نشخوار یک مشت دروغ مریم قجر در مصاحبه با اسکای نیوز عربی

ملکه ترور و خشونت مریم قجر در مصاحبه با خبرنگار اسکای نیوز عربی باز هم سعی نمود یک مشت دروغ سر هم کند و به خورد این خبرنگار بدهد اکنون قصد داریم به قسمتی از اراجیف گفته شده وی را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که او چیزی در چنته نداشته و همه شعارهای او مبنی بر به اصطلاح سرنگونی کشک و دروغ می باشد.
خبرنگار از مریم قجر سئوال می کند: شما مدعی هستید مرحله سرنگونی عملاً آغاز شده است، آیا شما توان آن را دارید؟ مریم قجر با دریدگی خاص خود عنوان می کند: مردم این رژیم را نمی خواهند!!! این اپوزیسیون است که از استقبال به اصطلاح گسترده مردمی برخوردار است!!!
کسی نیست از این زن فریبکار سئوال کند از کدام حمایت حرف می زنید اگر بحث تان حمایت خانواده ها می باشد که اصلاً اینگونه نیست در داخل کشور همه شما را مشتی مزدور و جنایت کار و قاتل مردم ایران می شناسند و آیا نشان دادن چند اعلامیه در داخل کوه و بیابان و نشستن در داخل ماشین و فیلم گرفتن و پخش آن نشانه حمایت به اصطلاح مردمی شماست؟ اگر مریم قجر این زن شوهر مرده از افشای سایت های هسته ای ایران دم می زند همه می دانند که تمام اطلاعات این سایت ها را سازمان جاسوسی اسرائیل غاصب یعنی موساد به شما می داده تا بتوانید دست به افشاگری بزنید حالا که این مسئله حل شده دیگر چه دستاویزی برای آویزان شدن به کشورهای حامی تروریست دارید؟
مریم قجر در قسمت دیگری دم از شرایط به اصطلاح انفجاری جامعه ایران حرف می زند ولی یادش رفته که شوهر مرحوم شده اش سالیان پیش هم این جمله را هزاران بار خرج نموده اگر چشمتان کور نبود می توانستید حداقل حمایت مردم ایران از حکومت را در تظاهرات 22 بهمن را ببینید تا متوجه شوید که آیا جامعه ایران شرایط انفجاری دارد یا خیر؟
مریم قجر زن داعشی و تکفیری در جای دیگری باز هم به مسئله مماشات غرب با جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند ولی یادش رفته مطرح کند که طی این سالیان تنها چیزی که از آمریکا به ایران رسیده دشمنی و تحریم بیشتر علیه مردم ایران بوده است. آیا شما نمی توانید ببینید چگونه هنوز بعد از توافق هسته ای ایران جناح جنگ طلب آمریکا به دنبال تحریم های بیشتر علیه ایران می باشد؟ چرا خودتان را گول می زنید شما تا فرق سر در منجلاب خیانت علیه مردم ایران فرو رفتید و بعد ادعای مماشات غرب با ایران را دارید؟ مگر یادمان رفته که وقتی غرب علیه ایران تحریم های جدیدی وضع می کرد شما بودید که بر طبل توخالی کوبیده و مطرح       می کردید نه خیر تحریم ها را بیشتر کنید این کم است. مگر حامیان غربی فرقه در حرفهای خود اذعان نکردند که بیشتر از این تحریم ها به مردم ایران فشار می آید ولی شما باز هم بر تحریم بیشتر بر مردم ایران اصرار داشتید پس اکنون دم زدن از مماشات غرب با ایران دروغی بیش نیست و دیگر خریداری ندارد.
در ادامه مصاحبه خبرنگار روی سئوال خوبی انگشت می گذارد و سئوال می کند اگر تمایل مردمی برای سرنگونی حکومت ایران وجود داشته باشد این شما را آلترناتیو می کند؟
مریم قجر برای اینکه به سئوال خبرنگار جواب بدهد با رندی تمام باز هم سعی می کند آن گونه نشان دهد که مردم ایران خسته شدند و آنان دارای حمایت به اصطلاح اجتماعی هستند!!! ولی چیزی که در جامعه ایران نمود بیرونی دارد دیگر کسی نه فرقه رجوی را       می شناسد و نه حاضر است در مورد آن صحبت کنند چرا که آنان به فسیل هایی ما قبل تاریخ تبدیل شدند که حتی به درد موزه هم نمی خورد شعار دادن در مورد حمایت به اصطلاح مردمی دروغی بیش نیست و بیشتر برای خرج کردن نزد شیوخ منطقه می خورد تا بتوانند با فریبکاری پول بیشتری دریافت کنند.
در ادامه مجری از مریم قجر این زن داعشی و تکفیری سئوال می کند که چرا شما مطرح می کنید حکومت ایران ضعیف تر شده است اکنون این حکومت در نقطه قوی تری قرار دارد.
مریم قجر این زن دروغگو باز به به نشخوار حرفهای شوهر مرده اش می پردازد و استدلال می کند که حکومت ایران در شعارهایش شکست خورده است یک مقاومت به اصطلاح سازمان یافته جلویش قرار دارد (اگر کسی این فرقه را نشناسد فکر می کند که عددی است و اکنون از عراق رانده و در آلبانی مانده، آیا دیگر می توان به این گروه وامانده نام مقاومت به اصطلاح سازمان یافته نام نهاد؟) در انتها مریم قجر به ذهن گچ گرفته خود فشار می آورد و می گوید علت ضعیف بودن ایران در تضاد در بین سران حکومت و جنگ داخلی شان می باشد حرفی که سالیان این کلمات توسط رجوی مرحوم شده نشخوار شده و حرف جدیدی نیست.
در ادامه مصاحبه خبرنگار سئوال خوبی می پرسد مبنی بر اینکه اکنون کمپ اشرف و لیبرتی بسته شده است به ذهن می زند که این یک پیروزی برای ایران است چرا که شما از مرزهای ایران هزاران کیلومتر دور تر شده اید؟
ولی مریم قجر در جواب این خبرنگار باز هم با رندی تمام مطرح می کند که این پیروزی برای فرقه رجوی بوده است چرا که جمهوری اسلامی قصد نابودی ما را داشته است!!! و اینکه به کشور آلبانی آمدیم پیروزی برای ما می باشد حال باید این سئوال را از مریم قجر نمود پس همجواری در کنار مرزهای کشور برای سرنگونی چه شد؟ آن موقع که ارتش بی یال و اشکم شما جوان بود هیچکار نتوانستید بکنید حالا در اروپا باز هم ادعای سرنگونی با افراد پیرو پاتال خود را دارید؟
چرا مریم قجر روی واقعیت های شکست اخراج فرقه از عراق انگشت نمی گذارد؟ چرا سعی دارد به مانند همیشه این شکست را به پیروزی تبدیل کند؟ ما می دانیم اگر این زن فریبکار حرفی در مورد شکست بزند دیگر از تشکیلاتش چیزی باقی نخواهد ماند البته در این حالت هم باقی نخواهد ماند و شاهد خواهیم بود که این اخراج و پس لرزه های آن تمام تشکیلات فرقه رجوی را فرا بگیرد.
در ادامه مریم قجر باز هم در مورد ایران فردا حرف می زند و به نشخوار حرفهای گذشته اندر باب آزادی زنان!!! و آزادی ادیان!! و بقیه مسائل که اصلاً هیچ اعتقادی به آنها نداشته حرف می زند اگر وی ذره ای اعتقاد داشت ابتدا در مناسبات فرقه رجوی پیاده می نمود ولی شاهد بودیم شدیدترین فشار و اختناق را در مناسبات خود برقرار نمود و اکنون دم زدن در مورد آزادی!!و غیره دروغی بیش نیست و بیشتر به درد مصاحبه های تکراری می خورد.
در انتها مطلب به یکی از دروغ های دیگر مریم قجر اشاره می کنیم تا دریابیم که تمام حرفهای وی در مورد آلترناتیو بودن و به اصطلاح سرنگون کردن و… دروغی بیش نیست.
خبرنگار از وی سئوال می کند که دختر شما در کجاست؟ مریم قجر در جواب می گوید که هنوز در لیبرتی (عراق) می باشد و در ادامه هم به نقش عواطف مادر نسبت به فرزند چیزهایی را سر هم می کند ولی نکته اصلی این است در زمان مصاحبه دختر وی یعنی اشرف ابریشم چی (با نام جعلی اشرف تهرانی دختر مریم قجر) در تاریخ 5 شهریور 95 به کشور آلبانی انتقال یافته بود و حتی خبرنگار در ابتدای مصاحبه بیان نمود که اکنون وقتی این مصاحبه را انجام می دهیم که کمپ اشرف و لیبرتی در عراق بسته شده است حال چگونه هنوز دختر این زن مکار یعنی مریم قجر در لیبرتی می باشد خودش جای سئوال دارد؟
اگر فرقه رجوی که اکنون بر طبل توخالی پیروزی می کوبد چرا قبل از اینکه تعداد زیادی کشته شوند به اروپا انتقال نیافتند؟ فقط و فقط خواست رجوی مرحوم شده بود که افراد در عراق بمانند و حتی حاضر بود همه افراد در لیبرتی کشته شوند و کسی زنده عراق را ترک نکند.
این شامورته بازی مریم قجر برای همه کسانی که شخصیت فریبکارانه او را می شناسند چیز جدیدی نیست. حال قضاوت را به عهده خوانندگان می گذاریم تا به این سئوال اصلی پاسخ دهند همجوار بودن با کشور ایران به اصطلاح سرنگونی را می توانست به ارمغان بیاورد یا در کشور آلبانی؟
هادی شبانی  
 

خروج از نسخه موبایل