مریم رجوی از کدام عید و از کدام بهار می گوید؟!!

مریم رجوی: "عید نوروز، جشن فرارسیدن حتمی بهار و آزادی و شادکامی است."
آری خانم رجوی، شکی وجود ندارد که عید نوروز جشن فرا رسیدن حتمی بهار وشادکامی است ولی منظورت از آزادی چیست؟ همان آزادی که در ذهن خود وافراد اسیرت پرورانده ای که نامش آزادی نیست اسارت است ولی تو با کمال وقاحت آن را آزادی می نامی.
 هر جا که نظم و انضباط تحمیلی حاکم باشد، استبداد به معنای کامل آن حاکم خواهد بود و دیگر نمی توان نام آنرا آزادی گذاشت. اگر به اعمال ننگینت نظری بیندازی متوجه خواهی شدکه بین آزادی که تو آن را یدک می کشی و استبداد و استثمار فاصله ای وجود  ندارد.
حدود 3000نفر از بهترین فرزندان این وطن را به اسارت افکار وخواسته های خود گرفته ای و آوای آزادی و امنیت و رفاه سر می دهی.آیا افراد تحت سیطره تو در لیبرتی وآلبانی می توانند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند؟ آن امنیتی که تو از آن نام می بری درکجای  لیبرتی حاکم است؟ چه امنیتی که هر از چند گاهی آماج موشکها وخمپاره هایی قرار می گیرند و تعدادی از افراد بی گناه را به کام مرگ می فرستند.
خانم رجوی، از کدام حقوق بشر وکدام انتخابات آزاد حرف می زنی؟ خودت خوب می دانی که هیچکدام از این حرفهایی که می زنی در فرقه تو وجود واقعی ندارد فقط وفقط شعار است وبس.ایرانیان هم خوشبختانه نه تو را قبول دارند نه افکار پوسیده وپوشالی فرقه تو را. الکی خوش هستید!
مگر در فرقه شما قانون شکنجه وزندان وجود ندارد؟ اگر نبود قبرستان مروارید چگونه بوجود آمد و آنقدر بزرگ و وسیع شد؟ همه افراد خودشان مریض شده و فوت می شدند؟ و شما هیچ نقشی در فوت آنها نداشتید؟ این زنان و مردانی که از فرقه ات جدا شده اند از شکنجه و آزار و اذیت و حتی مرگ در زیر شکنجه می گویند!!! چرا یکبار هم تکذیب نکردی؟!!
شما خودتان را مدافع خلق ایران می دانید، ولی در عمل همیشه یار و یاور دشمن ملت ایران بوده اید، حقا که کلمه "منافق" برازنده و زیبنده شماست. شما خواستار « نابودی سایت های اتمی » هستید، یعنی خواستار از بین رفتن دستاوردها ملی ایران هستید!! شما خواستار تحریم و بلوکه شدن هستید که در اصل گرفتن حق ملت ایران است که میلیونها دلار از اموال ملت در دست کشورهای بیگانه و دشمن ایران بلوکه شده وحال آزاد شده است، شما را نگران و پریشان کرده است. مطمئن باشید که چون دست شما پیش خدا وخلق رو شده وکسی شما را آدم حساب نمی کند اینقدر ناله و ضجه می کنید.کارگران، معلمان، پرستاران وتمام مردم آزاده ایران ظلم وستم هایی که از گروه و فرقه شما به آنها وارد شده است را فراموش نکرده اند وداغ و فراقهایی که در برابر گرفتن عزیزانشان بر قلب وروح آنها گذاشته ای را یادشان نرفته و نمی رود و همیشه به لعن ونفرین شما تا ابد ادامه خواهند داد تا زمانی که تیشه را به ریشه زده و نسل شما را از سراسر گیتی بر اندازند.
بدون شک، نوروز 1395 بر مردم آزاده ایران مبارک خواهد بود، همانند سالهای قبل به خوبی وخوشی خواهد گذشت، این شمایید که باید حسرت این سالهای برباد رفته را تا ابدالدهر بخورید و یقینا ظلم و ستم پایدار نبوده ونخواهد بود.
ما خانواده های اسرای تو، فرا رسیدن نوروز 1395را به تمامی عزیزمان در لیبرتی وآلبانی تبریک گفته وآزادی هر چه سریعتر تک تک آنها را از یوغ فرقه کذایی ات خواهانیم و امیدواریم همزمان بوی بهار و آزادی را در کنار خانواده های بزرگوار و زجرکشیده شان استشمام کنند که آنروز بسیار نزدیک است.انشالله
زهرا کریمی
 

خروج از نسخه موبایل