درگذشت جانسوز خانم عدیله عباسی مادر ابراهیم جدی

بدنبال هشدارهای مکرر این مرکز دال بر وخامت حال خانم عدیله عباسی (مادر گرامی ابراهیم جدی- دکتر حمید واسیر رجوی) که این وخامت حال بعد از مراجعه به کمپ لیبرتی برای اولین وآخرین ملاقاتش با این فرزند دور افتاده واسیر شده ی سه دهه ای وعدم توفیق درآن این ملاقات روز بروز بیشتر شد، سرانجام این خانم زحمتکش روز دوشنبه مورخ 29/06/1395 دار فانی را وداع نموده وحسرت تماس و دیدار با فرزندش را به دنیای دیگر برد.

درخواست های این مرکز طی نوشته هایی به آدرس اینترنتی

https://www.nejatngo.org/fa/posts/20754

و

https://www.nejatngo.org/fa/posts/20786

منتشر شده وبازتاب گسترده ای داشت.

درخواستی ساده از سازمان که به اسیر خود اجازه دهد دمی چند درپای تلفن حاضر شده و آخرین صحبت ها را با مادرش داشته باشد!

این درخواست بغایت ابتدائی دربارگاه رجوی ها مقبول نیافتاد وبانوی زجر کشیده ی مورد اشاره، بدون شنیدن صدای پسر دلبندش دار فانی را وداع نموده ولکه ی ننگی بردامن فرقه ی رجوی باقی گذاشت.

انجمن نجات مرکز استان آذربایجان شرقی، این حادثه ی مولمه را به تک تک خانواده ی جدی وعباسی ودیگر خانواده های هم درد تسلیت عرض کرده و خود را شریک غم آنها دانسته وبرای این بانوی ازدست رفته طلب علو درجات را نموده وباند تبهکار رجوی را بخاطر این سفاکی بی همتا محکوم مینماید.

خروج از نسخه موبایل