انجمن نجات گیلان میزبان مهندس ابراهیم خدابنده

روز دوشنبه مورخه 12 مهرماه 1395 مهندس ابراهیم خدابنده دردفترانجمن نجات گیلان مورد استقبال آقای پوراحمد مسول انجمن نجات گیلان قرارگرفتند واز نقش تاثیرگذار ایشان در روشنگری علیه مناسبات فرقه گرایانه رجوی ستایش بعمل آمد.

مسول سابق بخش سیاسی وازاعضای شورای ملی مقاومت دست ساز رجوی ؛ به مجرد ورود به دفترانجمن از زحمات خیرخواهانه و خداپسندانه ی بی منت آقای پوراحمد و سایراعضای انجمن نجات گیلان تقدیروتشکر کردند و گفتند: " براستی دفترانجمن نجات گیلان با مدیریت آقای پوراحمد به معنای دقیق کلمه " اتاق جنگ " علیه فرقه مخرب کنترل ذهن رجوی درراستای رهایی اعضای گرفتاردرتشکیلات مافیایی قرن حاضر بوده وبه صراحت باید اذعان کرد که نمونه والگوی مثال زدنی درجمیع دفاترانجمن نجات استانهای کشور است ودر طی 10 سال گذشته درارتباط با خانواده های دردمند وچشم انتظار زحمتکش گیلک ؛ دستاورد بسیار ارزشمندی داشته است."

دردیداردوستانه وبسیارصمیمانه آقایان خدابنده و پوراحمد از مسولین و فرماندهان سابق فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق ؛ حول مسایل روز و مبتلا به فرقه رجوی خاصه وضعیت بحرانی و شکننده ی تشکیلات روبه اضمحلال رجوی درآلبانی وهمچنین راهکارعملی دستیابی خانواده های چشم انتظارمقاوم به عزیزانشان درآلبانی تبادل نظرصورت گرفت وتصمیمات شایانی اتخاذ شد.

خروج از نسخه موبایل