فریاد خانواده ها دودمان مسعود رجوی رهبر فراری فرقه را بر باد خواهد داد

عزم جزم خانواده های داغ دیده تا آزادی و رهایی آخرین نفر از چنگال خون چکان رجوی ادامه دارد.
درود بر خانواده های توانمندی که همانند کوه دماوند در مقابله با رجوی آدم ربا ایستاده اند و تا آخرین نفس و آخرین نفر دست بردار نیستند.
درود بر مادران و پدرانی که دارای عزم راسخ و اراده ی پولادین، و روحیه ای خستگی ناپذیرند، که برای نجات فرزندان دلبندشان فریادشان بلند است و کوه را جابجا می کند.
درود بر خواهران و برادران ارزشمندی که خواب را از چشمان مه آلود رجوی ربوده اند و آن را سراسیمه و بیمناک کرده، و او را در آستانه خودکشی قرار داده اند.
درود خدا بر خانواده هایی که قلعه ی الموت رجوی را ویران کردند و ماهیت پنهان شوم و پلید و پلشت رجوی فراری را به همه شناساندند و جنایات رجوی یکی پس از دیگری برملا کردند و به دنیا فهماندند که رجوی جز یک آدم ربا بیش نیست و اهداف شوم و مخرب او ریشه در درون خانواده ها نداشته و ندارد.
درود خدا بر خانواده هایی که سال ها درد و رنج دوری فرزندان عزیزشان، جگر گوشه هایشان را در درون خود انبار کرده اند که تبدیل به بمبی خنثی ناپذیر شده و تا ریشه ی رجوی ها را از بیخ و بُن برنچینند از پای نخواهند نشست.
پیام ما جدا شده ها به خانواده ها: با تمام وجود پشتیبان شما بوده و با افشاگری خود رجوی خائن به وطن و ملت، بیش از پیش رسوا خواهیم کرد و دنیا را خبر دار می کنیم که در اشرف چه گذشت و در لیبرتی و آلبانی بر اسرای به زنجیر کشیده چه می گذرد.
بادا که تلاش خستگی ناپذیر خانواده ها و افشاگری ما به بار بنشیند و رجوی ها را به زانو در بیاورد و به آدم ربایی پایان دهد و دوستان قدیمی مان نجات یابند.
به امید پیروزی فریاد بر تاریکی و سکوت.
 

خروج از نسخه موبایل