منظور العربیه سعودی از برادران ما در شورای ملی مقاومت چه کسانی هستند؟

در مطلبی از روزنامه العربیه سعودی آمده است که برادران ما در شورای ملی مقاومت شورای دست ساز رجوی اطلاعات خوبی در منطقه السفیر حلب دارند که نشان از عملیات رژیم ایران برای حلب بوده است.
درواقع در راستای این خبر فرقه خونریز رجوی مدعی یک بلف و قمپز مستشاری برای ارتش آزاد شده است و در یک اطلاعیه و بیانیه مشترک ادعای همکاری عملیاتی و مستشاری در حومه حلب شده است.
در حقیقت العربیه سعودی تو دهنی محکمی به رجوی زده است و جلو قمپز های توخالی رجوی را گرفته است و او را روی همان صندلی جاسوسی قرار داده است که چند دهه صدام همین کار را با مجاهدین رجوی و به اصطلاح شورایی کرد و از آنها جاسوسی علیه مملکت و مردم خود در قبال دینار گرفت.
رجوی همیشه عادت دارد قمپز در کند و بلف های توخالی سرهم بندی کند.
او موقع خلع سلاح و دامن پوشیدن در مقابل امریکا در اشغال عراق مدعی شد ارتش آزادیبخش و مجاهدین با پنتاگون آتش بس امضا کرده اند و مجاهدین سپس حاضر به دادن سلاح های خود شده اند. این همان قمپز های خاص رجوی است و همه ته دل به آن خندیده و حتی مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد غافل از اینکه از ماه ها پیش پنتاگون به سرکرده این باند ضد انسان افسار کرده و به استبل زیر زمین پنتاگون هدایت نمودند ومابقی دست چپ و راست های رجوی یعنی همان برادران شورایی دست به سینه و دولا دولا شکر نعمت پنتاگون را تا کنون به جا آورده و می آورند.
می گویند زمانیکه مردم شهرهای مرزی در مقابل سپاه عثمانی شدیدأ مقاومت کرده و آنها را شکست دادند آنها لوله های آهنی با قطرزیاد را پر باروت می کردند و سرآنها را با پارچه و نمد تا ته پر می کردند و سپس با چاشنی و فتیله منفجر می نمودند آنها این کارها را در بین شکاف کوه ها می کردند تا صدای مهیب و ترسناکی ایجاد شود. معادل یک بمب اتمی. وبه آن نام قمپز نهادند. رجوی از دهه ها پیش به قمپزهای مشابه روی آورده است.
ابریشم چی و داوری همراه مریم و فهیمه اروانی و سایر سران دایره اول حول رجوی در زمان صدام اطلاعات سری و نظامی و حتی پناه گاههای غیر نظامیان ما را در مقابل دینار به صدام می فروختند و به صدام می گفتند کجای جبهه ها و یا شهرها در زمان موشک باران تجمع و انبوه جمعیت انسانی زیادی است و با چه نوع سلاحی مورد هدف قرار گیرند و یا کدام جبهه تانک و توپ و جنگ افزار زیادی دارد و از چه نوع سلاحی استفاده شود.
در حقیقت اینگونه خودفروشی های فرقه رجوی در رأس آن مسعود و مریم رجوی بعد از تکرار و علنی شدن وعادی شدن آن و فرو ریختن قبح و زشتی آن،  آن دو و بقیه مثل عمل زشتی که روسپی ها انجام می دهند و بعد از فروریختن حریم و حرمت ها دیگر آنها از انجام آن عمل ابایی ندارند. رجوی دقیقأ اینگونه شده و دارد نقش همان روسپی ها و ولگرد و کنارخیابانی ها را بازی می کند.
امیدواریم این استراتژی و تاکتیک خیانت و جاسوسی جدید هم بتواند ذهن خفته و مرده انسان های داخل اسارتگاه لیبرتی را تکان دهد و مانند سرفصل خلع سلاح و پذیرش ننگ تسلیم موج جدایی و فرار را فراهم نماید.
 

خروج از نسخه موبایل