باند رجوی از فراخوان دادن بی نتیجه خسته نمیشود!

نزدیک چهار دهه است که این باند مافیایی، با بهانه ی برگزاری جشن چهارشنبه سوری ودراصل برای به آتش کشیدن اماکن عمومی، فراخوان میدهد والبته هرگز نتایج دلخواه خود را ازاین فراخوان ها نمیگیرد!
با این حال هرگز ازاین فراخوان دادن ها خسته نمیشود وباوجود اینکه در وزن کشی های سیاسی، خود را همواره مغلوب میدان دیده،  از رو نمیرود وبرروی احتمالاتی که نتیجه ی برنده شدن دران صفر است، ریسک میکند!
درست است که برگزاری مراسم آخرین چهارشنبه ی هرسال، سنت قدیمی ما ایرانیان است، اما این مراسم که درصفا وصمیمیت ودوراز ضررهای جانی وخطرات مالی برگزار میشد، به یمن طمع ورزی تعدادی ازترقه سازان و سادگی عده ای ازجوانان به یک منبع مهم تصادفات وصدمات تبدیل شده ودرموارد زیادی از ماهیت وسمت وسوی سنت خوب نیاکان خارج شده است که باید چنین نشود!
درهر صورت، این مراسم هرچه خشن تر برگزار شود، ضرر بیشتری متوجه شهروندان وبخصوص بیماران قلبی- ریوی، عصبی و… میکند که عاقلانه نیست که چنین شود و این نتایج را داشته باشد!
اما ازاین نمد، ابدا کلاهی برای مسعود رجوی دوخته نمیشود و مردم در روزی که قرار است به شادی و خوشی بپردازند، هرگز نخواهند خواست که شورش عمومی برپا کرده و رجوی کوته بین را به موقعیت دلخواهش برسانند!
دراین فراخوان رجوی میخوانیم:
" هم میهنان!- جوانان اشرف‌نشان و رزمنده ایران! فرارسیدن چهارشنبه سوری، همراه با باد بهاری و پیک نوروزی، و برافروختن آتشها و شور و پایکوبی جوانان ایران زمین؛نظام اهریمنان پر حقد و کین را همه ساله می‌لرزاند ".
اگر این هم میهنان شما اشرف نشان اند، دراین صورت مبارز نمیتوانند باشند. چرا که انسان مبارز دارای اراده، آزادی وشعور مستقلی است که در " اشرف نشان" ها – که خود را جسما وروحا دراختیار رجوی قرار داده اند – این مشخصات وجود ندارد!
یک اشرف نشان اگر ازافسردگی شدید رها شود، نهایتا به یک انتحاری تبدیل میشود که چنین شخصی مورد نفرت جهانیان است!
 با این وجود شما جوانانی را درداخل وطن مورد خطاب قرار داده اید که وجود خارجی ندارد ودرنتیجه شما نیز بهتر میدانید که پایکوبی این جوانان، ربطی به وجود شما که نمی شناسندتان، ندارد!
درمتن این فراخوان رویایی آمده است:
"…امسال اما، دشمن بحران‌زده بیش از همیشه می‌ترسد، چون از بحرانی به بحران دیگر می‌غلطد…".
دشمن بحران زده ی شما که همان دولت مستقر باشد واکثریت قاطع مردم، کمتر از سال های قبل دچار بحران است و پیروزی های خود درعرصه ی زدودن ایران هراسی و محاصره ی اقتصادی ظالمانه را  بارها جشن گرفته و گفتگو درباره ی  نحوه ی گشودن سرافرازنه ی این گره های کور، نقل ونبات، ایام بهار فرارو خواهد بود که البته به مذاق مسعود رجوی خوش نخواهد آمد!
درتضاد با اقدامات و اعترافات قبلی خود، فرقه ی رجوی اینگونه به حرف خود ادامه میدهد:
آثار زهر اتمی و ضربه استراتژیکی مقاومت انقلابی بر بساط بمب‌سازی فاشیسم دینی به‌طور فزاینده بارز می‌شود…".
اگر این تفاهم اتمی بد بود، کارشکنی های شبانه روزی دولت دست راستی اسرائیل وحامیان نئوکان آن درغرب وهمکاری صمیمانه ی شما با آنها، موردی نداشت وگرنه شما با این سطح پیشرفت  در سیاست خارجی ایران مخالفت نمیکردید!
اگر پیروزی- ولو گام به گام وتدریجی- جام زهر برای کسی ودولتی است، شما که هرروز ادعای پیروزی دارید، منطقا این جام زهر را همه روزه بر سر میکشید!!
شعارهای توخالی وغیر الزام آور رجوی بشرح زیر ادامه یافته و فراخوان خود را به پایان می رساند:
"…در پیشواز سال جدید خورشیدی، ظلمت آخوندی را با دلیری و پایداری اشرف‌نشان در هم بپیچید! –  در هر شهر و روستا، اشرفی شعله‌ور بسازید "!
این  دعوت بمعنی آنست که کاری انجام ندهند!
چرا که اگر قرار است اشرف نشان واشرف نشین گونه عمل کنند، ازجای خود تکان هم نخواهند خورد، همانطور که شما نخوردید!
دیگر اینکه ما نمیدانیم که آیا عراقی ها که اشرف را در تصرف خود دارند، چیزی را شعله وار ساخته ویا خواهند ساخت که ماهم چنین کنیم؟!
و بخوانید این گنده گویی ها وبه جمهوری اسلامی غبطه ورزید که چنین آلترناتیوی دارد:
تیمها، دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی را به قدر توان در هر زمان، هر مکان و در هر فرصت برای کارزار سرنگونی آماده کنید! بساط رعب و وحشت آخوندها در برابر رزم و مقاومت به هر قیمت و راه و رسم اشرفیها، در هم می‌شکند".
اگر نویسنده ی متن این فراخوان درعالم هپروت نباشد، این حرف ها را ابدا مطرح نمیکند! کدام تیم، دسته ویگان هموطن؟!
یعنی اینها علاوه بر حضور ذهنی درمغز رجوی، درروی کره ی خاکی وآنهم درقسمت ایران هم وجود دارند؟!
اگر دارند، چشمان ما کی بادیدن جمالشان منور خواهد شد تا زحمت وهزینه ی مراجعه به چشم پزشک را نداشته باشیم؟!
مسعود خان!
شما که بیش از700 نفر برده ی رهایافته ای مثل من دارید که میتوانند حقیقت سرگذشت خود ودوستانشانشان را در تشکیلات شما برملا کنند، نباید دست باین همه حرافی بزنید!
سیروس  غضنفری
 

خروج از نسخه موبایل