شاخص گذاری تیم های ترور رجوی برای کشتن افراد بی گناه در داخل کشور

بعد از اعلام جنگ مسلحانه توسط رجوی جنایت کار در سی خرداد 60 دسته های ترور این فرقه دست بکار شدند تا بتوانند به خیال خام خود با شهید کردن مردم به آرزوهای خیالی خود که همانا به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی برسند. من در مقطع سی خرداد فقط خبرهایی از ترور افراد از این گروه جنایت کار را می شنیدم وقتی با دروغ گویی و فریب به فرقه رجوی در عراق پیوستم برایم کاملا روشن شد که برای رجوی زن باره جان افراد اصلا مهم نبود و به تیم های ترور خود دستور داده بود که هر جور مایل هستید دست به ترور بزنید مهم اعلام و آمار ترورهای کور بود.
در یکی از نشست های درونی در اشرف وقتی عاملین ترور در داخل کشور از شاخص های ترور افراد صحبت می کردند برایم کاملا روشن شد که رجوی جنایت کار به هیچ چیزی اعتقاد ندارد و فقط به خونریزی و کشتن افراد فکر می کند. آنجا بود که برایم روشن شد که اگر هزار سال هم طول بکشد هیچ وقت رجوی جنایت کار نمی تواند از گندم ری بخورد.   
به مناسبت فرا رسیدن سی خرداد و اعلام جنگ مسلحانه نشستی در اشرف برگزار شد و هر مسئولی که در زمان سی خرداد سال 60 دستی در ترور و جنایت داشته برای اینکه به افراد انگیزه دهند چیزی می گفتند تا نفراتی که در جریان نبودند با موضوع ترور آشنا شوند.
مسئول نشست فردی به نام علی اکبر انباز معروف به یوسف و جنایت کاری به نام عبدالوهاب فرجی معروف به افشین بود که سابقه وی در انجام ترور و کشتن نفرات بی گناه در فرقه رجوی بسیار معروف بود و برای خودش دکانی باز کرده بود.
این مزدور عنوان نمود که با فردی به نام حمید رضا حکیمی معروف به عسکر که در نشست هم حضور داشته هم تیم بودند و بعضا روزانه با موتور ده ترور را انجام می دادند.
در نشست یکی از حاضرین از مسئول نشست سئوال نمود شاخص شما برای ترور در داخل کشور چه بوده است؟ افشین جنایت کار باد به غب غب انداخته و عنوان نمود که شاخص ما برای ترور چند مورد بوده اول اینکه شخص ریش داشته باشد دوم اینکه یقه پیراهن وی کامل بسته باشد در این دو مورد برای ما کاملا مسجل می شد که وی یا پاسدار بوده یا طرفدار این حکومت. برای ما کاملا روشن بود و نیازی به پرسش و پاسخ نداشتیم و عمل ترور را انجام و او را به رگبار می بستیم.
حال با این طرز فکر و دستور گرفتن از رجوی جنایت کار برای انجام ترور بود که 17 هزار نفر از مردم بی گناه ایران به دست این جانیان شهید شدند. وقتی گروه ای شاخص تیم های ترور خود را داشتن ریش و یا بستن یقه پیراهن افراد می داند چگونه می تواند دم از به اصطلاح آزادی بزند!! اینان اگر خدا نکرده دستشان به حکومت می رسید بدتر از پل پت می شدند و به هیچ کسی رحم نمی کردند.
در این باره با خانواده های زیادی برخورد داشتم و کاملا برایم روشن شد خیلی از این افراد که شهید شدند فقط به صرف داشتن این شاخص های مسخره تیم های ترور رجوی بود و باید گفت که اینان به کدامین گناه کشته شدند.  
مجید محمدی

خروج از نسخه موبایل