تهمت نزنید! جوانان تبریز برای رجوی تره هم خرد نمیکنند!

بانام گروهی از تهرانی های شرق وغرب تهران آغاز کرده وبنام انها بیانیه دادند که گویا از رجوی ومیل شدید او به ترقه بازی  وآتش سوزی های گاها مهیب این اعمال بچه گانه، حمایت میکنند تا بلکه این آتش سوزی ها خشم پلیس را درآورد، به درگیری اش با مردم مجبورش کند وازدل این حوادث یک شورش کور تولد یابد و رجوی قدرت را درایران بدست گیرد بهمین سادگی!
اما تبریز وجوانانش دراین مورد خاص ابدا اهل معامله با رجوی نبوده وهرگاه هم تحرکاتی داشته اند، برعلیه افکار رجوی بوده وهرگز ازیک گروه مستبد حمایت نکرده اند!
باوجود این، باند رجوی بی حیاتر ازآنست که به این واقعیات توجه کند ودرهمین راستا در رسانه ی رسمی اش بیانیه ی مجعولی را بحساب جمعی از جوانان تبریز منتشر کرده است:
" تبریز – بیانیه جمعی از جوانان مجاهد و مبارز شهر تبریز برای جشن ملی چهارشنبه سوری – با سلام و درود بر شیر مردان و شیرزنان لیبرتی – ما جمعی از جوانان مجاهد و مبارز شهر تبریز با تمامی قوا و نیرو چهارشنبه آخر سال را تبدیل به جشن برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهیم کرد و با رهنمودهای خواهر و برادر تیشه به ریشه خامنه‌ای… دجال خواهیم زد و پرچم پرافتخار اشرف را در جای جای میهن برفراز می‌کنیم ".
اما به حقیقت مسئله که نگاه کنیم، اولا مردم وجوانان تبریز – باستثنای خانواده های گرفتار ودرگیر ناخواسته با مسئله – ابدا توجهی به لیبرتی ندارند واگر هم نامی از آن شنیده باشند، ساکنین آنجا را درنهایت شیران اخته، دندان کشیده شده وبی یال ودم واشکم میدانند که تنها به درد سیرک بازی های رجوی ونزدیکانش میخورند وبس!
با این حساب، حداکثر برای این آلات سیرک رجوی دل میسوزانند ودرودی را که سزاوار نیست، برایشان نمی فرستند!
این جوانان تبریزی، اینقدر کوتاه بین و کم سواد وکم تجربه نیستند که تصور کنند یک جشن سنتی بنام چهار شنبه سوری، به سرنگونی حکومت منتهی خواهد شد!
بخصوص اینکه این جوانان، حتی بدون خواندن تاریخ هم، از گفته های بزرگان خود که درچندین انقلاب درطول یکصد سال اخیر شرکت بی همتایی داشته  وتجارب گرانقدر و کم مثالی ازآنان آموخته اند، چنین ساده لوحانه فکر وعمل نمیکنند وباند رجوی زحمت های بیخود دراستفاده ارنام آنها میکشد!
جریان ترک برداشتن سد موصل وخطری که شکستن آن، جان این گروگان های رجوی را بطور جدی تهدید میکند، مهم ترین کاری است که رجوی باید بدان مشغول شده و فعلا افکار چهارشنبه سوری خود را به کنار بگذارد!
جمعی از خانواده های اسرای رجوی درکمپ لیبرتی
 

خروج از نسخه موبایل