چهلمین روز درگذشت مادر رنج دیده ی آقای رحیم مظلومی

آقای رحیم مظلومی که از اعضای قدیم سازمان بوده ودرمدت حضور چندین دهه ایش درعراق، خانواده اش ابدا از سرنوشت او اطلاعی نداشته و ملاقات و تماس تلفنی درکار نبوده و اعضای خانواده اش اورا بنوعی فوت کرده به حساب میآوردند،، تنها درسال قبل ودرجریان جلسه ی معارفه با جدا شدگان شنیدند که او درلیبرتی بوده و زنده است!!
این خبر مسرت بخش مدت ها آلام خانواده دراین مورد را کمتر ساخت ولی درحد واندازه ای نبود که علاج بیماری هایی باشد که مادر رنج کشیده ی رحیم مظلومی را التیامی درخور ببخشد!
بلی این مادر قربانی طی سه دهه دوری و بیخبری ازفرزند دلبندش دچار بیماری و پیری زودرس شد و درسرانجام کار نتوانست براین استرس ها و شداید دوری ازفرزندش غلبه کند و نهایتا ودرحالی که یک لحظه ازنجوای نام این فرزند اسیرش باز نماند، جان به جان آفرین تسلیم نمود.
امروز چهلمین روز درگذشت این بانوی ستمدیده است وما این مصیبت دردناک را به این خانواده ی محترم تسلیت عرض کرده وخود را شریک غم آنها اعلام مینماییم.
باشد که رهائی هرچه زودتر این گروگان رجوی، فرصت ترمیم این فقدان بزرگ را برای خانواده ی مظلومی فراهم سازد.
 

خروج از نسخه موبایل