17خرداد اوج زوال و درماندگی، مسعود رجوی

مسعود رجوی که ندای براندازی نظام ایران را از پاریس سر می داد، با گذشت چهار سال از حضورش در کشور فرانسه هیچ اقدام چشم گیری نداشت و از سویی تعداد زیادی از گروه های اپوزیسیون که با هم ائتلاف کرده بودند نیز بدلیل خودکامگی و ذات خیانتکارانه اش که به مزاج سایرین خوش نمی آمد را از دست داده بود. همچنین رقبت دولت فرانسه به از سر گیری روابط با ایران منجر به صدور ضرب العجل اخراج مجاهدین از فرانسه شد.
رجوی که برای کسب قدرت از هیچ اقدام خصمانه ای فروگذار نمی کند، با رایزنی برخی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران  و البته استعدادهای ذاتی خودش نظیر فرومایگی، خودفروشی، خیانتکاری و هرآنچه از یک موجود ناچیز انتظار می رود باعث شد سر از عراق در آورد و در ادامه آن کثافت کاری ها و تعفنی  را رقم بزند که هیچ ایرانی در حق این مملکت نکرد. مسعود رجوی به هنگام ورود به عراق مورد استقبال رسمی معاون رئیس جمهور وقت عراق قرار گرفت. رجوی در عراق ارتشی بنام ارتش آزادی‌بخش ملی را متشکل از اعضای سازمان مجاهدین و کلیهٔ افرادی که خواهان مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی بودند پایه‌ریزی کرد و بد نیست بدانیم بارها بارها عملیات خائنانه علیه مردم و خاک ایران انجام داد.
سالاری
 

خروج از نسخه موبایل