سخنرانی مریم رجوی برای دوستان اروپایی و سوری خود

کسی که تنها تیتر گزارش را خوانده باشد، خیال میکند که این جلسه با حضور تمامی پارلمانتاریست های اروپا انجام شده واگر این خواننده ی خبر کمی هم طماع و فرصت طلب باشد، امکان تغییر میل به باند رجوی پیدا میکند که البته بطوری که درزیر خواهد آمد، جلسه ی مورد بحث، ازقماش همان جلسات قبلی بوده وعمقی نداشته است!
باری، رسانه های گروه مافیایی رجوی مطلبی تحت عنوان " گزارشی از حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا " منتشر کرده اند که طی آن آمده است:
" در روز چهارشنه ۱۲ اسفند 1394 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جلسه یی زیر عنوان «سیاست در قبال ایران بعد از توافق هسته یی» در پارلمان اروپا شرکت کرد. در این جلسه که به ریاست ژرارد دپره، رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا تشکیل شد شمار زیادی از اعضای پارلمان اروپا و نمایندگانی از پارلمان بلژیک و همچنین نماینده ائـتلاف اپوزیسیون سوریه شرکت و سخنرانی کردند ".
گزارش مورد بحث روشن نکرده که این گروه " دوستان ایران آزاد" که اروپایی و ارتزاق کننده ی خرده ریز های رژیم آمریکا هستند، چگونه میتوانند ازآزادی دفاع کنند وایران نیز شامل الطاف این حضرات باشد؟!
مگر نه این است که با وجود آزادی در کشورها، جلوی غارتگری های سلطه گران امریکائی وشرکایش گرفته شده ودکان اینها بسته میشود؟!
چرا آنها برضد منافع خود که درچپاول خمتکشان خودی و مردم کشورهای پیرامونی است، عمل میکنند؟!
آیا ازنحوه ی زندگی وشیوه ی گذران معیشت، پشیمان شده ومیخواهند نان حلال برسر سفره ی شان باشد؟
بسیار خوب!
دراین صورت ابتدا باید فشار را برروی رژیم های خود متمرکز کنند تا سندیکاهای کارگری و… درداخل کشور خود را سرکوب نکنند و دندان طمع از کشورهای دیگر بردارند و آن موقع خواهند دید که همه چیز درست میشود واگر بفرض محال بازهم دیدند که درست نمیشود، آنگاه گروه خود را برای برقراری ایران آزاد، بکار گیرند!
چرا که چراغی که به خانه رواست، برمسجد حرام است وباید که ریشه ی این عدم آزادی که درکشورهای خودشان دردرجه ی اول است، خشکانده شود و بدیهی است که شاخه ها (توبخوان رژیم های توتالیتر کشورهای استعمار زده وپیرامونی) خود بخود خواهند کوشید!
با فرض تحقق تمامی این اتوپیا ها، آیا آنها لازم نمیدانند که منبع  درستی را برای همکاری انتخاب کنند؟!
آخر هدف درست (برپایی ایران آزاد) به وسیله ی درستی نیاز دارد که خانم رجوی بعنوان مشاطه گر وحرمسرادار مسعود رجوی، درتناقض جدی با این نوع وسیله های درست قرار دارد!
درادامه ی این گزارش که اولیه اش نامیده اند، آمده است
" خانم رجوی طی سخنانی درپارلمان اروپا درباره نمایش انتخابات در رژیم ایران گفت:‌ این انتخابات که بدون حضور اپوزیسیون برگزار شد در واقع رقابت میان مسئولان کنونی شکنجه و اعدام و مسئولان سابق شکنجه و اعدام بود. نتایج انتخابات چیزی را در زندگی سیاسی و اقتصادی مردم ایران عوض نمی‌کند ".
شما عزیز برادر!
درزمانی که انتخاباتی درعرض این 40 سال درسازمان متبوعه ی خود وتحت زعامت شوهرتان مسعود رجوی ندیده واجازه ی برگزاری آنرا هرگز به اعضای سازمان نداده اید، صلاحیت اظهار نظر در درستی انتخابات – ازجمله انتخابات اخیر ایران- ندارید واگر میخواهید این صلاحیت را کسب کنید، همین امروز فراخوان داده وکنگره ای باحضور احزاب ناظر ترتیب دهید وثابت کنید که اگر انتخابات ایران نتایجی برای مردم ایران ندارد، انتخابات شما بنفع اعضای دربند وانتخابات ندیده ی شما خواهد بود!
باز:
" مریم رجوی موضع اتحادیه اروپا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و چشم پوشی بر مشارکت رژیم ایران در قتل عام مردم سوریه را تقبیح کرد و هشدار داد: فقدان یک سیاست قاطع نسبت به نقض حقوق بشر در ایران آخوندها را به ازسرگیری برنامه بمب‌سازی اتمی و تشدید جنگ‌افروزی‌های خارجی و به خصوص کشتار مردم سوریه ترغیب می کند ".
باز بدست گرفتن کاسه ی گدائی ومنت کشیدن ازکسانی که کشورهایشان بیشترین نقش را درطول سده ها، درانحطاط صنعتی وکشاورزی  ایران داشته اند!
ما نتایج ویرانگر قاطعیت اروپا درمورد لیبی را با روشنی تمام دیدیم وآیا خانم رجوی چنین انتظاری از پارلمان اروپا داشته وچنان سرنوشتی را برای ایرانیان میخواهد؟!
فرض کنید که آنها توصیه هایی به ایران کردند وایران بانام اجازه ندادن دردخالت درامور داخلیش، آنرا نپذیرفت؟
آیا آنگاه باید رفتاری مثل لیبی و… با ان بشود؟!
با شناختی که ازخانم رجوی داریم، هدف اصلی او تحقق همین آخرین مورد است!
اوکه ثابت نموده قدرت اداره ی یک مجموعه ی مسخ شده ی انسانی چند صدنفره را ندارد، درمورد اوضاع  منطقه چنین فضل فروشی تحریک آمیز (درحد توفانی درفنجان چای) کرده ومیگوید:
" رژیم ایران با پولهایی که غرب در اثر رفع تحریم در اختیارش گذاشته، از متحدانش برای رژیم اسد سلاحهای پیشرفته می خرد و با کشتار مردم سوریه با همین سلاحها موج پناهندگان را روانه همان کشورهای غربی می کند…  خطرناک ترین چیز دخالت دادن رژیم ایران در مساًله سوریه است ".
مثل اینکه این پول ها ارث پدری تحریم گران ظالم بوده وبرسر ما منت گذاشته اند که بعد از ده سال استفاده از این پول ها، بطور قطره چکانی بما برگشت دهند!
آیا ایجاد این موج وحشتناک پناهندگی، کار رژیم سوریه بوده و آیا دیگرانی مانند روسیه بادست بازتری به دولت قانونی سوریه کمک نمیکنند، همانطور که مخاطبین شما میکنند ویا دریافت میدارند؟!
 انجام تعهدات مطابق با قوانین بین المللی  توسط هر حکومت، وفا به عهد اورا نشان میدهد وقابل احترام است. ودرکنار آن باید بدانید ایران درسوریه مانند یک مهمان ناخوانده نیست که باید مورد مذمت قرار گیرد.
شما اگر انسانیتی دروجودتان یافت میشد، میتوانستید وباید که مهمانان ناخوانده را مورد تعرض قرار داده وبعنوان بانیان اصلی این جنگ تجاوزکارانه محکوم شان میکردید!
چه توقع بیجایی ازرجوی ها وچه ساده لوحی ازطرف من!!!
حمید
 

خروج از نسخه موبایل