فرقه رجوی ابزاری در دست مخالفان ایران

تا وقتی بحث هسته ای ایران مطرح بود رهبران فرقه هر چه در توان داشتند علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغات کردند. حتی با دروغ ها و اطلاعات غلط در باره ی برنامه ی هسته ای ایران اطلاعات غلط را به خورد جوامع بین المللی دادند تا سر انجام توافقی حاصل نشود و روابط عادی نگردد.

اما نهایتاً به دلیل نقش بی اهمیت فرقه و با وجود تبلیغات هیستریک آنها در جامعه بین المللی یک بار دیگر بور شدند و برای چندمین بار باز هم شکست خوردند. رجوی بعد از این که از آمریکا ناامید شد بعد از ماجرای هسته ای به عربستان سعودی متوسل شد. سعودی ها هم به دنبال هر خس و خاشاکی هستند تا در ضدیت با ایران علیه رقیب قدرتمندش یعنی جمهوری اسلامی ایران نفوذ خود را در منطقه تقویت کند، باید بگوییم سعودی ها بهتر از آمریکایی ها می دانند که فرقه رجوی در داخل ایران از هیچ پایگاه اجتماعی بر خوردار نیست و آنها واقف اند فرقه بازگو کننده ی خواسته های مردم ایران نیستند اما باز هم ترجیح می دهند که از گروه های تروریست فرقه گرایی مانند داعش و فرقه رجوی  حمایت کنند تا به شرایط خودشان در منطقه ثبات ببخشند.

بعد از سرنگونی صدام و خلع سلاح شدن فرقه توسط آمریکایی ها و از دست دادن پایگاه استراتژیکی اشرف، حالا به دستور عربستان سعودی ابتدا آمده بودند در نقش اپوزیسیون مردم عراق و دولت منتخب مردم عراق ایفای نقش کند و در همین راستا در امور سیاسی و اجتماعی مردم عراق دخالت های بیجایی کرده بودند و به طور خاص در آن زمان مریم قجر از گروه تروریستی داعش تحت عنوان عشایر انقلابی حمایت کرد و دیدیم این سیاست همسوئی با عربستان هم به شکست انجامید.

مردم عراق متقابلا جنایت های این گروه را در زمان صدام که سرکوب شیعیان و کردکشی بود را فراموش نکردند و به همین دلیل خواستار خروج آنان از عراق شدند و نهایتاً هم از عراق اخراج شدند.

لذا بعد از ماجرای عراق وقتی جنگ داخلی سوریه شروع شد فرقه به دستور اربابان منطقه ای اش در نقش اپوزیسیون مردم سوریه عمل کرد و با حمایت از گروه های تروریستی در سوریه در امور داخلی این کشور هم دخالت می کند اگر اخبار سانسور شده آنها را در سیمای به اصطلاح آزادی نگاه کنید می بینید که تمام اخبار راجع به سوریه و جنگ داخلی این کشور هست.

سئوال، جنگ سوریه چه ربطی به فرقه رجوی دارد مگر شما قیم مردم عراق و سوریه هستید؟

همانطوریکه مردم ایران گول تبلیغات دروغین شما را نخورده اند مردم سوریه و عراق هم همینطور، مردم ایران که به شدت از شما متنفرند. واقعیت این است رجوی دارای هیچ استقلال سیاسی نیست و همواره به عنوان غلام حلقه به گوش کشورهای دیگر بوده است. اکنون هم آلت دست عربستان سعودی است حتی اخبار آن کشور را در سیمای دروغین خود پوشش می دهد.

در حال حاضر تبلیغات فرقه روی اعدام های داخل ایران و همچنین اعدام های سال 67 متمرکز است. با گزارش های مجعول و ساختگی و با فریب کاری برای جلب حمایت دشمنان ایران تلاش می کند حمایت همه جانبه عربستان را بدست آورد. نهایتاٌ این حمایت ها برای فرقه سودی نخواهد داشت درست مانند آنچه برای القاعده و دیگر گروه های تروریستی نیابتی رخ داد، همان سرنوشت برای آنها هم تکرار خواهد شد.

محمدرضا گلی

خروج از نسخه موبایل