سی ام خرداد تبلور جنایتهای فرقه رجوی

سازمان مجاهدین خلق که به سرکردگی مسعود رجوی خائن در سال 1360 نتوانست حکومت مردمی و نوپای کشورمان به رهبری آیت الله خمینی را تحمل نماید، بی کفایتی بنی صدر را که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده و عزل او را خواستار شده بودند را بهانه قرار داده و برای اعلام نارضایتی از این وضع به خیابانها ریختند و آشوب بپا نمودند.
مسعود رجوی جنایتکار که از همان دوران قبل از انقلاب نیز رویه او بر همگان آشکار شده بود و خیانتهای او بر هیچ کس پنهان نبود، در سی خرداد دهه شصت نیز برای آنکه به انقلاب نوپای کشورمان ضربه ای وارد نموده و بقول خودش با یک کودتا بتواند زمام امور را بدست گیرد، با اعلام برکناری بنی صدر با عده ای از اراذل و اوباش به خیابانها ریخته و شروع به کتک کاری و زد و خورد مردم عادی نمودند تا بتوانند با رعب و وحشتی که در بین مردم بوجود آوردند، حکومت را زیر سئوال برده و از این طریق برای براندازی ان اقدام کنند.
مسعود رجوی به همراه تعدادی از سران جنایتکارش که او را در این حرکت خیانتکارانه همراهی مینمودند، با چماق و اسلحه و چاقو در خیابانها به سمت مردم یورش برده و بسیاری از آنها را به شهادت رساندند و حتی به اموال عمومی و بیت المال نیز آسیب رساندند که با متوجه شدن این خیانتها و آشوبها توسط امام و همراهان وی، تعدادی از مردم با دست خالی به مقابله با آنها برخواستند که این ایستادگی باعث زخمی و به شهادت رسیدن تعداد بیشماری از مردم شد که در نهایت با ورود نیروهای انتظامی و برخورد آنها با این آشوبگران غائله به پایان رسید و مردم آشکارا فهمیدند که سازمان مجاهدین به سرکردگی مسعود رجوی خائن قصد چه خیانتی را در سر میپروراند و بدین صورت جلو این حرکت رذیلانه آنها گرفته شد.
و اما سرکرده فرقه تروریستی رجوی یعنی شخص مسعود رجوی خائن که با همدستی بنی صدر این جریانات را بوجود آورده و از مرکز تروریستی خودشان نظاره گر این آشوبها و کشت و کشتار بودند، نتوانستند به آن چیزی که مد نظرشان بوده و آن بدست آوردن حکومت مردمی میباشد برسند و به همین خاطر برخی از سران جنایتکارشان را بلافاصله از کشور خارج نموده و در کشور فرانسه پناهنده نمودند.
خیانتهای سران فرقه تروریستی رجوی یکی دو تا نبوده و از آن تاریخ مدام ادامه داشته و در جنگ تحمیلی نیز به اوج خود رسیدند که در آن به همکاری مستقیم با صدام ملعون پرداختند و تاکنون نیز خیانتهای این عناصر ضدبشری ادامه داشته و اکنون فرزندان خانواده ها میباشند که گروگان آنها بوده و برای ادامه زندگی نکبت بار آنها ابزار دست شده و برای بازیهای خیمه شب بازی این جنایتکاران مصرف میشوند.
اما گذشت زمان ثابت نموده که نه تنها فرقه رجوی بلکه هیچ دولت و یا حکومتی که بخواهد برخلاف دین اسلام عمل نماید به نتیجه رسیده باشد و سازمان تروریستی مجاهدین نیز یکی از همین گروههای تروریستی میباشد که نابودی آنها فرا رسیده و ان شاالله بزودی شاهد ریشه کن شدن آنها خواهیم شد.
 

خروج از نسخه موبایل