جمشید پیمان مجیزگوی فرقه رجوی و ردیف کردن یک مشت اراجیف وی برای دیگران

فرد معلوم الحالی به نام جمشید پیمان از دار و دسته رجوی جنایت کار هم دست به قلم شده و تا عمق کینه حیوانی خود را نسبت به فردی نشان دهد که جرمش فقط مورد خطاب قرار دادن سفیر ایران در آلمان بود این نویسنده که جز به دریافت پول از مریم قجر فکر نمی کند و به دستور او به اصطلاح دست به قلم می زند، عنوان نمود که فردی به نام آقای نوید کرمانی چرا در سالروز تصویب قانون اساسی آلمان ضمن خوشامد گویی اشاره ای هم به جناب سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود.
این نویسنده گوشه نشین که خود تصدیق می کند که آقای نوید کرمانی محقق و شرق شناس می باشد ولی اجازه ندارد نامی از سفیر ایران در آلمان ببرد چرا که در مغز تهی این نویسنده، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران نباید این گونه مورد توجه قرار می گرفت.
چرا وقتی آقای نوید کرمانی از میان آنهمه میهمان برجسته ی داخلی و خارجی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کندبه شما بر می خورد و انگار که کار خلافی انجام داده است.
اگر همین فرد در پارلمان آلمان از ایران انتقاد می کرد فرد بسیار خوبی می شد؟
چرا همیشه به دنبال سوراخی هستید که افراد را زیر علامت سئوال ببرید؟ چرا همیشه سعی دارید شخصیت را خراب کنید؟ چون این راه و رسم رجوی جنایت کار می باشد که مایل نیست حتی یک ایرانی نامی از ایران ببرد.
چه سودی برای شما دارد که سعی دارید در مقاله تان او را به حکومت ایران ربط دهید؟
چرا رجوی جنایت کار از خطاب قرار دادن یک سفیر در کشور اروپایی ترس دارد؟
شما در کجا تاریخ قرار دارید و مسعود فریبکار و شیاد چگونه کل پوکتان را از کاه پر کرده است.
اگر کسی از جمهوری اسلامی ایران حمایت کند باید مورد توهین قرار بگیرد؟ اصلا افکار و اعقاید دیگران چه ربطی به شما دارد که خودتان را کاسه داغ تر آش برای رجوی جنایت کار می کنید؟
اگر قرار بود که همه با افکار پوسیده و یخ زده شما و زهبر زن باره تان زندگی کنند دیگر چه نیازی به اطلاعات و آگاهی دیگران بود.
شما بهتر است در همان حاشیه فرقه در خارج از کشور به زندگی نکبت بار خود ادامه دهید کسی برای شما پشیزی ارزش قائل نیست هر کسی می تواند در اروپا نشسته و روی دیگران ناخن کشیده و نان پفیوزی سران فرقه را مصرف کند و این کار فقط از شما و امثال مفت خور به اصطلاح شورا امکان پذیر می باشد.
حال هر چقدر می توانید برای دیگران مقاله بنویسید ولی اکنون حکومت ایران به نقطه ای از اقتدار رسیده است عرعر کردن شما مسئله ای از آن حل نخواهد کرد.
هادی شبانی   
 

خروج از نسخه موبایل