رجوی دزد بود!

رجوی رهبر فرقه دزد بزرگی بود و از هر فرصتی برای دزدی در عراق استفاده می کرد. قبل از شروع جنگ ائتلاف در عراق زنی بنام فرزانه میدان شاهی در نشستی گفت برادر گفته اگر محلی را دیدید که وسایل نظامی و غیر نظامی در آن محل بود و کسی در آن محل نبود بروید و همه وسایل و اقلام را جمع کنید و به پادگان اشرف منتقل کنید تمام اقلام عراق متعلق به ماست با شروع جنگ ائتلاف برای دزدی تیم هایی از کادرهای فرقه را سازماندهی کردند در فرصت مناسب به محل های خالی از سکنه مراجعه می کردند و هر چه وسیله بود بار می زدند به دستور رجوی کادر های دزد بیشتر به پادگانها مراجعه می کردند و از طریق محفل فهمیدم که رجوی به کادرهای دزد پیام داده بود اگر اقلام نظامی مورد نیاز به اشرف منتقل کنید هدیه خوبی نزد من دارید دزدی ها از طریق باصطلاح شورای زنان چه میزان دزدی صورت گرفته به رجوی گزارش می دادند و رجوی بلافاصله برای کسانی که پادگانهای عراق را خالی کرده بودند پیام می فرستاد و به آنها انگیزه می داد که بیشتر اقدام به دزدی کنند. در فیلق 2 (پادگان لشکر دوم عراق) در زمان جنگ ائتلاف مستقر بودیم نسبت به این کار اعتراض داشتم چند خطی برای فرزانه میدان شاهی نوشتم و گفتم این کار درست نیست این اموال به مردم عراق تعلق دارد بعد از دادن گزارش فرزانه مرا صدا زد و گفت این اراجیف چیه می نویسی الان وقت این حرفهاست وسایلی که ما جمع می کنیم متعلق به ماست و نه مردم عراق دستور برادر است  و این کار بایستی انجام شود خیلی واضح می گفت که رجوی رهبر فرقه سر دسته دزدهاست و دزد اصلی خود رجوی است.

فواد بصری

خروج از نسخه موبایل