حمله ی خود زنی گونه به کمپ لیبرتی

درآستانه ی برگزاری مراسم پر هزینه ای که مریم رجوی قرار است برپا دارد، ودرزمانی که جدا شدگان ازاین تشکیلات مستبد وفرقه گرا دست به افشاگری بی امانی زده اند، وهمزمان با لجن پراکنی برعلیه این افراد در خارج ازکشور و همچنین حملات کم سابقه ی باند رجوی به نهادهای مدافع حقوق اسرای لیبرتی ونیز بعضی ازخانواده های گرفتار ودرعین حال فعال، یکباره خبر حمله ی کاتیوشایی به کمپ لیبرتی با سرعت وسیع و پی درپی، ازطرف رسانه های فرقه ی رجوی انتشار یافت!!
شورای ملی مقاومت رجوی طی 4 اعلامیه – که همگی حکم واحد را دارند وسند ومدرک موثقی درتکمیل آنها ارائه نداده- ادعا کرده است که تعدادی ازاین 50 موشک به خارج ازکمپ، وتعدادی به کمپ اصابت کرده که سبب آتش سوزی هایی شده و تلفات جانی نداشته و40 نفر که نام هیچکدام ذکر نشده، زخمی شده اند!!
 با توجه به زمان اعلام خبر و  نحوه ی اصابت کم خاصیت این موشک ها، ظن قالب برآن است که این عمل قرابت زیادی با خودزنی کم ضرر داشته ودارای اهداف زیر است:
1-  اجلاس روزهای آینده ی مریم رجوی، با پیاز داغ بیشتری برگزار شود!
2- برای مدت کوتاهی هم که شده، ازانتقال این تیره روزان لیبرتی به خارج ازعراق خودداری گردد تا شاید دری به تخته خورد ونیروهای خارجی بیشتری به عراق وارد شد و لزومی برای خروج این اسرا ازعراق، احساس نشد!
3-  درهماهنگی با صهیونیزم جهانی، پرونده ی حقوق بشری حجیم تری برای دولت ایران تشکیل شده ودرسرراه اقدامات مثبت دولت، موانعی ایجاد شود!
4- شکست های سنگین اخیرنیروهای دوستان رجوی (تکفیری وتروریست های خوب غربی) در سوریه وعراق درسایه ی این ترقه بازی ها قرار گیرد!
در توضیح دلیل خود برای خودزنی نامیدن این حرکت میتوان گفت که برندگان احتمالی این ترقه بازی ها، شخص رجوی واربابان جهانی ودوستان منطقه ای اوست وجمهوری اسلامی هیچ نفعی دراین حادثه ندارد که عقل سلیم استنباط منطقی خود را از این مسئله خواهد کرد!!
والبته خانواده های این اسرا- بعنوان کسانی که رجوی آنها را دشمنان اصلی خود میداند- نگران ومضطرب شده وبه سلامتی شان آسیب وارد میشود که بنفع رجوی میباشد!!
دراین مورد، خانم مریم رجوی که پنداشته که خواهیم گذاشت به آرزوهای پلید شوهر وخودش برسد فراخوانی بدین شرح صادر کرده است:  
" فراخوان مریم رجوی به تضمین امنیت لیبرتی توسط آمریکا و ملل متحد تا انتقال همه به خارج از عراق – به دنبال موشک باران امشب لیبرتی توسط شبه نظامیان وابسته به نیروی تروریستی قدس، مریم رجوی، با درود به پایداری پر شکوه و قهرمانانه مجاهدان لیبرتی و آرزوی بهبودی کامل برای مجروحان این حمله جنایتکارانه گفت:موشکباران لیبرتی آنهم پس از یک محاصره ظالمانه پزشکی، دارویی و غذایی که 8 روز است ادامه دارد، نشاندهنده وحشت فاشیسم دینی حاکم بر ایران از مجاهدین و مقاومت ایران است که آن را تنها تهدید موجودیت خود می داند. به همین دلیل رژیم آخوندها با هر راه حلی برای لیبرتی که متضمن امنیت ساکنان باشد مخالف است و در آن کارشکنی می کند و تنها گزینه مطلوب رژیم یا وادار کردن ساکنان لیبرتی به تسلیم و دست کشیدن از مبارزه یا نابودی فیزیکی آنان است ".
اگر تهدیدات موجود برعلیه رژیم را رودخانه ای بدانیم، تهدیدات بالفعل وبالقوه باند رجوی، حکم پرکاهی را دارد که  باند رجوی درآن شناور است!
ثانیا اتهام وارد شده ازطرف این خانم که دروغ گفتن به عادت همیشگی اش تبدیل شده وهمزادش گردیده، فارغ ازهرسند ومدرکی است!
مبارزه برای رهائی این اسرا وحفظ جان آنها عمدتا بردوش خانواده های ذیربط است ومسائل لیبرتی دراولویت های مهم  جمهوری اسلامی قرار ندارد وخانواده ها همواره راه حل های مربوط به حفظ جان فرزندانشان را ارائه داده ودر موارد زیادی اعلام آمادگی برای کمک به این مسئله نموده اند!
نظر ما این است که این اسرا، هیچ مبارزه ای را انجام نمیدهند وتنها عمرشان را برای رجوی که شاید بتواند روزی ازآنها بهره برداری کند- وحالا هم میکند- به هدر داده وخانواده های خود را دچار زحمت و نگرانی میکنند!!
مریم رجوی به فراخوانش چنین ادامه داده است:
" مریم رجوی شورای امنیت و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی فراخواند و گفت: حال که هیچ تردیدی در مورد نیات رژیم آخوندی برای به راه انداختن قتل عامهای بیشتر در لیبرتی نمانده است، اقدام فوری دولت آمریکا و ملل متحد برای تضمین و تأمین امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی تا زمانی که همه آنها عراق را ترک کنند ضرورت مضاعف پیدا می کند. وی تاکید کرد: این منطبق بر تعهدات مکرر و مکتوبی است که آمریکا و ملل متحد در مورد امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی داده اند ".
ماهم این نوع حملات را باقاطعیت بیشتری محکوم میکنیم وتنها این موضوع میماند که چه کسی باید محکوم شود؟!
شما با وجود اطلاع از اوضاع عراق که درپایتخت اش هرروزه دهها نفر قربانی تروریزم میشوند، بجای انتقال سریع این فرزندان مظلوم ما، سرگرم برگزاری نشست ها وترتیب دادن شوهای گرانقیمت هستید وبنابراین اگر قرار است که کسانی دراین مورد محکوم شود، شوهرتان وشما بعنوان متهمین ردیف اول ودوم محکوم میشوند!
شما دوباره آمریکا رادعوت کرده اید که درعراق حضور پررنگ تری داشته باشد تا ضمن تهدید مرزهای ایران، فضای تردد شما درهمکاری با " عشایر انقلابی رجوی" را وسیع تر کند ودراین میان فراموش کرده اید که عراق مال عراقی هاست با دولتی قانونی وشما حق حاکمیت این کشور را که مهمان ناخوانده ی آنها هستید، ابدا برسمیت نشناخته و  درمقابل،حق آزادی عمل گسترده تر برای آمریکا قائلید!
ما بارها این هدف شوم وضدبشری شما را در دعوت ازآمریکا به عراق، توضیح داده وافشا کرده ایم واحتیاجی به تکرار آن نمی بینیم!
گروهی از خانواده های اسرای رجوی
تبریز
 

خروج از نسخه موبایل