بمب خانواده با حضور در لیبرتی

حضور خانواده های مشتاق دیدار با عزیزانشان خواب از روی رجوی دیو صفت می رباید و عوامل نادان وی که در مقابل خانواده ها دست به فحاشی و تهمت می زنند را دیوانه نموده است. براستی که خانواده ها پدران و مادرانی که سالیان منتظر این لحظه هستند که بتواند حداقل برای چند دقیقه نور چشمان خود را ببیند از حرکات جنون آمیز جماعت رجوی ابایی ندارند همین خانواده ها بودند که کمپ اشرف را از جا جنباندن و یکی از عواملی بود که رجوی را وادار به عقب نشینی نمود و آنجا را تخلیه کرد.همان موقع با پرتاب سنگ و گلوله های آهنی از خانواده ها استقبال می نمود اما چیزی را عوض نکرد و عزم خانواده را مصمم تر نمود تا برای رهائی عزیزانشان از چنگال دیو لیبرتی یعنی رجوی از پا ننشینند و تنها خواسته آنها آزادی بچه ها و خواهر و برادرانشان می باشد.
آری رجوی خود این آتش را شعله ور نمود و دامن خودش را الان اینگونه گرفته است. حقیقتا که حضور چشمگیر خانواده ها هم چون بمبی ارکان پوسیده رجوی را به لرزه انداخت و عنان از کف داده است.روزی رجوی می گفت خانواده دشمن این تشکیلات هست کسی باور نمی کرد ولی امروز خوب می شود فهمید با حضور هر یک از خانواده ها همچون بمبی بر آرزوها و آمال های رجوی فرود می آید و تمام آن خیال بافیها را نقش بر آب می کند و رویاهای رجوی را بر هم می زند.اقدام خانواده اگر چه سلاحی در کار نیست اما باز خورد و تاثیر گذاری آن چند برابر عمل انفجار را داراست.این اکسیر پایه و اساس این فرقه را سست می کند.و این را رجوی قبل از هر کس فهمیده بود و می بینیم تاثیرات این حرکت را که تا حال خوب جواب داده و تعداد زیادی هم از این فرقه جدا شدند و به جمع خانواده ها پیوستند.
باید به رجوی و مریم قجر گفت ویرانه خوابیدن انتظار خواب آشفته هم دارد.
 

خروج از نسخه موبایل