نتیجه انتخابات ایران چه سودی برای رجوی ها دارد؟

مقاله ای را در سایت رجوی ها خواندم مبنی بر"حاصل ضرب زهر و نمایش انتخابات " یعنی آیینه شکست جمهوری اسلامی وشدت یافتن بحران های آن. براستی باید تاسف خورد برای نویسندگان وتحلیلگران این مقالات، چراکه عزم راسخ و شور و نشاط به یادماندنی مردم برای تشکیل دومجلس پر قدرت وچهره ی پر اقتدار مردم سالاری دینی با بیش از 62 درصد شرکت مردم نشان دهنده چه چیزی جز قدرت و استحکام نظام جمهوری اسلامی می تواند باشد؟ واقعیت از این گویاتر وآشکارتر؟  
 خوشحالم از این که از همان بدو انقلاب خدا عقل سلیم را از شما گرفت و شما را آواره کشورهای بیگانه کرد.اگر کمی بخود بیایید و درست فکر کنید این چرندیات را نمی نویسید.البته این هم نشان دهنده رسیدن به خط پایان است و بس و چیزی برای گفتن و نوشتن ندارید که متوسل به این چرندیات می شوید. مگر مسئولین جمهوری اسلامی ایران قبل از پیروزی انقلاب در یک سنگر بر علیه رژیم ستم شاهی پهلوی مبارزه نمی کردند؟ مگر همه آنها زندانی شاه ملعون نبودند؟ مگر هدف همه آنها برقراری جمهوری اسلامی در ایران نبوده است؟ و اکنون نیز به کوری چشم شما ودشمنان ایران به هدف نهایی خود رسیده اند که همانا جمهوری پرافتخار اسلامی ایران است.   
 این شما هستید که همیشه به دنبال تفرقه و نفاق و جار و جنجال هستید تا آب را گل آلود کرده و شاید بتوان از آن ماهی گرفت و باز هم یکی دیگر از توهماتتان.     
آری، هیچ کس یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم را ندارد و هرکس را مردم نخواهند باید کنار برود، همانطور که شما را از ایران رانده و آواره سایر کشورها نمودند.
شما خوب می دانید در دمکراسی های غربی هم این قدر که در انتخابات ایران شرکت کردند نمی کنند گاهاً حتی به 30درصد هم نمی رسد حال اینکه شما 62 درصد نمی بینید وآن 40درصد باقیمانده به قول خودتان نیمه خالی لیوان را می بینید.  بالاخره آنها  ایرانی هستند و در خاک ایران زندگی می کنند مطمئن باشید که آنها هم اگر نظام را قبول نداشته باشند وزندگی برایشان سخت باشد کسی مجبورشان نمی کند که در جایی که دوست ندارند زندگی کنند.پس آن40درصد  آنطور که شما تحلیل می کنید مخالف نیستند. بلکه بدلایل مختلف شرکت نکردند که حتما مورد توجه مقامات مملکتی بوده و خواهد بود اما این را بدانید در ایران هیچ ایرانی با غیرت و باشرفی از شما حمایت نمی کند چرا که شما در نظر ما ایرانیان یک مزدور خود فروخته بیشتر نیستید.
مطمئن باشید  برگزاری این انتخابات اتحاد و همبستگی بین مسئولین و ملت را بیشتر نموده ودست در دست هم بر علیه کسانی مانند شما که خلق خود را هدف گرفته اید وسنگشان را به سینه می زنید مصمم تر نموده است.
 نتیجه این انتخابات نه تنها سودی به حال شما نخواهد داشت.  بلکه بر علیه هر آنچه خشونت طلبی و افراط گری بود که بطور مشخص شاخص بارز و بی بدیل آن از خرداد سال 1360 شما بودید و همچنان به آن دامن می زنید و شما نه تنها در ایران منفور کرده است بلکه مورد تمسخر هم بدلیل خشک مغزیتان هم هستید.
البته جنایتها وخیانتهای شما بعد از پیروزی انقلاب بزرگ ایران از سال 57 هیچگاه از دل مردم این سرزمین بیرون نرفته و نخواهد رفت.هنوز آه وناله پدران و مادران داغدیده وخواهران و برادران دل سوخته ای را که در فراق عزیزانشان، از پشت دیوارها وحصارهای سیمانی و بلند لیبرتی را مگر  نمی شنوی.
باشدکه با حمایت خداوند متعال و همت همه خانواده های اسیر و ستمدیده شاهد بر چیده شدن لیبرتی وآلبانی و اور باشیم، وآزادی همه عزیزانمان از چنگالت خواهیم بود وپرچم رسوایی و نابودیت را در جای جای جهان برافراشته خواهیم کرد
به امید آنروز هرچه سریعتر.     
زهرا کریمی
 

خروج از نسخه موبایل