من به درخواست های مریم رجوی پاسخ میدهم!

متن خبر و چکیده ی درخواست های این خانم که در رسانه های باند منسوبه اش منعکس شده، بشرح زیر است:
" روز چهارشنبه ۷ دسامبر(17 آذرماه)، در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر، مریم رجوی به دعوت گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در کنفرانسی در پارلمان اروپا تحت عنوان ”ایران: موج اعدام‌ها، سیاست اروپا “شرکت کرد. در این کنفرانس مریم رجوی خطاب به نمایندگان و شخصیت‌های شرکت‌کننده گفت "… ما به‌طور مشخص از اتحادیه اروپا و دولتهای عضو می‌خواهیم که: یک ـ پرونده رژیم ایران را به‌خاطر ۳۷ سال جنایت علیه بشریت، به شورای امنیت احاله دهید و در قدم اول، روابط اقتصادی خود با رژیم ایران را به‌توقف اعدامها منوط کنید. دو ـ‌ با شرکتهای سپاه پاسداران معامله نکنید. این معاملات سوخت رساندن به‌ماشین سرکوب مردم ایران و ماشین جنگ در سوریه است. سه ـ خواست مردم ایران برای دستیابی به‌آزادی و دموکراسی را به‌رسمیت بشناسید. چهار-رژیم ایران مسئول جنایت علیه بشریت در سوریه است. جهان نباید در رابطه با دخالتها رژیم به‌طور خاص در سوریه سکوت کند و باید خواهان عقب‌نشینی فوری آن شود ".
یک – با پرونده ی این اروپائیان که درجریان تصرف آمریکا، 10 میلیون اهالی اصیل و بومی آمریکا را بقتل رساندند چه کنند؟
لازم به یادآوری است که پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب- که بطور تصادفی اتفاق افتاد واو قصد سفر به هندوستان را داشت که  خاصیت کرویت زمین را بدرستی درک نکرده واز آمریکا سر درآورده بود- این گردن کلفت های مسلط اروپایی بودند که به آمریکا رفته وباقتل عام صاحبان اصلی این کشور زیبا، آنرا به تصرف خود درآوردند!
این اروپائیان اشغالگر، برای استفاده ی هرچه بیشتر از خاک وسیع ومستعد آمریکا، درمسیر سفر خود، سیاه پوستان آمریکا را شکار کرده وآنها را با کشتی های خود به آمریکا برده وبه کار بردگی شان وامی داشتند که نتیجه ی این فعل وانفعالات، سر برآوردن ملت فعلی آمریکا (با قدمتی حداکثر 500 ساله) است با مردمی سفید پوست اروپایی وسیاه پوست آفریقایی و لاتینوهایی که  از کشورهای مجاور وبرای کار بدانجا رفته بودند که البته ترکیب جمعیتی نهائی آمریکا بنفع جمعیت سفید پوست وبیشتر برخوردار، تشکیلاین شکلی شد.
پس اروپائیانی که اجداد شان اینگونه دست به جنایت زدند، خود درخانه ای شیشه ای نشسته اند ونمیتوانند ازدیگرانی مانند حکومت ایران انتقاد کرده و سنگ به طرف آن پرتاب کنند. مضافا، درپاره ای ازاین کشورها، حکم اعدام هنوزهم  وجود دارد!
بدین ترتیب، دوستان اروپایی شما ازانجام این درخواست شما معذورند عزیز برادر!
دو- این پارلمانترها، یاخود تاجر وسرمایه دارند ویا حقوقی ازشرکت های آنها دریافت میکنند و تازمانی که سودی ازمعاملات مورد مخالفت شما حس کنند، تره ای برای این حرف شما خرد نخواهند کرد وسپاه پاسداران هم احتیاجی به اسلحه های آنها برای انجام وظیفه ی قانونی خود درسوریه ندارند!
سه – زمانی که مردم ایران را محاصره ی ظالمانه ی اقتصادی کرده وبه حقوق آنها تجاوز میکردند، چرا  بجای اعتراض باین ستم ها، ازآنها میخواستید که میزان این محاصره را طوری بیشتر کنند تا ایران راهی جز جنگ با آنها نداشته باشد؟
حالا چه حادثه ای اتفاق افتاده که میخواهید حقوق مردم ایران را برسمیت بشناسند؟!
آیا این آزادی ها که باید برسمیت شناخته شوند، ازنوع آزادی هایی است که در تشکیلات شما برقرار است وبموجب آن احدی حق اظهار نظر نداشته باشد و مردم ایران بایدزندگی برده واری را برای خود انتخاب کنند؟!
از خانواده ها و همسر وفرزندانشان دست کشیده وهمه را به مسعود رجوی ببخشند وبا او که ازمنظر شما امام عصر است بیعت کنند؟!
چهار_ آیا آنجا فردی وجود نداشت که بگوید که تروریست ها با حمایت همه جانبه ی ما وبطور غیر قانونی در سوریه حضور دارند وما چگونه میتوانیم ازایرانی که حضور کاملا قانونی درآنجا دارد وازحق حاکمیت مردم سوریه دفاع میکند، چنین درخواست مسخره ای بکنیم؟!
آنها بشما نگفتند که رطب خورده اند ومنع آن، ممکن نیست ونگفتند که جهان یک قطبی شکاف عمیقی برداشته وزمان این درخواست ها گذشته است و ژاژ خواهی های تان را  کنار بگذارید؟!
آنها بشما نگفتند که افسران امنیتی شان درمیان هسته های داعش واحرارالشام ودر زیر زمین های حلب دستگیر شده و کار بردستشان گذاشته وشما بهتر است این توقعات بیمورد را ازما نداشته باشید؟!
البته اگر پولی ازشما گرفته و در کنفرانس تان شرکت کرده اند، نمک گیر و دلار زده شده اند و چنین حرف هایی  را نمیتوانند مطرح کنند و همین مسئله است که شما را بدعادت و شلتاق کرده است!
حمید تبریزی
 

خروج از نسخه موبایل