تسلیت انجمن نجات شعبه خوزستان به خانم ثریا عبداللهی

خانم ثریا عبداللهی؛
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
 

خروج از نسخه موبایل