خدا را شکر که دشمنان ما را از ابلهان قرار داد

گاهی مجاهدین چنان سوتی هایی می دهند که به داشتن ذره ای عقل در وجودشان باید شک کرد.
در مورخ 13/7/1395 این خبر با این متن در سایت رسمی این گروه درج شده است.  


برایم سوال پیش آمد که این احمق ها واقعاً نمی فهمند مرز یعنی چه که می گویند تنها چند معبر برای تردد مرزی در نظر گرفته شده است؟
نکند انتظار دارند تمام مرز باز و آزاد باشد تا هر کس از هرجا دلش خواست ورود و خروج کند؟
آیا نمی فهمند ورود و خروج غیر قانونی  از مرز کشور جرم است و  برخورد نظامی و قانونی دارد؟
فرض بر اینکه هموطنان ما با سایر کشور های همسایه مراودات فامیلی دارند، آیا این باعث می شود بتوانند بطور غیر قانونی از مرز خارج شوند؟
اینها واقعاً یا یک مشت زبان نفهم و بی مغز هستند که هیچ چیز از امنیت و اداره کشور نمی فهمند یا فقط به صرف تهیه خبر و مطلب و دلسوزی های فریبکارانه خودشان را به بالاترین حد  ازحماقت زده اند.
همین شما نبودید که برای جلوگیری از ورود خانواده ها به داخل کمپ لیبرتی دیوارهای بتنی بلند علم کردید و پلیس عراق در محافظت از شما به زن و مرد و پیر و جوان رحم نمی کرد و اگر از دستشان بر می آمد به ضرب گلوله هم مانع هجوم خانواده ها به داخل کمپ می شدند؟ آن خانواده ها هم برای ملاقات و مراودات با فامیل و عزیزانشان که در بند شما بودند به آن جا آمدند.
 شما نبودید که سنگ پرانی هایتان چندین تن از خانواده های بی گناه را مجروح کرد؟ چطور ورود به داخل چند وجب کمپ لیبرتی محافظت شده بود و مرز کشوری به این عظمت باید باز باشد که هرکس هر کار خواست و هر طور توانست وارد آن شود؟
اگر کشور این طور که شما می خواهید اداره می شد خیلی وقت پیش دشمنانی چون شما ملت را به آتش می کشیدید.
سالاری

خروج از نسخه موبایل