بعد ازحادثه موشکی اخیربه کمپ لیبرتی دنبال کردیم اما حضورتان درجمع ما خانواده ها بیشترهم باعث آرامش روحی ما می شود وهم اینکه بیشترودقیق ترمی توانیم درمورد وضعیت برادرمان واخبارمربوط به کمپ لیبرتی ازشما جویا شویم،ناگفته نماند که اتفاقا حضور شما درجمع خانواده های اسیران  نشان دهنده عزم وتلاش انسانی شما برای نجات امثال برادرمن که سالهاست درچنگال رجوی خائن اسیرهستند می باشد .
اعضای انجمن نیز ضمن تشکر ازمهمان نوازی،برخورد گرم وصمیمی خانواده والی زاده وهمچنین حسن توجه آنها  نسبت به پیگیری نجات برادراسیرشان درفرقه رجوی گفتند اتفاقا دلیل همه لجن پراکنی های سران فرقه رجوی علیه انجمن نجات واعضای آن وهمچنین خانواده های اسیران دربند همین رابطه دوستانه وگرم واتحادی که بین آنها برای نجات اسیران دربند فرقه دارند می باشد.درادامه اعضای انجمن خوزستان توضیحات مبسوطی را  درمورد نقش رجوی دررابطه با حملات موشکی گذشته واخیر به کمپ لیبرتی که متاسفانه باعث کشته ومجروح شدن عده ایی ازاسیران شده ارائه داده وگفتند آنچه که امروزه اسیران دربند فرقه درکمپ لیبرتی با آن دست به گریبانند محصول سیاست های غلط وضد انسانی رجوی است،اما سران فرقه همیشه با جنجال آفرینی،هوچیگری ودروغ بافی های خود درمورد حوادث مختلف بوجود آمده علیه اسیران سعی کردند با متهم کردن همه از جمله خانواده های اسیران نقش خود را درچنین مواقعی و به منظور فریب افکارعمومی لاپوشانی کنند. سران فرقه بعد ازحمله موشکی اخیربرای تخریب چهره خانواده ها وایجاد تفرقه درمیان آنها دررسانه های دروغین خود اولا عنوان کرده وگفتند: خانواده های اعضای ساکن درلیبرتی بعد ازحمله موشکی به لیبرتی ازفرقه اعلام حمایت کردند! ثانیا به منظور فریب افکارعمومی اقدام به راه اندازی شوهای مسخره جلوی سفارت خانه های عراق درکشورهای اروپایی کردند تا مثلا عنوان کنند دولت عراق به خانواده های اعضای خود برای ورود به عراق وملاقات با عزیزانشان ویزا نمی دهد!! که این حرکت مذبوحانه فرقه این سئوال را دراذهان همه ازآنها ایجاد کرد که چرا تاکنون  شما به خانواده هایی که با هزارزحمت تا پشت کمپ لیبرتی آمدند اجازه ملاقات با عزیزانشان ندادید؟!.بهرحال وقتی سران فرقه دربحران فروپاشی قراردارند به هراقدام مذبوحانه ودروغ وفریبکاری دست می زنند که هربارهم برای آنها شده تف سربالا.
آقای والی زاده درحالیکه ازشنیدن دروغ های سران فرقه رجوی خنده اش گرفته بود گفت اگرما اعضای خانواده اسیران هستیم که نه تنها حمایتی ازفرقه نکرده ونخواهیم کرد بلکه اتفاقا ما شخص  رجوی ومسئولان گروه خبیثش را مسئول اصلی همه رنج ومصیبت های  عزیزانمان دانسته وبازما رجوی را مسئول ایجاد نامنی وبوجود آمدن هرگونه اتفاق ناگواری برای برادرمان درکمپ لیبرتی می دانیم.جالب است که من وقتی با برخی ازخانواده هایی که عزیزانشان گرفتارکفتاری مثل رجوی است صحبت می کردم آنها هم اتفاقا رجوی را مسئول کشته ومجروح شدن عزیزانشان دانسته واورا لعن ونفرین می کردند.بنابراین بنظرمن این نشان می دهد که ما می بایست اتفاق عزم واراده خود را برای نجات عزیزانمان ازچنگال رجوی بیشترکنیم وقطعا همین کاررا هم خواهیم کرد رجوی با همه حامیان منطقه ای وبین المللی اش نمی تواند جلوی اراده به حق ما بایستد واین نکته را هم اضافه کنم که ما خانواده ها انجمن نجات واعضای آن را حامی تلاش های خودمان دانسته وازاین بابت هم ممنون آنها هستیم.
درپایان این دیداراعضای انجمن تاکید کردند سرکردگان فرقه هرکارواقدام مذبوحانه ای می کنند تا خانواده ها را دررابطه با پیگیری های خود برای نجات عزیزانشان مایوس وناامید کنند که خانواده ها بخصوص بعد ازحادثه اخیرلیبرتی با تلاش های انسانی اخیرونه بزرگ خود به رجوی ثابت کردند به چیزی کمترازنجات عزیزانشان ازدام بنده سازفرقه پلید رجوی وافشای ماهیت دروغین آن رضایت نخواهند داد. وما بعنوان اعضای انجمن به کوری چشم رجوی همواره درکناروحامی تلاش های  خانواده های اسیران دربند فرقه خواهیم بود.

خروج از نسخه موبایل