پیام تسلیت به خانواده خانم خدیجه کهنسال

بازگشت همه بسوی اوست
با نهایت تاثر و تالم روز گذشته 9/6/95 باخبر شدیم که خانم خدیجه کهنسال همسر قلی احسانی از اسیران دربند فرقه رجوی بعد ازتحمل یک دوره بیماری ناشی ازدرد و فراق همسرش دارفانی را وداع و به رحمت ایزی پیوست.
به همین مناسب انجمن نجات شعبه خوزستان درگذشت خانم کهنسال را به  خانواده، فرزندانش وبخصوص همسر اسیرش تسلیت گفته وضمن آرزوی صبروشکیبایی برای آنها، شادی روح آن مرحومه را ازدرگاه خداوند بزرگ خواستار است .
باشد که در روز موعود خداوند بزرگ رجوی جنایتکار را بخاطر همه ظلم و ستمی که بر این خانم رنجدیده و دیگرمادران و پدران اسیران دربندش روا داشت به سختی کیفردهد و آن روز دیر نخواهد بود.
 

خروج از نسخه موبایل